logo kievobl 

Профспілки Київщини ведуть свій початок з створення у 1918 році Київської Ради профспілок (Профради), яка у 1920 році влилася у Київської Губернську Раду, і у 1932-1937 роках називалася Обласною радою профспілок.

    У 1921 році за організацію роботи щодо надання допомоги голодуючим Миколаївської губернії Київська губернська Рада профспілок була нагороджена орденом Трудового Червоного Прапора Української республіки.

    У 1948 р., на першій міжспілковій конференції профспілок області була обрана обласна рада профспілок.

    У червні 1975 року відбулось розмежування Київської обласної ради профспілок на Київську міську раду і Київську обласну Раду.

  З метою виконання своїх статутних завдань, координації діяльності обласних організацій галузевих профспілок, представництва і відстоювання трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок та відповідно до Закону України «Про профспілки, їх права та гарантії діяльності» керівники 20 обласних галузевих профспілкових організацій у лютому 2000 року уклали Угоду про створення обласного об’єднання профспілок – Київську обласну раду, яка стала правонаступницею обласної ради, створеної у 1948 році.

  На сьогодні обласна рада професійних спілок як була, так і залишається найбільш масовою громадською організацією регіону, яка суттєво впливає на усі ключові питання трудових колективів, життєдіяльність області.

 . 15 обласних галузевих профспілкових організацій, що входять до облпрофради, об’єднують понад 135 тисяч членів профспілок, в структурі облпрофради діють 109 районних, 24 міських організацій профспілок, працює 31 громадська рада по координації діяльності профспілкових організацій (координаційна рада), в тому числі 25 районних та 6 міських.

  Найбільш чисельними залишаються організації профспілки працівників агропромислового комплексуосвіти і науки Україниохорони здоров'я України, житлово-комунального господарства, державних установ. 

 

     Київська облпрофрада здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, законів України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", „Про об'єднання громадян", „Про колективні договори і угоди", Статуту Київської обласної ради профспілок та згідно із щорічним планом роботи Київської обласної ради профспілок, що затверджується Президією облпрофради.

 Пріоритетним напрямком роботи облпрофради є виконання постанов VІІ З’їзду ФПУ. 17 травня 2016 року відбулося засідання Ради облпрофради з єдиним порядком денним: «Про завдання профспілкових організацій області по соціально-економічному захисту працюючих у світлі рішень VІІ З’їзду ФПУ». За результатом проведеного засідання було прийнято відповідну постанову, якою окреслено шляхи виконання Програмних резолюцій та рішень VІІ З’їзду ФПУ, матеріали З’їзду доведені до всіх членських організацій облпрофради, де також відбулося їх опрацювання та прийнято відповідні рішення.

20 серпня 2020 року відбулася XXVI Київська звітно-виборна міжспілкова Конференція, яка накреслила шляхи подальшої діяльності облпрофради та її членських організацій.

Основними напрямками роботи облпрофради є:

- здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок,

- проведення переговорів та укладення угод з органами державної влади, об’єднаннями роботодавців, контроль за її виконанням;

- організація і здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю, охорону праці;

- організаційне та фінансове зміцнення та розвиток профспілкового руху;

- підвищення ефективності соціального діалогу;

- участь у акціях протесту за відміну або зміну рішень, що обмежують права    трудящих та профспілок; 

- організація і проведення навчання профспілкових працівників і активістів, розповсюдження досвіду профспілкової роботи;

- сприяння санаторно-курортному лікуванню та оздоровленню працюючих і членів їх сімей;

- забезпечення виконання молодіжної політики ФПУ, сприяння створенню належних умов для духовного, фізичного розвитку трудящих і членів їх сімей .

    У роботі облпрофради є позитивні результати щодо стану та розвитку проведення соціального діалогу у регіоні. Ключові питання життєдіяльності області приймаються з врахуванням думки облпрофради.

     З 1995 року укладаються територіальні угоди між Київською обласною державною адміністрацією, Київською обласною організацією роботодавців, промисловців і підприємців та Київською обласною радою профспілок.

Суттєвим підґрунтям у вирішенні    завдань для обласної ради профспілок, профспілкових організацій  всіх рівнів було підписання  за ініціативою профспілкової сторони  Розпорядження  Голови   облдержадміністрації № 21 від 24 січня 2018 року «Про посилення взаємодії                                                                                                                                         профспілок з місцевими органами  виконавчої влади та органами місцевого самоврядування в Київській області», якими передбачено посилення співпраці місцевих державних адміністрацій з профспілковими органами у виконанні  їх повноважень,  а також  залучення профспілок до розгляду та формуванню проектів міських, районних бюджетів, програм соціально-економічного та культурного розвитку районів.                                                                 

     Це Розпорядження дало можливість профспілкам тісніше взаємодіяти з  виконавчою владою та оперативно порушувати нагальні проблеми  перед керівництвом міст та районів, впливати на хід колективно-договірного регулювання трудових відносин в регіоні.  Особливої ваги набуває воно саме зараз, у період децентралізації влади та створення територіальних громад.

   З метою підвищення рівня роботи профспілкових організацій і роботодавців щодо поширення кращого досвіду у сфері колективно-договірного регулювання соціально-економічних відносин облпрофрада з 2007 року проводить конкурс на «Кращий колективний договір».

 Керівними органами облпрофради є:

1. Міжспілкова конференція (вищий орган облпрофради, яка скликається не рідше одного разу на п’ять років);

2. Рада об’єднання (Рада);

3. Президія об’єднання (Президія).

      У  2000 році на ХХ обласній міжспілковій конференції головою облпрофради було обрано Кононенка Валентина Федоровича, який пропрацював   в обласній раді профспілок з 1980 року  до липня 2020 року.

         20 серпня 2020 року  на XXVI-й Київській обласній міжспілковій звітно-виборній конференції профспілок головою обласної ради профспілок обрано Харченко Лідію Олексіївну, яка розпочинала свою робою в облпрофраді у 1982 році.

        16 червня 2021 року на позачерговому засіданні Ради Київської обласної ради профспілок головою Київської обласної ради профспілок обрано Василя Миколайовича Хвостікова.

         Інформація щодо ключових подій у житті облпрофради систематично висвітлюється   на сайті облпрофради.

Юридични адреса: 01012, м.Київ, майдан Незалежності, 2,

Фактична адреса: 01601, м.Київ, вул.Шота Руставелі, 39-41, кім.608

Контактні телефони: 279-49-87, т/ф: 278-84-06, 278-68-81.

E-mail: korps@fpsu.org.ua

Сайт: www.korps.com.ua