logo_volun_prof

 

Історія розвитку профспілкового руху на Волині має свої історичні традиції і була започаткована в 20-30 роках минулого століття за часів польської влади.

Після звільнення області від німецько-фашистських загарбників в серпні - листопаді 1944 року створюються перші галузеві профспілкові комітети: працівників початкових і середніх шкіл, борошномельної промисловості та елеваторів, фінансово-банківських працівників, зв'язку, державних установ, торгівлі і громадського харчування, в січні-лютому 1945 р. - робітників і службовців машинно-тракторних станцій і земельних органів, місцевої промисловості, медико-санітарної праці.

2 листопада 1948 року була створена Волинська обласна рада професійних спілок, яка об'єднувала 12 галузевих обкомів, 2 групових комітети, 2 районних комітети профспілки залізничників, 1123 місцевих комітети. На обліку нараховувалось 45630 членів профспілок.

В серпні 1990 року на XX обласній конференції обласна рада профспілок перейменована у Федерацію профспілок. Заяву про її утворення підписали 23 членських організації.

На сьогодні Федерація профспілок області є найбільш масовою громадською організацією на Волині, яка вагомо впливає на усі сфери життєдіяльності краю

Станом на 1 січня 2013 року до складу Федерації профспілок Волинської області входить 16 обласних галузевих профспілок, територіальний комітет профспілки працівників вугільної промисловості, об’єднана профспілкова організація працівників шляхових господарств та 5 первинних профспілкових організацій, що перебувають на профспілковому обслуговуванні ФПО, які разом об’єднують 137 тис. 276 членів профспілок.

Членські організації Федерації охоплюють профспілковим членством 85,7 відсотка від загальної кількості працюючих на підприємствах, в установах, організаціях відповідних галузей різних форм власності, студентів навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних училищ.

Найчисельнішими галузевими   профспілками є: працівників освіти і науки, агропромислового комплексу, охорони здоров’я, державних установ, вугільної промисловості.

Загальна кількість первинних профорганізацій становить 2030.

В членських організаціях ФПО об'єднано:

-   1640 профкомів;

-   359 профорганізаторів;

- 31 профкоми навчальних закладів І-IV рівнів акредитації та ПТУ;

- 18 об’єднаних профкомів;

- 85 районних і міських профорганізацій.

На території області створені та успішно діють 19 районних та міських координаційних рад профспілок.

5 серпня 2020 року на  VII звітно-виборній конференції Федерації профспілок Волинської області головою Федерації профспілок Волинської області на новий строк переобрано Іванну Анатоліївну Дубинку-Філозоф.

 

Федерація профспілок Волинської області діє відповідно до Конституції України, Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", інших актів законодавства України, Статутів Федерації профспілок області та ФПУ, прийнятих в установчому порядку рішень Федерації профспілок України, до складу якої входить ФПО, принципів міжнародного права і профспілкового руху.

Проводилась робота по захисту соціально-економічних прав та інтересів трудящих, відновленню вітчизняного виробництва, збереженню робочих місць, забезпеченню справедливої і своєчасної оплати праці, підтримці колективів у процесі банкрутства і реструктуризації підприємств.

3 січня 2013 року заключено Територіальну угоду на 2013-2015 роки між Волинською обласною державною адміністрацією, обласним об’єднанням організацій роботодавців та Федерацією профспілок області. Територіальні угоди укладено у всіх районах та містах області.

ФПО приділяє постійну увагу заходам щодо забезпечення дотримання передбачених чинним законодавством України, Генеральною угодою, норм і гарантій у всіх сферах соціально-трудових відносин.

Протягом останніх років набуто певного досвіду щодо організації колдоговірної роботи. Станом на 1 січня 2013 року в області укладено 2665 колективних договорів. Рівень охоплення працюючих колективними договорами склав 85,3 відсотка, що вище ніж у середньому по Україні.

Питання виконання Регіональної угоди кожного півріччя є предметом розгляду обласною тристоронньою соціально-економічною радою та на президії ФПО. Регулювання соціально-трудових відносин виносяться на обговорення під час проведення навчання профспілкових кадрів і активу в містах і районах області.

З метою активізації колективно-договірної роботи, розширення сфери дії колективних договорів, підвищення їх якості, ефективності та результативності, посилення конструктивної взаємодії профспілкових організацій і роботодавців, створення безпечних і здорових умов праці, поширення передового досвіду цієї роботи Федерація профспілок організовує проведення обласних конкурсів на кращий колективний договір. Переможці конкурсу отримують відповідні заохочення та вшановуються на урочистостях.

Щорічно ФПО проводить двомісячник з виявлення роботодавців, що ухиляються від участі в колективних переговорах та укладення колективних договорів. Фахівцями ФПО та членських організацій надаються методична та практична допомога профкомам у розробці проектів колдоговору та правову підтримку при проведенні переговорного процесу.

Активізувалась співпраця та укладені угоди про співпрацю Федерації профспілок області з об’єднанням організацій роботодавців, координаційним комітетом сприяння зайнятості населення, головним управлінням Пенсійного фонду України, Територіальною державною інспекцією праці, відділенням Національної служби посередництва і примирення, управлінням Держгірпромнагляду.

З метою реалізації Закону України «Про соціальний діалог» в Україні» Федерація профспілок області та 15 галузевих профспілок підтверджено свою репрезентативність.

Налагодилось ділове співробітництво з профспілками інших країн, в першу чергу СНД. Зокрема регулярно проводиться обмін досвідом роботи галузевих профспілок, спільні засідання президій профспілкових профоб'єднань Волинської і Брестської областей. Профспілки Волині неодноразово висловлювали свою солідарність в підтримку акцій, які проводили профспілки Бєларусі.

Стиль, форми і методи роботи визначаються спільно на нарадах, засіданнях президій, пленумах Ради Федерації в залежності від ситуації і соціальної напруги в трудових колективах. Намітились позитивні зміни в підходах до навчання профспілкових працівників і активістів. Покращилась якість навчання профкадрів та активу в навчально-методичному центрі профспілок, відновлюється робота по навчанню активістів в первинних організаціях.

Навчально – методичний центр профспілок області неодноразово знаходиться серед переможців Всеукраїнського огляду конкурсу серед навчальних закладів профспілок.

Обміни досвідом роботи регулярно проводяться обласними комітетами профспілки працівників освіти і науки, державних установ, соціальної сфери, агропромислового комплексу. В ході зустрічей профспілкові колеги діляться досвідом роботи з мотивації профспілкового членства, запровадження нових форм та методів ведення конструктивного соціального діалогу, здійснення належного захисту прав та інтересів членів профспілок.

В практику діяльності профспілок Волині увійшло проведення Днів Федерації профспілок України в нашому регіоні, в яких беруть участь керівники та фахівці управлінь ФПУ з питань організаційної, правової роботи, соціального й економічного захисту, охорони праці та здоровя.

Постійна увага приділяється розвитку туристсько-оздоровчим заходам. Установами ЗАТ «Волиньтурист» щорічно оздоровлюється понад 15 тисяч туристів та екскурсантів.

 

На березі мальовничого Світязя, в оточенні розкішного соснового бору розташувався славнозвісний пансіонат «Шацькі озера». Пансіонат став відомим і надійним джерелом здоров’я тисяч людей, став гордістю не тільки Волині, а й усієї України. Тут багато робиться для зміцнення туристсько-екскурсійної та оздоровчої бази, для урізноманітнення і поліпшення якості послуг. В пансіонаті щорічно відпочиває і оздоровлюється до 5 тисяч чоловік.

Оздоровлення дітей і підлітків – також важливий напрямок роботи Федерації, обкомів і обласних рад профспілок. Для проведення цієї роботи використовуються кошти з різних джерел фінансування Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, господарських суб’єктів, кошти профспілкового бюджету, місцевих бюджетів, спонсорів, батьківська доплата.

Адреса: 43025, м. Луцьк, проспект Волі, 6.

Контактні телефони: 8 ( 0332 ) 72-22-46, 72-34-27,

факс 77-07-01

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.@ukrpost.ua 

 

 

prymiszch_volun_prof