Student01

Рішення про схвалення «Концепції Державної цільової соціальної програми відновлення та розбудови мережі гуртожитків для проживання здобувачів освіти закладів вищої освіти на 2022—2026 роки» було прийнято на засіданні Уряду України 26 серпня.

- Спільний представницький орган об’єднань профспілок однозначно позитивно поставився до цього рішення, - зазначив Голова СПО об’єднань профспілок, Голова ФПУ Григорій Осовий. -  Більш того, воно кореспондується з діючою Генеральною угодою, у якій є декілька позицій в частині гуманітарних питань і молодіжної політики, де чітко написано: сприяти покращенню соціальних гарантій особам, які навчаються та молоді, зокрема забезпечення житлом. Мова йде про те, щоб на період навчання студентська молодь мала доступ до відповідного житла. Також у Генеральної угоді ми прописали, що Кабінет Міністрів України забовязується регулювати питання забезпечення студентської молоді гуртожитками, користування житлом. Тому це питання було і є під постійним моніторингом СПО об’єднань профспілок, Профспілки працівників освіти і науки України, інших профспілок, де є начальні заклади. Таким чином, сама підготовка Концепції, її схвалення є результатом підтримки з боку профспілок, їх готовності до співпраці задля її реалізації.

 - А що саме представляє собою ця Концепція?

- Цієї Концепцією передбачено, що розробником цільової державної програми буде виступати Міністерство освіти і науки України і ця робота разом з іншими міністерствами та відомствами має бути проведена до відповідного терміну.  Зокрема програма буде передбачати щорічне виділення коштів в межах бюджету, передбаченого  на освіту.  Сумарно за ці п’ять років сума коштів має скласти більш, ніж півмільярда гривень. –

- Як конкретно будуть «задіяні» ці кошти?

  - Як зазначено у пояснювальної записці, це покращення житлових, побутових умов для приблизно 250 – 300 тисяч студентів. Передбачено, що у цієї програмі будуть брати участь 140 навчальних закладів. Такий концепт. Зрозуміло, що сама програма ще буде деталізуватися.

- Отже, можна сказати, що Генеральна угода в дії, вона вже приносить конкретні плоди?

- Звичайно. Те, що профспілки, зокрема СПО об’єднань профспілок відстоювали при підписанні Генеральної угоди, реалізується на практиці, реалізується у рішеннях Уряду, у державної соціальної програмі. А ось інше питання, яке розглядалося і стосується освітньої галузі, було, на жаль, ухвалено без врахування зауважень профспілок. Мова йде про постанову Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку скасування рішення про присудження ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації». Профспілки подали до нього своє зауваження, яке було «взято до відома».  

- А про що саме йдеться?

- Профспілки наголошують, що Законом «Про освіту» визначено, що за порушення академічної доброчесності дійсно педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності, як  відмова присудження, позбавлення ступеня чи педагогічного звання. Проте в Положенні, яке розробило Міністерство освіти і науки, воно додало, що цій порядок буде стосуватися не тільки педагогічних та науково-педагогічних кадрів, але і тих, хто здобував чи здобуває освіту. СПО обєднань профспілок категорично виступило проти цього, оскільки в Законі «Про освіту» не передбачені такі санкції стосовно студентів.  Ми зазначили, що для студентів вже є відповідні санкції і вони визначені Законом. А те, що запропоновано Міністерством і затверджено Урядом, підкреслили профспілки, є перевищенням повноважень Уряду. В цьому та в інших питаннях  СПО об'єднань профспілок, Федерація профспілок України і надалі будуть захищати права та інтереси тих, хто здобуває освіту.

Розмову вів Олексій Петруня