profgerb

Тернопільське обласне міжспілкове об'єднання започаткувалося ще у 1926 році. Тоді ряд фахових профспілок краю об'єдналися і створили повітову раду профспілок. Завдяки цьому вперше в історії робітничого руху Тернопільщини були укладені колективні договори між профспілками і роботодавцями у пекарнях, а потім на деревообробних підприємствах.

У 2001 році профспілки Тернопільщини вперше відзначили 75-у річницю утворення міжгалузевого профоб'єднання. З цього часу 25 жовтня у краї щорічно святкується як День профспілкового працівника. Новітня історія обласної ради профспілок почалася 26 жовтня 1948 року, коли за рішенням ХІХ пленуму ВЦРПС в м. Тернополі відбулася перша обласна міжспілкова конференція.

У наступні роки проводилася подальша робота щодо організаційного зміцнення профспілок. У кінці 80-х, на початку 90-х років у профспілковому русі країни сталися суттєві зміни. Це обумовило необхідність реорганізації профспілок області. На організаційному пленумі, який відбувся 25.12.1990 року, було проголошено утворення Тернопільської обласної ради незалежних профспілок. Затверджено текст Декларації про утворення обласної ради незалежних профспілок.

Після проголошення незалежності України V-й пленум обласної ради профспілок, який відбувся 11 лютого 1992 року, прийняв рішення вилучити з назви міжспілкового органу слово "незалежних".

З того часу його назва – Тернопільська обласна рада профспілок. 20 грудня 1995 року на ХХ обласній міжспілковій звітно-виборній конференції було затверджено Положення про обласну раду профспілок, як основний документ у діяльності міжгалузевого профоб‘єднання.

На цій конференції головою обласної ради профспілок обрано Романа Дмитровича Замкового, заступником голови – Петра Васильовича Пашника. На ІХ пленумі обласної ради профспілок, який відбувся 7 лютого 2000 року, були внесені зміни і доповнення до Положення про Тернопільську обласну раду профспілок відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

На ХХІV обласній міжспілковій конференції, яка відбулася 20 грудня 2005 року, головою обласної ради профспілок обрано Андрія Володимировича Присяжного, заступником голови – Петра Васильовича Пашника.

16 грудня 2010 р. відбулася XXV обласна міжспілкова звітно-виборна конференція. Її делегати обговорили роботу територіального профоб’єднання за останніх п’ять років та визначили основні напрямки його діяльності на наступний період.

Прийнято Програму дій обласної ради профспілок на 2010-2015 роки, резолюцію "Про достойну і своєчасну оплату праці", а також звернення до обласних органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування "Про стан виробництва в області" та до роботодавців - "На захист соціальних та трудових прав членів профспілок області" .

Анатолій ПрисяжнюкНа звітно-виборній конференції головою обласної ради профспілок знову обрано Андрія Присяжного, його заступником - Миколу Стадницького, голову первинної профспілкової організації студентів Тернопільського національного економічного університету.

Нині до складу Тернопільської обласної ради профспілок входило 16 обласних галузевих профорганізацій, 17 районних кординаційних рад профспілок та 81 районна та галузева ради, комітети профспіфлок, 1916 первинних профспілкових організацій, 135233 члени профспілок.

Ще з початку 90-х років обласна рада профспілок зініціювала укладення на теренах краю Регіональну угоду – спочатку із органами місцевої влади, а пізніше, з 1995 року, до цієї роботи залучили ще організацію роботодавців області. 16 серпня 2006 року обласна рада профспілок разом з обласною державною адміністрацією та організацією роботодавців області уклала чергову Регіональну угоду на 2006-2009 роки. Нову Регіональну угоду на 2010-2012 роки укладено у жовтні 2010 року.

У цьому документі передбачено цілий ряд конкретних зобов’язань сторін, виконання яких посприяє кращому забезпеченню соціально-економічних та трудових прав і гарантій працівників, соціальному захисту населення краю в цілому. За останній період активізувалася також робота обласної ради профспілок з облдержадміністрацією та організацією роботодавців області у рамках функціонування тристоронньої соціально-економічної ради.

На її засіданнях розглянуто цілий ряд важливих для області соціально-економічних проблем. З метою координації та узгодження дій щодо забезпечення конституційних прав громадян на працю, зайнятість, охорону праці, пенсійне забезпечення обласна рада профспілок періодично укладає спеціальні угоди із територіальною інспекцією праці в області, обласним центром зайнятості, територіальним управлінням Держпромгірнагляду в області, обласним відділенням Пенсійного фонду України, відділенням Національної служби посередництва і примирення в області.

За останній період міжгалузеве профоб’єднання активізувало свою діяльність у сфері захисту соціально-економічних прав та інтересів працівників. Зокрема, однією з нових ефективних форм роботи стало вивчення стану соціально-трудових відносин на підприємствах, в організаціях та установах в районах області з наступним розглядом його результатів на спільних засіданнях президії обласної ради профспілок та колегій районних державних адміністрацій. Досвід цієї роботи схвалено президією Федерації профспілок України.

Протягом 2006-2010 років профспілковими спеціалістами надано правову допомогу майже 11 тис. осіб, в т.ч. консультації отримали більше 10 тис. членів профспілок, складено 398 позовних заяв та інших процесуальних документів, інтереси 167 осіб захищались у судах.

Обласна рада профспілок та її членські організації брали активну участь у загальноукраїнських акціях протесту ФПУ та виступали ініціаторами місцевих заходів з метою захисту прав та інтересів трудівників. Зокрема, 21 червня 2006 року профспілки Тернопільщини провели у м. Тернополі велелюдний мітинг, в якому взяли участь понад 3 тис. членів профспілок на підтримку всеукраїнстької акції протесту профспілок проти підвищення цін і тарифів на електроенергію та природний газ для населення. На ньому прийнято відповідну резолюцію з вимогами до Кабінету Міністрів, Верховної Ради та Президента України.

22 липня 2010 року на майдані біля пам’ятника С. Бандері у Тернополі громадськість міста зібралася на організований профспілками мітинг, аби висловити своє негативне ставлення до прийнятого центральними органами виконавчої влади рішення щодо підвищення ціни на газ для населення та підприємств, що виробляють теплову енергію. Учасники акції протесту прийняли резолюцію з вимогами до КМУ про відміну незаконно прийнятих НКРЕ постанов та про скасування їх реєстрації Міністерством юстиції України. Зібрано підписи учасників акції протесту проти цінового зростання на природний газ та направлено до уряду.

Одним із пріоритетних напрямків роботи облпрофради є молодіжна політика. Для координації діяльності молодіжних осередків членських організацій та поглиблення роботи з молоддю у 2007 році при територіальному профоб’єднанні створено молодіжну раду, яку очолив тодішній голова профкому студентів Тернопільського Національного економічного університету Микола Стадницький, нині заступник голови обласної ради профспілок.

Саме з метою залучення молодих працівників, науковців та студентської молоді до ефективної науково-технічної творчості, діяльності в галузях освіти, науки, економіки, літератури обласна рада профспілок проводить конкурси на здобуття профспілкових премій імені відомих в Україні та за її межами діячів у різних сферах діяльності – І.Пулюя, С.Подолинського та В.Вихруща. У 2010 році переможцями цих конкурсів визнано 11 представників трудових та студентських колективів.

З 2008 року рішенням президії обласної ради профспілок започатковано обласний конкурс на кращого профспілкового лідера серед учнівської та студентської молоді. За його підсумками переможці нагороджуються дипломами та грошовими винагородами.

Певні досягнення обласна рада профспілок має і у сфері захисту духовних інтересів спілчан, розвитку самодіяльної художньої творчості. Незважаючи на фінансові труднощі, профспілкам вдалося зберегти 128 різножанрових художніх колективів (2,5 тисячі учасників), 30 з них носять почесне звання "народний" та "зразковий".

Впродовж 2006-2010 років обласна рада профспілок забезпечила участь самодіяльних колективів у V та VI Всеукраїнських фестивалях аматорського мистецтва. У кожному з них взяли участь в середньому 480 аматорських колективів з числом учасників близько 5,5 тис. чоловік. 190 художніх колектиів і виконавців стали лауреатами.

Лише на Тернопільщині упродовж 20 років успішно функціонує єдина у системі профспілок України обласна профспілкова школа мистецтв. Нині на її п’яти спеціалізованих відділеннях займається більше 180 обдарованих дітей. Вихованці мистецького закладу неодноразово ставали переможцями обласних, Всеукраїнських та міжнародних конкурсів художньої творчості. Наприкінці 2008 року танцювальному колективу "Тернополяночка" профспілкової школи мистецтв присвоєно почесне звання "зразковий аматорський колектив профспілок України".

Загалом протягом 2006-2010 років учні школи взяли участь у 24 міжнародних (здобули 42 дипломи за 1, 2, 3 місця), 14 всеукраїнських (45 дипломів та 15 грамот), 19 обласних конкурсах та олімпіадах (29 дипломів), 25 міських конкурсах (22 дипломи, 8 грамот).

Значну увагу у своїй роботі профспілки області приділяють дитячому оздоровленню. За підсумками Всеукраїнського огляду роботи профспілок і трудових колективів на кращу організацію оздоровлення школярів у 2010 році обласна рада профспілок нагороджена Знаком ФПУ "Шана та подяка".

Здійснюючи своє головне завдання із захисту соціально-економічних інтересів і трудових прав найманих працівників, обласна рада профспілок усіма доступними їй засобами впливу і надалі домагатиметься підвищення рівня життя краян, ліквідації заборгованості із заробітної плати, постійного підвищення її рівня, збереження робочих місць, розширення сфери впливу колективно-договірних відносин, розвитку соціального діалогу на усіх рівнях, виконуватиме інші, покладені на неї функції.


ПОЛОЖЕННЯ про облпрофраду