Перші профспілкові осередки на Закарпатті виникли в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Об'єднуючись у профспілки, робітники на зборах і мітингах приймали резолюції, в яких ставилися різні вимоги щодо поліпшення соціально-економічного становища працюючих.

Сучасна історія обласного профоб'єднання бере відлік з 21 січня 1945 року, коли в місті Мукачеві відбувся І з'їзд професійних спілок Закарпаття. На ньому було обрано Центральну раду профспілок та її ревізійну комісію. У складі ради було створено 11 секцій (секретаріатів), на які покладалося керівництво галузевими профспілковими організаціями.

Кількісний склад профспілок Закарпаття з року в рік збільшувався. У 1947 році профспілковим членством було охоплено 48,4 тисячі осіб, у 1955 році – 112 тисяч, у 1965 – 204 тисячі, у 1975 – 338 тисяч, у 1990 році – 460 тисяч осіб.

Станом на 1 січня 2013 року до складу Закарпатської обласної ради профспілок входить 16 обласних та 1 територіальне об’єднання галузевих профспілок, 20 об'єднаних, 64 міських і районних організацій профспілок, 2371 первинна профорганізація із загальною чисельністю 142,2 тисячі членів профспілок. Найчисельніші членські організації: працівників освіти і науки, охорони здоров'я, державних установ, агропромислового комплексу, культури.

Обласна рада профспілок як членська організація входить до складу Федерації профспілок України.

 

            Голова Закарпатської обласної ради профспілок – Фленько Володимир Юрійович, заступник голови - Василь Григорович Захарець.

 

Головним напрямком роботи обласної ради, галузевих організацій профспілок є захист соціально-економічних прав та інтересів спілчан. Основним засобом впливу профспілок на вирішення виробничих і соціальних завдань, важливим чинником поглиблення соціального діалогу на рівні області є Регіональна Угода між облдержадміністрацією, обласним об'єднанням роботодавців «Закарпаття» та профспілковими об'єднаннями області галузеві угоди, а на рівні підприємств і організацій – колективні договори.

 

З кожним роком збільшується кількість колдоговорів на підприємствах, в установах, організаціях, що перебувають у сфері впливу профспілок. У 2012 році їх укладено понад 2,4 тисячі, питома вага працюючих, охоплених колдоговірною роботою, складає 97,6 відсотка. З метою покращення змісту колективних договорів, посилення їх соціальної спрямованості започатковано щорічне видання інформаційного збірника «Колективно-договірна робота на підприємствах, що перебувають у сфері впливу профспілок».

 

Ефективною формою вирішення питань соціально-економічного захисту працюючих, реалізації соціального діалогу в області стала діяльність постійно діючої обласної тристоронньої соціально-економічної ради, до складу якої входять представники органів державної влади, роботодавців та профспілок. На її засіданнях розглядалися питання соціально-економічного становища області, стан виконання обласної Програми зайнятості населення, інших соціальних програм.

 

На подальшу співпрацю усіх сторін – партнерів спрямоване спільне розпорядження голови Закарпатської облдержадміністрації О.О.Ледиди та голови облпрофради І.І.Короля „Про посилення соціального діалогу та співпраці між органами виконавчої влади і профспілковими об'єднаннями області" від 31.10.2010 року, яким передбачено постійне проведення у районах і містах області Днів обласної ради профспілок за активної участі господарських керівників, голів сільських і селищних рад, керівників районних державних адміністрацій та місцевих рад, спільних засідань колегій з профспілковими органами, вироблення і прийняття конкретних рішень щодо захисту соціально-економічних інтересів працівників, створення первинних профспілкових організацій на підприємствах, в установах, організаціях, в яких вони відсутні, незалежно від форм власності тощо.

 

З великою зацікавленістю органів місцевої влади і профспілок проходять Дні обласної ради профспілок у районах. Розширюється сфера співпраці профспілкових органів з головним управлінням праці та соціального захисту населення ОДА, територіальним управлінням державної інспекції праці, територіальним управлінням Держпромгірнагляду по Закарпатській області, відділенням Національної служби посередництва і примирення у Закарпатській області, Головним управлінням Пенсійного фонду України в Закарпатській області, представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Закарпатській області, іншими обласними структурами.

 

З метою організації контролю за виконанням зобов'язань Регіональної угоди, рішень тристоронньої соціально-економічної ради з ініціативи обласної ради профспілок організовуються «круглі столи» з різних соціально-економічних питань, на яких всебічно обговорювалися питання забезпечення повної і продуктивної зайнятості населення, гідної і своєчасної оплати праці у всіх сферах економічної діяльності, пенсійної реформи та інші. В цих засіданнях приймають участь голови обласних організацій галузевих профспілок, керівники обласних управлінь і організацій, представників роботодавців, виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, пенсійного фонду, обласного відділення НСПП.

 

В числі пріоритетних завдань профспілок області – питання охорони праці. З метою упередження нещасних випадків на виробництві здійснюється постійний громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, забезпеченням працюючих засобами індивідуального і колективного захисту, проведенням атестації робочих місць. Щороку в профспілкових організаціях області проводяться Тижні охорони праці

 

Технічними інспекторами праці профспілок регулярно здійснюється обстеження підприємств і організацій з питань безпечної експлуатації обладнання, створення належних умов праці. За їх поданнями призупинялася експлуатація окремих виробничих підрозділів, машин, механізмів та устаткування, виявляються приховані від розслідування та обліку нещасні випадки на виробництві.

 

Важливим напрямком діяльності обласної ради профспілок є правовий захист спілчан. Громадський контроль щодо дотримання керівниками норм трудового законодавства здійснюється шляхом проведення перевірок підприємств, організацій та установ різних форм власності і господарювання, а також при розгляді письмових скарг і усних звернень членів профспілок. З метою усунення виявлених порушень надсилалися подання роботодавцям, про такі випадки повідомлялися органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, державна територіальна інспекція праці, галузеві управління облдержадміністрації. Переважна більшість порушень була усунута. Правова допомога членам профспілок з питань порушень трудового законодавства надається і у формі надання безкоштовних юридичних консультацій та представництва їх інтересів у судах.

 

Облпрофрадою, обласними організаціями галузевих профспілок протягом року на базі обласного навчально-методичного центру профспілок проводиться навчання профспілкових кадрів і активу, й зокрема, з питань дотримання трудового законодавства, оплати і охорони праці, колдоговірної роботи та інших напрямків профспілкової роботи. За підсумками Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий навчальний заклад профспілок у 2012 році навчально-методичному центру профспілок Закарпаття присуджено ІІІ місце серед регіональних навчальних центрів України.

 

Профспілки тримають під контролем питання, пов'язані із захистом духовних інтересів спілчан – культурно-масової, фізкультурно-спортивної роботи, оздоровлення працюючих та членів їх сімей. У культурно-масових заходах області активну участь приймають кращі аматорські колективи області – заслужений самодіяльний ансамбль танцю України «Юність Закарпаття», зразкові дитячі ансамблі «Джерельця Карпат» і «Веселка» обласного Будинку культури профспілок, самодіяльна народна чоловіча хорова капела Ужгородського національного університету «Боян», народна хорова капела працівників освіти Хустського району, жіночий хор духовного співу «Голос душі» Виноградівського районного будинку вчителя та інші. Базовим центром культурно-масової роботи є обласний Будинок культури профспілок, робота якого а також творчих працівників цього культурно-освітнього закладу неодноразово відзначалася Федерацією профспілок України.

 

У 2012 році масово, на високому організаційному рівні пройшли ХХІІ-та обласна міжгалузева спартакіада профспілок, галузеві спартакіади профспілок працівників освіти і науки, охорони здоров'я, державних установ, житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення, АПК, обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта», ряду інших колективів. У проведенні цих заходів профспілковим організаціям активну допомогу надали обласні ради спортивних товариств «Спартак», «Україна», «Колос». Обком профспілки працівників культури спільно з управлінням у справах молоді та спорту облдержадміністрації і обласною організацією Національної спілки журналістів України щороку до Дня журналіста проводить турнір з міні-футболу серед команд ЗМІ пам’яті відомих закарпатських футболістів Карла Олага і Дмитра Калинича. Обком профспілки працівників лісових галузей спільно з облрадою ФСТ «Україна» організовує міжнародний футбольний турнір на приз пам’яті знаних лісорубів нашого краю, Героїв Соціалістичної праці, переможців міжнародних змагань з валки лісу в м.Монреалі (Канада) у 1967 році Івана Чуси та Василя Шорбана.

 

  Закарпаття завжди вважалося краєм курортів і туризму. Тому постійна увага в області приділяється розвитку санаторно-курортного і туристично-оздоровчого комплексів, які знаходяться у віданні профспілок. В області працюють 7 санаторіїв ПрАТ «Укрпрофоздоровниця» та 10 тургосподарств ПрАТ «Закарпаттурист».

 

  З організаційною та фінансовою участю профспілок у 2012 році усього оздоровлено понад 8 тисяч дітей як нашої області, так з-за її меж. Найкраще було організовано оздоровлення дітей в стаціонарних оздоровчих таборах «Водограй», «Трембіта», «Вогник», «Колосок», «Білочка», «Барвінок», «Зв'язківець», «Мрія», санаторіях «Поляна», «Човен», «Малятко», комплексі «Нарцис», ТОК «Тиса».

 

За підсумками Всеукраїнського огляду-конкурсу на краще проведення оздоровлення дітей і підлітків у 2012 році Закарпатська обласна рада профспілок відзначена Знаком «Шана та подяка» Федерації профспілок України.

 

Значна увага приділяється інформаційній роботі профспілок. Щороку проводиться обласний конкурс на краще висвітлення діяльності профспілок у засобах масової інформації – окремо для обласних і районних видань та журналістів, які найбільш активно висвітлюють профспілкову тематику. У 2012 році переможцями цього конкурсу стали обласна газета «Новини Закарпаття», обласна держтелерадіокомпанія, районні газети «Нове життя», «Вісті Ужгородщини», «Спорт тайм» та 10 журналістів різних видань. На традиційній зустрічі в обласній раді профспілок до Дня журналіста їх відзначено Почесними грамотами облпрофради та грошовими винагородами.

 

Увійшло в практику проведення в облпрофраді зустрічей, прес-конференцій, «круглих столів» для журналістів, під час яких розглядаються питання профспілкового життя, висловлюється позиція профспілок з актуальних проблем. Для всеукраїнських та обласних засобів масової інформації систематично готуються інформаційні матеріали, тематичні випуски теле – і радіопередач на профспілкову тематику.

 

 

 


Адреса:: 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, пл. Народна, 5
Контактний телефон: приймальна 3-25-01, 61-48-73 (факс)
Електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.