499030 833 1200 id28233 650x410 8 650x410 

ФПУ і СПО об’єднань профспілок до засідання КМУ 14 квітня ц.р.  подавали пропозиції до проектів актів законодавства, зокрема, яке стосується індексації грошових доходів населення, про посилення захищеності осіб з інвалідністю, а також до проекту Указу Президента України «Про стратегію людського розвитку».

 

Про це повідомив Голова ФПУ, голова Спільного представницького органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні Григорій ОСОВИЙ, який брав участь у засіданні Уряду.

Він зазначив, що за сукупністю індикаторів стратегія людського розвитку показує стан суспільства, наскільки воно прогресує, чи навпаки відкочується назад у своєму розвитку. Індикаторами для оцінки стану людського розвитку виступають критерії, розроблені Організаціє об’єднаних націй.

ООН і світ бачать кожну країну у дзеркалі оцінки її людського розвитку. Слід зазначити, що Україна з початку 90-х років минулого сторіччя мала досить високий рейтинг людського розвитку і займала 47-е місце майже серед 190 країн світу. За роки незалежності в силу різних трансформацій країна відійшла (за даними 2019 року) на 74 позицію. Нажаль, спостерігається досить серйозне відставання нашої країни від динаміки , яку продемонстрували за останні роки багато інших країн.

 В чому полягає причина цього?

Першим індикатором оцінки людського розвитку є валовий дохід на душу населення. Нажаль, економічні кризи, які час від часу накочувались на наш країну, неефективність державного управління і врядування, військові дії, окупація Криму,  агресія на Сході країни, пандемія COVID-19 , - це ті фактори, які досить серйозно перешкоджають розвитку України щодо  позитивної динаміки її економічного зростання.

Поруч з цим, важливим показником для оцінки сталого розвитку є тривалість життя. З огляду на цей показник, можна сказати, що у нас він також є відносно невисоким, зокрема, у порівнянні з європейськими країнами. Наразі тривалість життя в Україні становить  72 роки , тобто по цьому показнику ми також маємо досить скромні успіхи.

Третім показником, який свідчить про рівень людського розвитку, є освіта. Як раз по цьому показнику Україна знаходиться на досить високих показниках у сіті. І ми бачимо, що витребувальність людських ресурсів та кваліфікованих кадрів з України, зокрема, на ринку Європи є достатньо високою. Це означає, що підготовка фахівців у нас є на належному рівні, що котується як на національному, так і на світовому ринках праці.

Звичайно, команда, яка працювала над стратегією людського розвитку, а вона розрахована на період до 2025 року, зробила свою оцінку того, що мало місце у попередні період, на основі чого були вибудовані нові завдання, які, на погляд розробників стратегії, нададуть більшу динаміку і економічному зростанню і добробуту громадян і рівню життя. Що, у свою чергу, позитивно  позначиться як на тривалості життя громадян України, так  і продовженні курсу на  залучення інвестицій у розвиток людського капіталу: у освіту, охорону здоров’я та інші сектори, які забезпечують людський розвиток.

Федерація профспілок України, опрацьовуючи пропозиції до Стратегії людського розвитку, свого часу надіслала Міністерству соціальної політики, яке разом з Національним інститутом стратегічних досліджень було провідною інституцією з розробки цього фундаментального документу, свої пропозиції для врахування. Частина з них була врахована під час консультацій та розгляду проекту Стратегії на засіданні урядового Комітету з питань реінтеграції окупованих територій і соціальної політики 1 квітня ц.р.

Зокрема, ми можемо констатувати, що наша пропозиція була врахована у розділі «Оперативних цілей» п.4.1 щодо сприяння становленню середнього класу. Там відображена пропозиція профспілок щодо поетапного  підвищення стандартів і гарантій оплати праці, в т.ч і в бюджетній сфері. Як відомо, сьогодні розроблена та ухвалена ціла низка нормативних актів і законів якими саме у бюджетній сфері визначається високий рівень гарантій оплати праці, але він не забезпечується бюджетним фінансуванням.

Друга позиція, яку теж враховано, і якої до цього в документі не було, – це створення умов для погашення заборгованості з виплати зарплати та упередження її у подальшому. Це дуже важливе питання для більш ніж ста тисяч громадян України, перед якими заборгованість по зарплатах суб’єктів господарювання становить більш ніж 3 млрд грн.. Однією з причин цього є те, що законодавець не завершив підготовку необхідних нормативно-правових актів, якими би визначалась першочерговість виплати зарплати перед іншими платежами. Також не не створено фонду гарантування виплат заборгованості по зарплатах. На жаль, нам досить так і не вдалося ліквідувати це антисоціальне явище, тому дуже важливо, що ця позиція увійшла до проекту стратегічного документу, який має підписати Президент України.

І звичайно, ми запропонували – створення умов для підвищення рівня оплати праці. Як відомо, наша країна сьогодні перебуває на останньому місці серед європейських країн по рівню зарплати і цілком зрозуміло, що цей фактор негативно впливає на самопочуття людей, добробут сімей і спонукає наших співвітчизників шукати роботу за кордоном. 

Також частково врахована наша пропозиція щодо забезпечення і дотримання прав внутрішньо переміщених осіб на вирішення їх житлових питань. Як відомо, понад 1,5 млн громадян вимушені були покинуті свої домівки, які на сьогодні окуповані , і їх питання мають бути вирішеними. Тут має бути задіяна низка інструментів, зокрема, іпотечного кредитування та ін..

Звісно, усі ці наміри у Стратегії мають бути підкріплені конкретними заходами на їх виконання. І це не повний перелік того, що пропонували профспілки. Тому було вирішено продовжити цю роботу вже на майданчику Ради Національної  безпеки і оборони, до якої до відповідного рішення РНБО і ФПУ і СПО об’єднань профспілок направлять всі свої пропозиції, які ми вважаємо актуальними для доповнення проекту Стратегії людського розвитку, - зазначив Григорій Осовий.

 

Прес-центр ФПУ