139240772

 

На дванадцятому засіданні робочої групи з доопрацювання проекту Трудового кодексу профспілками запропоновано включити додаткову статтю щодо захисту профспілкових активістів від звільнення.

 

До ст.105 проекту ТК, яка стосується припинення трудових відносин з підстав настання надзвичайних обставин, що перешкоджають їх продовженню, профспілки запропонували, а народні депутати підтримали, внести нову ст.105-прим., яка гарантує представникам працівників захист їх права на працю.

В статті передбачено, що представник трудового колективу (в тому числі профспілковий активіст) може бути звільнений з роботи за ініціативи роботодавця лише при наявності попередньої згоди на це виборного органу, членом якого він є, зокрема профспілки.

Працівники, які обиралася до складу виборного органу первинної профспілкової організації, а також ті, хто брав участь у розв’язанні колективного трудового спору, або представляли інтереси працівників в примирних комісіях чи в трудовому арбітражі, не можуть бути звільнені за ініціативи роботодавця протягом року після закінчення терміну, на якій вони були обрані, або після закінчення їх представницьких повноважень (крім випадків ліквідації підприємства, звільнення з підстав, передбачених ст. 93 (невідповідність займаній посаді) та ін.).

- На практиці трапляються випадки, коли представник працівників: чи то профспілковий лідер, або активіст може піддаватись переслідуванням з боку роботодавця за свою активну діяльність, - сказав у своєму коментарі заступник Голови Укрнафтогазпрофспілки, заступник голови робочої групи з доопрацювання проекту ТК Сергій Українець, - На наше переконання, у трудовому законодавстві повинна бути стаття, яка би стала інструментом захисту представників працівників. Не зважаючи, що це передбачено в законі про профспілки, ми наполягли, що захист працівників з активною громадянською позицією, які обстоюють інтереси членів трудового колективу або членів профспілки, - має стати нормою оновленого трудового законодавства: щоб людину не звільняли, не переслідували, не виносили догану, не тиснули на працівника за те, що він здійснював представництво інтересів своїх колег. Для звільнення з роботи профспілкового працівника потрібна згода профспілкового органу, а для звільнення іншого представника трудового колективу - виборної конференції, або зборів, які надавали зазначеному працівникові представницькі повноваження. Це важливий елемент захисту, - підкреслив представник профспілок.

Проти цього на засіданні РГ активно виступили роботодавці, але за підтримки більшості членів РГ цю норму було включено до проекту ТК.

У прийнятій у першому читанні редакції ст. 108 ТК встановлено заборону на звільнення з роботи за ініціативою роботодавця вагітних жінок та жінок, які мають дітей до 3-х років, або дитину-інваліда.

За пропозицією профспілок члени РГ обговорили та дійшли спільного висновку, що вказану норму потрібно поширити не тільки на матерів, а також на татусів (в т.ч. одиноких), які також можуть доглядати за дитиною. Відтепер права чоловіків, так саме як і жінок мають бути однаково захищені нормами закону.

Ще одна важлива норма, яка стосується заборони звільнення за ініціативою роботодавця зазначеної категорії працівників: наразі законодавством захищені лише жінки, які доглядають за дитиною віком до 3-х років. В окремих випадках вони мають право залишатися у відпустці по догляду за дитиною із збереженням трудових відносин до 6 років у разі наявності медичного висновку, що дитині, дійсно потрібен особливий догляд і вона не може бути влаштована до дитячого дошкільного закладу. На засіданні РГ було внесено пропозицію надати усім батькам право доглядати за дитиною до 6 років, навіть за відсутності медичних висновків щодо стану здоров’я дитини. Такими чином, в проекті ТК передбачено, що один з батьків – мама або батько можуть скористатися можливістю піди у відпустку по догляду за дитиною на строк до 6 років, а роботодавець не повинен розривати з таким працівником трудових відносин.

Сплеск дискусій викликала поправка профспілок до ст. 109, яка встановлювала заборону звільнення працівника у зв’язку із досягненням ним пенсійного віку, або набуття права на пенсію. Спочатку за пропозицією роботодавців було запропоновано виключити цю статтю із ТК, а відповідно позбавити працівників права на подальше продовження трудових відносин у разі настання пенсійного віку.

Профспілки виступили категорично проти цього і, опершись на відповідні статті проекту ТК, в яких йдеться про недопущення дискримінації працівника за будь-якими обставинами (а вданому випадку – це вікова ознака), залишили норму про те, що пенсіонери мають рівні права з іншими працівниками.

РГ запропонувала доповнити цю статтю ще однією нормою, якою працівникам надається право з метою захисту від незаконного звільнення надавати усі можливі підтвердження рівня своєї кваліфікації, продуктивності праці, сумлінного виконання службових обов’язків та ін. Адже, у випадках, коли роботодавець ініціює звільнення за статтями 93 - невідповідність займаній посаді, ст. 86 - за скороченням, ст..92 – через неналежне виконання своїх трудових обов’язків, щоб виключити безпідставні звинувачення, працівник має право надати на розгляд роботодавцеві відповідні документи щодо своєї невинності, а роботодавець зобов’язаний розглянути їх в установленому порядку.

 

Прес-центр ФПУ