logo kievobl Профспілки Київщини ведуть свій початок з створення у 1918 році Київської Ради профспілок (Профради), яка у 1920 році влилася у Київської Губернську Раду, і у 1932-1937 роках називалася Обласною радою профспілок.

У 1921 році за організацію роботи щодо надання допомоги голодуючим Миколаївської губернії Київська губернська Рада профспілок була нагороджена орденом Трудового Червоного Прапора Української республіки.

У 1948 р., на першій міжспілковій конференції профспілок області була обрана обласна рада профспілок.

У червні 1975 року відбулось розмежування Київської обласної ради профспілок на Київську міську раду і Київську обласну Раду.

З метою виконання своїх статутних завдань, координації діяльності обласних організацій галузевих профспілок, представництва і відстоювання трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок та відповідно до Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності» керівники 20 обласних галузевих профспілкових організацій у лютому 2000 року уклали Угоду про створення обласного об’єднання профспілок – Київську обласну раду, яка стала правонаступницею обласної ради, створеної у 1948 році.

На сьогодні обласна рада професійних спілок як була, так і залишається найбільш масовою громадською організацією регіону, яка суттєво впливає на усі ключові питання трудових колективів, життєдіяльність області. 20 обласних галузевих профспілкових організацій, що входять до облпрофради, об’єднують понад 235 тисяч членів профспілок, в структурі облпрофради діють 147 районних, 36 міських організацій профспілок, працює 31 громадська рада по координації діяльності профспілкових організацій (координаційна рада), в тому числі 25 районних та 6 міських. З травня 2011 року, згідно із рішенням Президії облпрофради до обласної ради профспілок увійшла ще одна обласна організація – профспілка працівників інноваційних і малих підприємств.

Найбільш чисельними залишаються організації профспілки працівників агропромислового комплексу, освіти і науки України, охорони здоров'я України, житлово-комунального господарства, держустанов. У 2000 році на ХХ обласній міжспілковій конференції головою облпрофради було обрано Кононенка Валентина Федоровича, який працює в обласній раді профспілок з 1980 року.

 

kononenko web

Кононенко В.Ф. – заслужений працівник соціальної сфери України, заслужений працівник профспілок України, обирався депутатом Київської обласної ради 3-х скликань, він – активний учасник ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, його трудова діяльність відзначена низкою державних і профспілкових нагород.

Облпрофрада у своїй діяльності ставить за мету здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок, їх галузевих органів, що розташовані і діють на території області. Основними напрямками роботи облпрофради є:

- представлення і відстоювання трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок;

- проведення переговорів та укладання угод з органами державної влади, об’єднаннями роботодавців, контроль за її виконанням;

- організація і здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю, охорону праці;

- організаційне та фінансове зміцнення та розвиток профспілкового руху;

- підвищення ефективності соціального діалогу;

- участь у акціях протесту за відміну або зміну рішень, що обмежують права й інтереси трудящих;

- організація і проведення навчання профспілкових працівників і активістів, розповсюдження досвіду профспілкової роботи;

- сприяння санаторно-курортному лікуванню та оздоровленню працюючих і членів їх сімей;

- забезпечення виконання молодіжної політики ФПУ, сприяння створенню належних умов для духовного, фізичного розвитку трудящих і членів їх сімей тощо.

 

Керівними органами облпрофради є:

1. Міжспілкова конференція (вищий орган облпрофради, яка скликається не рідше одного разу на п’ять років);

2. Рада об’єднання (Рада);

3. Президія об’єднання (Президія).

 

Київська облпрофрада здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", „Про об'єднання громадян", „Про колективні договори і угоди", Статуту Київської обласної ради профспілок та згідно із щорічним планом роботи Київської обласної ради профспілок, що затверджується Президією облпрофради.

У відповідності з цими та іншими законами в області з 1995 року укладаються регіональні угоди між Київською обласною державною адміністрацією, Київською обласною організацією роботодавців, промисловців і підприємців та Київською обласною радою профспілок.

З метою підвищення рівня роботи профспілкових організацій і роботодавців щодо поширення кращого досвіду у сфері колективно-договірного регулювання соціально-економічних відносин облпрофрада з 2007 року проводить конкурс на «Кращий колективний договір».

У роботі облпрофради є позитивні результати щодо стану та розвитку проведення соціального діалогу у регіоні. Голова облпрофради є членом колегії обласної державної адміністрації, ключові питання життєдіяльності області приймаються з врахуванням думки облпрофради. За сприянням облпрофради губернатор області своїм розпорядженням зобов’язав голів райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міст обласного значення) посилити співпрацю з профспілковими органами та включати до складу колегій райдержадміністрацій, запрошувати на засідання виконавчих комітетів міських рад представників профспілок.

Пріоритетним напрямком роботи облпрофради є виконання постанов VІ З’їзду ФПУ. 21 червня 2011 року відбулося засідання Ради облпрофради з єдиним порядком денним: «Про завдання обласної ради профспілок та ї членських організацій щодо реалізації рішень VІ З’їзду ФПУ». За результатом проведеного засідання було прийнято відповідну постанову, якою окреслено шляхи виконання Програмних резолюцій та рішень VІ З’їзду ФПУ, матеріали З’їзду доведені до всіх членських організацій облпрофради, де також відбулося їх опрацювання та прийнято відповідні рішення.

Інформація щодо ключових подій у житті облпрофради систематично висвітлюється у інформаційному віснику облпрофради «Профспілки і життя», що безкоштовно розсилається профспілковим організаціям всіх рівнів та на сайті облпрофради.

 

Адреса: 01012, м.Київ, майдан Незалежності, 2,

Контактні телефони: 279-49-87, т/ф: 278-84-06, 278-68-81.

E-mail: korps@fpsu.org.ua

Сайт: www.korps.com.ua