Голова облпрофради – Барабах Володимир Станіславович

 Чернівецька обласна рада профспілок створена 28 жовтня 1948 року. На той час в області вже функціонували 15 обласних галузевих профспілкових організацій.

Нині в обласну раду профспілок входять 18 обласних галузевих профспілкових організацій та  15 первинних профспілкових організацій, які безпосередньо обслуговуються облпрофрадою.

У структурі Чернівецької обдпрофради діє 1 об'єднаний профком, 2 міські та 52 районних профспілкових організацій.

Станом на 1 січня 2021 року обласна рада профспілок об'єднує 1445  первинних організацій, в яких налічується 104613  членів профспілок.

03 червня 2021 року відбулася ХХУІ міжспілкова звітно- виборна конференція профспілок області, на якій було обрано 64 члени Пленуму  облпрофради та 13 членів Контрольно- ревізійної комісії. Виконавчим органом облпрофради є Президія у складі 21 чол.

Свої взаємини з членськими організаціями облпрофрада будує на основі Статуту Чернівецької обласної ради профспілок.

У своїй діяльності Чернівецька  обласна рада профспілок керується принципом добровільності вступу до неї та виходу, самостійності, рівності та самоврядності, відкритості й гласності, колегіальності у прийнятті рішень і обов"язковості їх виконання всіма членськими організаціями.

Одним із першочергових завдань облпрофради є питання забезпечення зайнятості населення, недопущення  скорочень та погашення заборгованості із виплати заробітної плати.

Стосунки і співпраця з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування  та Федерацією  роботодавців області будуються на засадах соціального партнерства.

Між обласною державною адміністрацією, обласною радою, Федерацією роботодавців області та президією облпрофради укладена Територіальна угода про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин у Чернівецькій області.

Діє також Територіальна угода між виконавчим комітетом Чернівецької міської  ради, президією Чернівецької обласної ради профспілок та Чернівецькою міською організацією роботодавців.

Підписані угоди про співпрацю з Управлінням Держпраці у Чернівецькій області, відділенням Національної служби посередництва і примирення в Чернівецькій області, головним управлінням Пенсійного фонду в Чернівецькій області, Державним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву, Управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в Чернівецькій області, Регіональним центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Чернівецькій області, Чернівецькою обласною організацією Національної спілки журналістів України, а також з 29-ма (станом на 1 липня 2021 р.) із 52 новоутворених територіальних громад.

У рамках соціального партнерства, через  прийняття відповідних зобов'язань в угодах, укладання колективних договорів між роботодавцями та працівниками підприємств, установ і організацій області вирішуються завдання розвитку Буковинського краю і захисту соціально-економічних інтересів його мешканців.

На  01січня 2021 року пройшли репрезентативність 7 обласних галузевих профспілкових організацій та одна районна профспілкова організація.

         Станом на 1 квітня 2021 року в області укладено 1206 колдоговорів. Колективно-договірним регулюванням соціально-трудових відносин охоплено 89124 працівників (85,2%).

Реалізація зобов'язань за угодами і колективними договорами всіх рівнів сприяє стабілізації процесів виробництва, регулює колективно-трудові відносини, забезпечує норми та гарантії працюючих, покращує та стабілізує виробничо-технологічні процеси.

Приділяється належна увага питанням охорони праці, створення безпечних умов праці. Здійснення цих функцій забезпечується через відповідні комісії та уповноважених представників профспілок, які беруть активну участь у розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань.

Профспілкові організації області активно співпрацюють з обласними організаціями спортивних товариствУкраїна, Колос, Спартак.

З метою організаційного і фінансового забезпечення літнього оздоровлення і відпочинку дітей облпрофрада спільно з облдержадміністрацією приймають спільні постанови. Упродовж 2016-2021 років у заміських стаціонарних дитячих таборах області оздоровлено майже 30 тис. дітей шкільного віку.

 Адреса: 58010, м. Чернівці, вул. О.Поповича, 2

 Контактний  телефон:  55-34-87