ec70d63452f15ed65051b106ae1cb2b7 M


Голова Комітету Міжнародного співробітництва та стратегічного партнерства ФРУ Сергій Цівкач від імені СПО роботодавців звернувся до делегатів 107 Сесії Міжнародної конференції праці МОП у Женеві з промовою, у якій відзначив, що у сучасному світі роботодавці повинні брати на себе більшу соціальну відповідальність. Ключовою метою бізнесу має бути не лише отримання прибутку, а й створення сприятливих умов для гідної праці та життя.

І це правило стосується і національних, і міжнародних роботодавців. Він також наголосив, що спільні зусилля місцевого та іноземного бізнесу щодо вдосконалення регуляторної політики та бізнес-середовища в Україні мають бути узгоджені між усіма сторонами. «Сьогодні ми відчуваємо непорозуміння у таких чутливих сферах, як державні закупівлі та експортно - імпортна політика. Ми, безумовно, підтримуємо чесну економічну конкуренцію та вільну торгівлю, однак наші національні інтереси також повинні бути захищені, але таким чином, щоб вони відповідали найкращим світовим стандартам. Реформи мають бути збалансованими та захищати інтереси усіх зацікавлених сторін, включаючи національних виробників та працівників», - зазначив Сергій Цівкач. Адже сильне ділове середовище в Україні - ключова передумова соціального консенсусу та гідних умов праці. Він розповів, що в Україні досі не працює Експортно-кредитне агентство, але вітчизняні роботодавці сподіваються, що його запуск відбудеться якнайшвидше і закликають до цього Уряд. Більше того, держава має напрацьовувати та укладати двосторонні та багатосторонні міжнародні угоди про співробітництво, які дозволять відновити національні промислові потужності. «Наш національний виробник потребує більшої підтримки урядових та міжнародних партнерів. Це стосується всіх галузей промисловості, включаючи енергетику, машинобудування, виробництво обладнання, товарів народного споживання. І тут не може бути місця помилкам», - підкреслив Голова Комітету Міжнародного співробітництва та стратегічного партнерства ФРУ. Промислова політика України вимагає невідкладного вдосконаленняз тим, щоб відповідати усім викликам сучасності. Зокрема йдеться про переорієнтацію ринків та глобальні геополітичні зрушення, які впливають на нашу економіку. Україна має багато що запропонувати, але їй необхідна міжнародна підтримка. Сергій Цівкач також зазаначив, що необхідно терміново вирішувати такі проблемні питання, як великомасштабна вимушена міграція в межах України, міжнародна трудова міграція та відтік із країни кадрів кваліфікованих працівників.

Ефективне застосування конвенцій ООН на національному рівні, повага до трьохсторонніх інтересів та потреб, збалансована та продумана інтеграція у світові ринки та інші фактори можуть допомогти досягти хороших результатів у цій сфері та забезпечити майбутнє праці в Україні. Наша країна має справу з численними проблемами, які несуть серйозну загрозу її економічній та територіальній цілісності. Однак ми не є унікальними в цих умовах, і, звичайно, українці завжди шукають нові можливості та намагаються вчитися на найкращих міжнародних практиках. Довідково: ФРУ - «голос» українського бізнесу на щорічній конференції Міжнародної організації праці. «Всесвітній парламент праці» об'єднує понад 5000 делегатів - представників урядів, роботодавців і профспілок - зі 187 держав-членів Міжнародної організації праці. Принцип трипартизму, на якому ґрунтується робота МОП, дозволяє ефективно балансувати інтереси та об'єднувати ресурси держав, роботодавців і найманих працівників для досягнення цілей діяльності організації – сприяння дотриманню прав у світі праці, заохочення можливостей створення гідних умов праці, забезпечення соціального захисту і посилення соціального діалогу. Безпосередня участь ФРУ у цих щорічних конференціях, дозволяє українським роботодавцям розробляти конвенції та рекомендації, а також встановлювати міжнародні стандарти у сфері праці, зайнятості, професійної підготовки, соціального забезпечення.


Джерело: http://fru.ua/ua/events/international-events/predstavnyk-spo-robotodavtsiv-zvernuvsia-do-delehativ-107-sesii-mizhnarodnoi-konferentsii-pratsi-mop