У серпні 1948 року рішенням бюро Сумського обкому КП України в Сумах було утворено організаційний комітет по створенню міжспілкового профоргану, який очолив Павлюченко Д.А. (секретар Миропільського райкому компартії України).

 

На той час в області діяли 19 обласних комітетів профспілок і 2 районні ради залізничників, у тому числі працівників початкової та середньої шкіл УРСР, робітників та службовців МТС та земельних органів, робітників хлібопродуктів та заготовок, цукрової, м'ясомолочної промисловості тощо. У У 1946 році було створено групком профспілки працівників комунального господарства. Усі обласні та фабрично-заводські комітети профспілок працювали під безпосереднім керівництвом Сумського обкому КП (б) України і своїх центральних комітетів профспілок, а питаннями координації міжспілкових заходів опікувався Уповноважений ВЦРПС у Сумській області.

 

На 1 обласну міжспілкову конференцію було обрано 108 делегатів. Конференція відбулася 31 жовтня 1948 року. Вона обрала Президію, Голову та секретаря облпрофради. Першим Головою було обрано Павлюченка Д.А., секретарем – Тимощенка М.М.

 

Основним своїм завданням новообрана облпрофрада вважала проведення міжспілкових заходів і координацію спільних дій профспілкових організацій, спрямованих на розвиток соціалістичного змагання, подальше поліпшення матеріально – побутового положення та культурного обслуговування працівників і службовців, розповсюдження досвіду профспілкової роботи, здійснення керівництва міжспілковими культурними та фізкультурними закладами.

 

Профспілки області завжди були у гущі подій, які проходили в суспільстві, їх організаторська й практична робота охоплювала весь багатогранний спектр людських відносин.

 

Історія обласної Ради профспілок – це наполеглива колективна праця всіх галузевих комітетів і рад профспілок, первинних профспілкових працівників і активістів.

 

Обласна рада профспілок сьогодні це 16 обласних галузевих організацій із загальною кількістю 240 тисяч членів. Окрім того на профспілковому обслуговуванні знаходяться 19 первинних профспілкових організацій, які не мають відповідних обласних органів та місцева профспілка «Добробут ВАТ «Селмі».

 

Найчисельнішими галузевими профспілками в області є:

 

- профспілка працівників АПК 44,5 тис. осіб

 

- освіти і науки 54,2 тис. осіб

 

- машинобудування та металообробки 33,7 тис. осіб

 

- охорони здоров'я 28.4 тис. осіб

 

- держустанов 13,2 тис. осіб

 

У складі облпрофради представлені також обласні організації: Всеукраїнських профспілок працівників будівництва та промисловості будівельних матеріалів, автомобільного транспорту та шляхового господарства, житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, культури, споживчої кооперації, текстильної та легкої промисловості, торгівлі, лісових, хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України, працівників зв'язку ВАТ «Укртелеком» таУДППЗ «Укрпошта».

 

Голова – , Євдокимова Тетяна Олександрівна  очолює облпрофраду з листопада 2013 року.

 

У своїй діяльності обласна рада профспілок керується Статутом, затвердженим XXIII позачерговою Конференцією Сумської обласної ради профспілок 23.05.2008 року, Законом України « Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», рішенням V з'їзду ФПУ, постановами ради та Президії ФПУ.

 

Першочергові завдання облпрофради визначені в «Програмі дій Сумської обласної ради профспілок на 2006-2010 роки», які затверджені постановою XXII звітно-виборної Конференції Сумської обласної ради профспілок у лютому 2006 року, це:

 

- поглиблення соціального партнерства з органами влади всіх рівнів та роботодавцями через програми соціально-економічного розвитку, регіональні та галузеві угоди, колективні договори;

 

- здійснення контролю за додержанням роботодавцями вимог законодавства щодо оплати і охорони праці, зайнятості та вжиття заходів до конкретних порушників закону, використовуючи права, надані Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;

 

- вжиття заходів по забезпеченню укладання колективних договорів на всіх підприємствах, організаціях і закладах області;

 

- сприяння реалізації конституційних прав і гарантій трудящих та членам їх сімей;

 

- організаційне зміцнення профспілкового руху в області.

 
 

Конкретні шляхи вирішення цих питань окреслені також у Постанові IV засідання ради по виконанню рішень V з'їзду Федерації профспілок України.

 

Враховуючи той факт, що продовження реформування різних галузей промисловості, ліквідація й створення нових підприємств та організацій суттєво впливає на кількісний склад профспілкових органів, облпрофрада координує зусилля своїх членів на активізацію мотиваційних процесів та збереження кількісного складу профспілок. З цією метою з ініціативи облпрофради прийнято розпорядження Голови обласної державної адміністрації «Про поглиблення взаємодії органів виконавчої влади з профспілками та підтримку профспілкового руху в області».

 

З метою удосконалення соціально-економічних та трудових відносин протягом 17 років з ініціативи облпрофради укладаються регіональні угоди на рівні області, районів та міст. Спільними зусиллями облпрофради, органів влади та об'єднань роботодавців вдалося покращити роботу по укладанню колективних договорів. Облпрофрадою відпрацьована практика вивчення стану колдоговірного регулювання трудових відносин на підприємствах і в організаціях міст і районів області з обговоренням підсумків на спільних засіданнях Президії облпрофради та керівних органів місцевого самоврядування, що сприяє підвищенню результативності дій з захисту прав людей праці.

 

В області діють програми відновлення роботи підприємств, зайнятості населення, розвитку малого підприємства, подолання бідності, як формуються при активній участі облпрофради.

 

Профспілкова сторона є активним учасником проведення обласних нарад, колегій, комісій облдержадміністрації з питань аналізу фінансово-економічного стану підприємств, відновлення платоспроможності, забезпечення своєчасної сплати податків та погашення заборгованості з зарплати.

 

В області за останні 5 років сталися помітні позитивні зрушення в економічному та соціально-культурному житті.

 

Значна заслуга в цьому представників профспілкових організацій різних галузей народного господарства.

 

Активно працюють профспілкові комітети Сумських підприємств «Науково-виробничого об'єднання ім. Фрунзе» та ВАТ «Сумихімпром», нафтогазовидобувного управління «Охтирканафтогаз» ВАТ «Укрнафта», «Укрпошта»,казенного заводу «Імпульс» у м. Шостка, ТОВ «Фірма Роменська гардинно-тюлева фабрика ЛТД», Тростянецька шоколадна фабрика «Крафт Фудз Україна» та багато інших.

 

Зі станом вітчизняного виробництва пов'язана продуктивна зайнятість населення. Це питання завжди було й залишається у центрі уваги профспілок області, оскільки безпосередньо впливає на рівень соціально-економічної захищеності трудящих. Щорічно в рамках реалізації обласної та базових програм зайнятості працевлаштовується на вільні та новостворені робочі місця більш 30 тисяч осіб із числа незайнятого населення.

 

Активно співпрацює облпрофрада з обласним відділенням Національної служби посередництва й примирення, управлінням праці та соціального захисту, Фондом соціального страхування від тимчасової втрати працездатності.

 

Культурно-освітні заклади профспілок, а їх в області 25, проводять роботу по організації змістовного відпочинку трудящих та членів їх сімей, розвитку аматорського мистецтва. Понад 5 тисяч учасників займаються 139 клубних формуваннях. За досягнення високих результатів у розвитку народної творчості та активну роботу по культурному обслуговуванню населення 43 колективам художньої самодіяльності присвоєно почесні звання «народний» та «зразковий». У закладах культури профспілок працює 4 «заслужених» працівників культури України.

 

Самодіяльні колективи приймають активну участь у Всеукраїнських фестивалях аматорського мистецтва, обласних оглядах та фестивалях «Сумські зорі», «Студентська весна», обласній естафеті праці та культури, Всеукраїнських оглядах – конкурсах на кращого працівника культурно-освітнього закладу профспілок.

 

Соціальний захист підростаючого покоління, створення умов для його повноцінного духовного і фізичного розвитку завжди у центрі уваги обласної ради профспілок. В області збережена мережа дитячих оздоровчих закладів, що належить підприємствам і організаціям. Кожного літа у заміських таборах відпочиває понад 14 тисяч дітей. Уже стало традиційним зимове оздоровлення дітей, проведення спеціалізованих змін для дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей, обдарованих та талановитих дітей.

 

Важливою складовою роботи обласної ради профспілок є збереження і розвиток масової фізкультурно-оздоровчої роботи. Обласна рада профспілок, галузеві профспілки разом із фізкультурно-спортивними товариствами «Україна», « «Колос», «Спартак» приділяють постійну увагу залученню трудящих, членів їхніх сімей до занять фізичною культурою і спортом. Цьому в значній мірі сприяють щорічні обласні міжгалузеві та галузеві спартакіади, участь збірних команд спортивних товариств у Всеукраїнських літніх спартакіадах. У 22 дитячо-юнацьких спортивних школах фізкультурно – спортивних товариств займається майже 8 тисяч дітей та підлітків.

 

 

 

 

Адреса: 40000, м. Суми, пл. Незалежності, 3

 

Контактні телефони: 8 (0542) 22-05-14, 22-03-27 (факс)

Е-mаіl: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.