Рішення про утворення Черкаської обласної ради професійних спілок було прийнято Секретаріатом Всесоюзної центральної ради професійних спілок у зв'язку з утворенням у січні 1954 року Черкаської області.

Перша установча конференція Черкаської обласної ради професійних спілок відбулася 18 березня 1954 року. На той час в області було утворено 12 нових обласних галузевих комітетів профспілок, побудованих за виробничим принципом. Крім цього безпосередньо до обласної ради професійних спілок входило 140 фабрично-заводських та місцевих комітетів профспілок підприємств, організацій, установ області. Обласні комітети профспілок, ФЗМК були організаційними ланками обласної ради профспілок, які їй підзвітні, разом вони налічували 170 тисяч членів профспілок, 3500 первинних профспілкових організацій.

Рішенням 17 Черкаської міжспілкової звітно-виборної конференції від 18 грудня 1990 року обласна рада профспілок перейменована в Федерацію незалежних профспілок Черкаської області, з правом правонаступника, а звітно-виборна конференція облпрофради проголошена першою установчою конференцією Федерації незалежних профспілок Черкаської області. Заяву про утворення обласного об'єднання профспілок підписали 18 галузевих профоб'єднань та 17 профкомів підприємств і організацій області. Рішенням другої звітно-виборної конференції Федерації незалежних профспілок Черкаської області, яка відбулася 7 грудня 1995 року, змінена назва регіонального міжспілкового об'єднання на Федерацію профспілок Черкаської області з правом правонаступника та прийнято Статут об'єднання.

У 90-ті роки відбулося організаційне оформлення Федерації профспілок області як самостійного, незалежного і найбільш представницького профспілкового об'єднання регіону.

4erkasГолова Федерації професійних спілок Черкаської області – Шевченко Петро Васильович народився 7 жовтня 1960 року на Черкащині. Освіта вища: 1984 року – закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова за спеціальністю лікувальна справа; 1998 році закінчив Українську академію державного управління при Президентові України, отримав ступінь магістра державного управління. За період трудової діяльності працював на посадах: лікар неврологічного відділення Черкаської обласної лікарні, заступник голови профкому; заступник головного лікаря санаторію „Україна" в м. Черкаси; заступник начальника управління охорони здоров'я Черкаського міськвиконкому; головний лікар санаторію „Україна"; з 2005 року – голова Федерації профспілок Черкаської області.

Заступник голови Федерації профспілок Черкаської області – Хоменко Тетяна Григорівна, народилася в м.Черкаси 12 квітня 1957 року. Освіта вища. З 1984року обиралась заступником голови профспілкового комітету, головою профспілкового комітету заводу „Хімічних реактивів". З 1998 року працює заступником голови ФПО.

Станом на 01 січня 2011 року Федерація профспілок області об'єднує 19 обласних галузевих, 12 об'єднаних організацій профспілок (з них 9 організацій знаходяться на профобслуговуванні обласних галузевих організацій), а також 19 первинних профспілкових організацій, які входять до складу Всеукраїнських профспілок та не мають територіальних органів у області.

У профспілках області діють:

· 141 районна організація;

· 17 міських організацій;

· 22 міські та районні Координаційні ради голів комітетів профспілок.

· Жінки від загальної кількості членів профспілок становлять 60%, непрацюючі пенсіонери, що перебувають на профспілковому обліку – 8%.

В своїй діяльності Федерація профспілок області керується Конституцією України, Статутом Федерації профспілок Черкаської області, Законом України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності". В основу практичної роботи ФПО покладено Постанову VІ з'їзду Федерації профспілок України, резолюції, звернення та Програма дій Федерації профспілок області на 2011-2015 роки, яка затверджена VІ-ю звітно-виборною конференцією ФПО 23 грудня 2010 року.

Одним із найважливіших напрямків роботи Федерації профспілок області є забезпечення соціально-економічних прав і інтересів членів профспілок.

Основними завданнями ФПО, її членських організацій є вирішення проблем щодо стабілізації та відновлення вітчизняного виробництва, зростання добробуту працівників, врегулювання пенсійного забезпечення, погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій, стипендій та інше.

Вплив організацій профспілок області на збереження і розвиток виробничого потенціалу, захист прав та інтересів членів профспілок проводиться через колективні договори, обласні галузеві та регіональну угоду.

Раз у два роки укладається регіональна угода з основних напрямків соціально-економічного захисту населення області між облдержадміністрацією, обласним об'єднанням організацій роботодавців та профспілок. Діє спільна угода між виконавчою владою та профспілками щодо роботи представників профспілок в комісіях при облдержадміністрації, міськвиконкому, обласного та міського центру зайнятості, обласному відділенні ПФУ, комісії з питань реалізації Закону України „Про недержавне пенсійне забезпечення".

До участі у вирішенні найактуальніших питань соціально-економічного характеру, правового захисту, питань профспілкової роботи ФПО залучає депутатів Верховної Ради України, представників органів державної влади і самоврядування. На всі звернення і пропозиції від профспілкового активу, з соціально-економічних питань президія, Рада ФПО приймає звернення, постанови, які направляє до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, обласної державної адміністрації, органам місцевого самоврядування.

Для вирішення питань соціального захисту членів профспілок профспілки області використовують різні методи роботи – від колективно-договірного регулювання до колективних дій – зборів активу, мітингів, участі у акціях протесту.

Федерація профспілок області надає правову допомогу членським організаціям, профспілковим комітетам, здійснює громадський контроль за дотриманням законодавства про працю, захисту трудових прав працюючих.

Правова служба ФПО забезпечує координацію дій обласних організацій профспілок з питань здійснення громадського контролю за дотриманням законодавства про працю. З цією метою проводяться відповідні перевірки спільно з державними інспекторами праці підприємств, установ, організацій, ведеться роз'яснювальна робота в трудових колективах. Значно активізувалась взаємодія ФПО з відділенням Національної служби посередництва і примирення в Черкаській області.

Приділяється увага роботі по роз'ясненню норм права членам профспілок під час особистого прийому. Особам, які звертаються до правових інспекторів надається безкоштовна юридична допомога шляхом консультацій, роз'яснень, у відповідних випадках складаються позовні заяви та скарги. Проводяться перевірки підприємств і організацій, надається юридична допомога безпосередньо в трудових колективах.

ФПО та її членськими організаціями забезпечується організаційно - методична робота, спрямована на поліпшення стану умов та безпеки праці, зниження виробничого травматизму і професійної захворюваності, забезпечення захисту потерпілих на виробництві.

Законодавство України надало профспілкам широкі повноваження щодо захисту конституційних прав трудящих на безпечні та належні умови праці.

Профспілки області беруть активну участь у проведенні низки заходів з нагоди Всесвітнього дня охорони праці, який щорічно проводиться 28 квітня. Це – семінари, науково-практичні конференції, висвітлення питань охорони праці у періодичних виданнях та ін. Метою цих заходів є привернення уваги до питань безпеки і умов праці на кожному підприємстві, організації, у всіх галузях народного господарства.

Членам профспілок надається безкоштовна правова допомога з питань охорони праці, відшкодування шкоди заподіяної каліцтвом, соціального страхування від нещасних випадків на виробництві, проведенні атестації робочих місць за умовами праці, розробці комплексних заходів розділу охорона праці, колективних договорів і інші.

Значна увага приділена охороні праці в обласній регіональній угоді.

За участю профспілок області розроблено регіональну програму комплексних заходів з поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Представники профспілок беруть участь у заходах органів виконавчої влади, зокрема щодо контролю за дотриманням законодавства про охорону праці, формуються спільні позиції сторін через розгляд питань охорони праці та здоров'я на засіданнях обласної ради з питань безпечної життєдіяльності населення.

З ініціативи профспілок і підтримки соціальних партнерів в області систематично укладаються регіональні угоди з соціально-економічних питань, які останнім часом за змістом стали більш конкретними і досконалими.

Діє обласна рада соціального діалогу на тристоронній основі. Процес поглиблення та розвитку соціального діалогу триває. Укладено 6 обласних галузевих угод, 22 міські, районні регіональні угоди. Колективними договорами охоплено 89,7% працюючих.

Приділяється значна увага роботі з молоддю, а також набуває активного розвитку і удосконалення державна молодіжна політика. В області створено комісію з питань молодіжної політики Федерації профспілок. 32% членів профспілок - молодь до 35 років.

Федерація профспілок області, обласні галузеві профоб’єднання постійно займаються організацією дитячого оздоровлення та відпочинку дітей спілчан. Значна увага приділяється зацікавленості людей до здорового способу життя, занять фізкультурою у трудових коллективах, духовних та культурних інтересів трудящих, членів їх сімей.

Федерація профспілок області приділяє значну увагу інформаційному забезпеченню поширення профспілкової діяльності через засоби масової інформації. Виходять газети Федерації профспілок Черкаської області та галузевих профоб'єднань (освіти і науки, охорони здоров'я, державних установ, пенсійного фонду, соціальної сфери, зв'язку та агропромислового комплексу), багатотиражні видання на підприємствах, місцевих, районних та обласних газетах, на радіо та телебаченні. Важливу роль відіграє газета ФПО "Профспілкова позиція", яка сприяє висвітленню діяльності профспілок області, є ефективним об'єднуючим інформаційним, консультаційним і методичним засобом впливу.

Незважаючи на складність соціально-економічної ситуації збережено єдність і згуртованість профспілок Черкащини.

Місце знаходження: вул.Б.Вишневецького,18, м.Черкаси, 18000.

Контактні телефони: (0472)36-04-26, тел/факс (0472)36-04-34;

Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.