Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м.Києві „Київська міська рада профспілок” (Міськпрофрада) було створено на підставі постанови Президії Української республіканської ради профспілок від 30 червня 1975 року „Про створення Київської міської ради та місцевих комітетів профспілок” шляхом розподілу діючих обласних рад та комітетів. На І організаційному Пленумі 18 липня 1975 року було обрано керівні органи Міськпрофради.

В грудні 1992 року міські комітети галузевих профспілок уклали угоду про порядок організації та діяльності Київської Міськпрофради, яким підтвердили вотум довіри Міськпрофраді, делегували ряд функцій, визначили порядок фінансування її діяльності.

В листопаді 1999 року конференція повноважних представників профспілок – засновників Міськпрофради відповідно до вимог Конституції України, Закону України „Про об'єднання громадян” та Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” підтвердили дію Угоди.

01 грудня 1999 року Київська Міськпрофрада легалізована відповідно до вимог Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” та зареєстрована відповідно до Закону України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”.

Статус Міськпрофради – обласний.

20 грудня 2005 року ІХ Київською міською міжспілковою конференцією профспілок встановлена сучасна назва – Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м.Києві „Київська міська рада профспілок”.

12 жовтня 2011 року відповідно до Закону України „Про соціальний діалог в Україні” рішенням Відділення національної служби посередництва і примирення в місті Києві № 001/11-26-П Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м.Києві „Київська міська рада профспілок” визнано таким, що відповідає критеріям репрезентативності на територіальному рівні для участі у колективних переговорах з укладення територіальних угод та для делегування представників до органів соціального діалогу.

Станом на 01.01.2012 року до Київської Міськпрофради входять 27 членських організацій – міських галузевих профспілок, 3870 первинних організацій, більше 650 тисяч членів профспілок, в т.ч. 492 тисячі працюючих та понад 138 тисяч учнівської та студентської молоді. За договорами з Міськпрофрадою співпрацюють організації профспілок, які не є членськими організаціями, їх кількість коливається від 20 до 30.

Виборними органами Об'єднання є конференція, рада представників членських організацій, президія, контрольно-ревізійна та мандатна комісії, які обираються на 5 років.

 

 

melnikvp

 

Міськпрофраду очолює голова Міськпрофради. 17 грудня 2010 року на X Київській міській міжспілковій конференції профспілок головою Міськпрофради обрано Мельника Валентина Петровича. До президії Міськпрофради входять керівники членських організацій, голова та заступники голови Міськпрофради.

Міськпрофрада здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції України, Законів України та Статуту Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м.Києві „Київська міська рада профспілок”.

Відповідно до Статуту головною метою Міськпрофради є координація спільних дій профспілок і організацій профспілок міста (членських організацій) по захисту та представництву законних трудових і соціально-економічних прав та інтересів найманих працівників, членських організацій, на території міста Києва у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, роботодавцями (усіх рівнів), а також з іншими громадськими організаціями.

Міськпрофрада є членською організацією Федерації профспілок України, співпрацює і взаємодіє з міськими організаціями Всеукраїнських профспілок та їх профоб'єднаннями, іншими профспілками, громадськими об'єднаннями, політичними партіями та рухами.

Основними принципами діяльності Міськпрофради у відносинах з членами профспілок та членськими організаціями, роботодавцями, органами державної влади є: законність, добровільність, виборність, самоврядування, гласність, рівноправність, соціальне партнерство, свобода вибору форм і методів діяльності, колегіальність прийняття рішень і обов'язковість їх виконання.

Відповідно до п.38.12 статті 38 Статуту Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м.Києві „Київська міська рада профспілок” з метою розвитку внутріспілкової демократії, залучення членів Ради до більш активної участі в реалізації програмних і статутних завдань Ради, для вивчення, попереднього розгляду й підготовки питань діяльності Міськпрофради створено комісії:

-       з питань організаційної роботи і внутріспілкової демократії;

-       з питань захисту соціально-економічних інтересів і соціального захисту членів профспілок;

-       з гуманітарних питань, молодіжної та гендерної політики;

-       з питань охорони праці, здоров'я та соціального страхування;

-       бюджетно-майнова комісія;

-       комісія з питань правового захисту членів профспілок.

Міськпрофрада співпрацює з Київською міською держадміністрацією, міськими організаціями роботодавців та їх об'єднаннями на підставі Територіальної угоди з метою об'єднання можливостей для забезпечення соціального, економічного, правового захисту киян.

При Київській міській держадміністрації створено Громадську раду, комісію з питань праці та соціального захисту населення очолює голова Київської Міськпрофради Мельник В.П.

Провідним напрямком роботи Міськпрофради залишається забезпечення укладення та виконання колективних договорів на підприємствах, в установах та організаціях міста, якими охоплено 98% підприємств, де діють членські організації Міськпрофради.

В колективних договорах передбачені заходи щодо створення умов для стабільної роботи підприємств, забезпечення зайнятості працівників, зростання фонду заробітної плати, вирішення питань охорони праці та соціального захисту постраждалих на виробництві.

Постійну роботу з питань охорони праці Міськпрофрада тісно координує з Київською міською державною адміністрацією, територіальним управлінням Держгірпромнагляду у Київській області та м.Києві, разом з якими розробляються, подаються на затвердження та в подальшому здійснюють контроль за ходом виконання основних напрямків роботи з охорони праці у місті.

На виконання Територіальної угоди Міськпрофрада спільно з Київською міською державною адміністрацією  та Федерацією роботодавців  м.Києва щорічно проводить огляд-конкурс стану охорони праці на підприємствах м. Києва.

Міськпрофрада щорічно займається організацією оздоровлення, відпочинку та змістовного дозвілля дітей під час літніх та зимових канікул, акумулюючи кошти міського бюджету, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та профбюджету.

Щорічно Міськпрофрада спільно з галузевими профспілками оздоровлює понад 30 тисяч дітей на базі 18 оздоровчих закладів Київщини та 25 оздоровчих закладів різних регіонів України. Перевага в розподілі путівок надається дітям пільгових категорій.

Провідні аматорські колективи художньої самодіяльності та дитячої творчості, завдяки підтримці профспілкових організацій беруть активну участь в культурному житті міста, загальноміських культурно-мистецьких заходах. Кращі колективи художньої самодіяльності пропагують українську народну творчість за межами України, приймаючи участь у міжнародних фестивалях.

Міськпрофрада спільно з членськими організаціями започаткувала конкурс-огляд творчості та художньої самодіяльності серед дітей членів профспілок міста Києва, працівників організацій, установ.

01.06.2011 року відбувся перший конкурс–огляд дитячої творчості та художньої самодіяльності „Зорепад надій”, у якому взяли участь 120 дітей у різних жанрах творчості. А 27.04.2012 року на сцені великої зали Будинку спілок відбувся другий фестиваль-конкурс „Зорепад надій”. Понад 400 учасників віком від 7 до 18 років - діти членів профспілок – отримали можливість проявити свої здібності у різних жанрах.

Спільно з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Київській Міськпрофраді вдалося зберегти мережу дитячо-юнацьких спортивних шкіл профспілок міста. Київська міська рада профспілок має у власності дитячо-юнацькі спортивні заклади, такі як: ДЮСШ з академічного веслування „Буревісник”, ДЮСШ з академічного веслування „Славутич”, ДЮСШ з веслування на байдарках та каное „Київ”, ДЮУСБ „Зеніт”, КДЮСШ „Пуща-Водиця”, ДЮУСЦП „Авангард”. В цих закладах безкоштовно займаються різними видами спорту 1865 дітей та підлітків, серед яких 1 – майстер спорту міжнародного класу, 8 – майстрів спорту, 55 – кандидатів у майстри спорту, 55 – спортсменів І-го розряду. Навчання проводять 56 висококваліфікованих тренерів з різних видів спорту, з яких 9 – мають звання Заслуженого тренера України, 32 – майстра спорту, 2 – майстра спорту міжнародного класу.

Виконуючи рішення VІ З'їзду Федерації профспілок України по цільовій програмі „Молодь – надійна опора профспілок” та рішення Х Київської міської міжспілкової конференції профспілок щодо активізації роботи із залучення молоді до профспілок, у листопаді 2011 року була створена Молодіжна рада Київської міської ради профспілок.

ДП „Київпрофтур” засноване Міськпрофрадою в 2004 році, організовує групові та індивідуальні поїздки по території України та за кордоном, відпочинок та оздоровлення громадян.

Кредитна спілка „Профспілкова скарбниця” заснована членами галузевих профспілкових організацій Київської Міськпрофради, діяльність якої спрямована на задоволення фінансових потреб, покращення добробуту соціально-незахищених членів профспілкових організацій м.Києва. Членство спілки налічує більше 10000 членів профорганізацій та продовжує зростати завдяки тісній співпраці з профспілковими організаціями.

Основним видом діяльності кредитної спілки є надання кредитів. Це кредити на споживчі цілі, на будівництво та ремонт житла, на проведення урочистих заходів, таких як весілля та святкування ювілеїв, а також на відпочинок, оздоровлення і навчання. Кредитна спілка встановила певні традиції - проведення різноманітних акцій під знижені процентні ставки на кредити. Крім діючих акційних програм „Закоханий кредит”, „Новорічний”, „Різдвяний”, „Жіноча примха”, „Великодній” у 2012 році було запроваджено нові фінансові продукти, такі як: „Тепла осел””, „Школярик”, „Освітній”, а також кредит „Професійний”, з нагоди галузевих професійних свят. За період діяльності сума наданих кредитів перевищує 200 мільйонів гривень.

Фінансова надійність кредитної спілки зробила її привабливою для тих, хто прагнув заощадити свої кошти. Для соціально незахищених категорій населення відсотки по депозитах у кредитній спілці є суттєвою надбавкою до заробітних плат і пенсій, можливістю підтримати свій родинний бюджет й особистий добробут. Були розроблені і користувалися попитом Акційні депозитні програми: „Пенсійний” для пенсіонерів, „Ветеран” – для ветеранів та дітей війни, „Скарбничка” – дитячий накопичувальний вклад терміном на 5 років, „Новорічний”.Адреса Об'єднання профспілок, організацій профспілок у м.Києві „Київська міська рада профспілок”:
01001, м.Київ, вул. Хрещатик, 16.

 

Сайт:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Електронна адреса:

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Контактні телефони: 279-51-57, ф.279-51-39