Галузевий профспілковий рух в Україні розпочався ще на початку XX століття і на різних етапах політичного та соціально-економічного життя нашої нині незалежної України, Профспілка працівників охорони здоров’я України змінювалась сама, змінювала форми і методи роботи, пріоритетні напрямки діяльності, але незмінним залишалось головне – представництво та захист прав та інтересів людини праці.

Профспілка працівників охорони здоров’я України створена за адміністративно-територіальним та виробничо-професійним принципом відповідно до Статуту галузевої Профспілки та норм законодавства про профспілки.

Метою діяльності Профспілки є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади, місцевого самоврядування, судових органах, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та міжнародних установах, у взаємовідносинах з роботодавцями та їх об’єднаннями щодо забезпечення здійснення права кожного члена Профспілки на працю, гідну оплату праці, підвищення життєвого рівня, забезпечення інших прав та інтересів.

Основою Профспілки є члени профспілки, які об’єднуються в первинні профспілкові організації.

За станом на 1 січня 2011 року серед 27-и організаційних ланок Профспілки працівників охорони здоров’я України 1 республіканська, 24 обласних та 2 міських організації (Київська та Севастопольська), які об’єднують 8049 первинних профспілкових організацій загальною чисельністю 1.128.525 членів профспілки.

Із загальної чисельності 1.128.525 членів профспілки 907.579 (80,4%) – жінки, молодь до 35 років – 382390 (34%), непрацюючі пенсіонери, які перебувають на профспілковому обліку, – 5814 (0,51%).

Центральний комітет як вищий виборний орган Профспілки в період між з’їздами організовує виконання рішень з’їзду, Основних напрямів діяльності Профспілки, координує діяльність організаційних ланок Профспілки.

Попередні п’ять років (2006-2010) були досить складними як для країни в цілому, так і галузі охорони здоров’я. Відсутність ефективних дій владних структур, виважених антикризових заходів, політична нестабільність загальмували розвиток галузі.

Щорічне недофінансування галузі, низький рівень заробітної плати медичних працівників (за рівнем оплати праці галузь займає майже найнижчу позицію серед інших галузей), інші проблемні питання спонукали Профспілку докладати зусиль на вирішення питань соціально-економічного та правового захисту спілчан, максимально використовуючи механізм соціального діалогу.

За звітний період Профспілці вдалося налагодити ділові взаємини та порозуміння з комітетами Верховної Ради України, з міністерствами охорони здоров’я, праці та соціальної політики, фінансів, юстиції та іншими органами центральної виконавчої влади.

У результаті роботи Профспілки середньомісячна заробітна плата працівників охорони здоров’я зросла у 2,3 рази; з січня 2010 року запроваджено надбавки за вислугу років медпрацівникам; збережено підвищення посадових окладів на 25% медичним працівникам, які надають медичну допомогу особам, постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи; ліквідовано заборгованість із заробітної плати; під натиском профспілок значно підвищено мінімальну заробітну плату та встановлено її на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб тощо.

Основою в реалізації статутних та програмних завдань Профспілки залишається регулювання соціально-трудових відносин через укладення колективних договорів, якими охоплено понад 98 відсотків працюючих, вдосконалення форм соціального партнерства та налагодження дієвого соціального діалогу.

Значна увага Профспілки приділяється виконанню правозахисної функції, здійсненню громадського контролю за додержанням законодавства про працю та охорону праці. Зокрема збільшилась кількість консультацій з правових питань, письмових роз’яснень норм трудового законодавства, надання правової допомоги безпосередньо у закладах охорони здоров’я, майже у десять разів збільшилося представництво трудових прав працівників у судах.

Важливими напрямами діяльності Профспілки були і є питання організаційного та фінансового зміцнення, культмасової, оздоровчої та спортивної роботи, роботи з молоддю. Сформовано склад галузевої Молодіжної Ради, осередки якої діють у кожному регіоні.

Профспілка за останні роки досягла певних успіхів у вирішені ряду важливих соціально-економічних питань, але нагальними залишаються питання з якими Профспілка виходить на наступний п’ятирічний етап діяльності:

  • забезпечення гідної оплати праці і підняття престижності праці медичних працівників;
  • забезпечення належних умов праці, охорони праці та здоров’я;
  • ефективного правового захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки;
  • соціальної підтримки та захисту студентів і працюючої молоді;
  • посилення організаційного та фінансового зміцнення, міжнародного співробітництва тощо.

9 грудня 2010 року відбувся VI З’їзд Профспілки працівників охорони здоров’я України, який прийняв Основні напрями діяльності Профспілки на 2011-2015 роки та окреслив низку нагальних питань, що потребують невідкладного вирішення, зокрема:

  • збільшення обсягів фінансування галузі охорони здоров’я;
  • упорядкування умов оплати праці для відновлення міжпосадових, міжкваліфікаційних співвідношень шляхом встановлення посадового окладу (тарифної ставки) працівника I тарифного розряду на рівні мінімальної заробітної плати;
  • забезпечення реалізації вимог пункту «ж» статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров’я;
  • суттєвого поліпшення умов та охорони праці, проведення профілактичних медичних оглядів працівників галузі;
  • запровадження нових організаційних та фінансових підходів до оздоровлення спілчан та їх дітей та ряд інших важливих питань.

Делегати VI з‘їзду затвердили зміни до Статуту Профспілки та Основні напрями діяльності Профспілки працівників охорони здоров’я України, прийняли Звернення до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, а також Резолюції з питань:

- збереження здоров’я працівників галузі та зниження їх захворюваності;

- охорони праці;

- молодіжної політики.

З’їзд обрав Центральний комітет, Президію Профспілки.

Головою Профспілки обрана Коваль Вікторія Миколаївна, яка очолює Профспілку з листопада 2008 року.

Профспілка працівників охорони здоров’я України є членською організаціє Федерації профспілок України та Європейської Федерації громадського обслуговування (ЄФПГО). Вона підтримує і розвиває двосторонні зв‘язки зі спорідненими профспілками інших країн.

Профспілка працівників охорони здоров'я України підтвердила свій всеукраїнський статус, вона легалізована Міністерством юстиції України 28 лютого 2000 року (Свідоцтво № 1341), а згідно Рішення Національної служби посередництва і примирення від 1 жовтня 2011 року № 018/11-00-П визнана такою, що відповідає критеріям репрезентативності на галузевому рівні для участі у колективних переговорах з укладення галузевих (міжгалузевих) угод та для делегування представників до органів соціального діалогу на відповідному рівні (Свідоцтво від 12.10.2011 року № 018-1-Г).

У виконавчому апараті Профспілки працівників охорони здоров’я України функціонують:

- управління правової та соціально-економічної роботи,

- відділ організаційно-інформаційної роботи.

- відділ охорони праці та здоров’я,

- фінансовий відділ.

Адреса: 01012, м. Київ-12, майдан Незалежності, 2.

тел.278-24-33, факс 278-83-81

www.medprof.org.ua, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.