oboronka ПРОФСПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ОБОРОННОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Профспілка працівників оборонної промисловості України веде свою історію із 1934 року в складі Всесоюзної профспілки працівників оборонної промисловості і вже понад 70 років наші профспілковці впроваджують цінності які були започатковані ще в довоєнні роки. З розпадом Радянського Союзу перед українськими профспілковцями постало питання чи буде профспілка оборонщиків в Україні, тому 18 грудня 1991 року в м. Києві відбувся I з‘їзд Профспілки працівників оборонної промисловості України. Цей з’їзд мав значне історичне значення для становлення Профспілки працівників оборонної промисловості України та прийнято Статут Профспілки працівників оборонної промисловості України. Першим головою Профспілки працівників оборонної промисловості України було обрано Пожидаєва Валентина Володимировича. А в 1993 році Головою Профспілки було обрано Черниша Олександра Андрійовича, який очолює Профспілку по-сьогоднішній день.

Голова Профспілки – Черниш Олександр Андрійович.

Особисті дані:
дата народження: 3 липня 1946 року
місце народження: Чернігівська обл., Срібнянський район, с. Сокиринці
національність: українець
сімейний стан: одружений
освіта: вища, в 1976 р. Ворошиловградський машинобудівний інститут, інженер-механік; в 1995 р. Інститут післядипломної підготовки за спеціальністю - економіст-правовик.

Розпочавши свою діяльність, Профспілка працівників оборонної промисловості України, її лідери і профспілковий актив зіштовхнулась з багатьма новими проблемами. Акціонування, переведення економіки на ринкові рейки, відпрацювання механізмів соціального захисту членів Профспілки через систему соціального партнерства і.т.п. Необхідно було визначити стратегію і тактику дій у взаємовідносинах з керівними органами держави, політичними партіями і рухами, профспілками і їх об’єднаннями, забезпечити збереження єдності.

Заявлені в перші роки існування принципи діяльності Профспілки, такі як: незалежність від будь-яких державних, господарських органів, політичних та громадських об’єднань і організацій, самостійність дій в межах законів України, паритетність відносин з іншими профспілками та їх органами, добровільність вступу та виходу з профспілки - і нині є визначальними в діяльності Профспілки.

За роки свого становлення Профспілці довелось пережити не один драматичний етап свого розвитку. Але всі ці роки Профспілка ніколи не зраджувала своєму покликанню – захисту прав та інтересів людини праці.

За цей період Профспілка зміцніла і працює на єдину ідею – відстояти достойний рівень життя своїх спілчан. Сьогодні нам спільними зусиллями необхідно розплутувати клубок складних соціальних проблем і протиріч - цей виклик ставить перед нами життя. Головною метою роботи Профспілки - є соціальне благополуччя кожної конкретної людини – члена Профспілки.

Організаційні ланки Профспілки знаходяться в 19 адміністративно-територіальних одиницях України, що дозволяє оперативно отримувати інформацію про стан соціально-економічного розвитку регіону і в разі необхідності рішуче реагувати на різні порушення.

До структури Профспілки працівників оборонної промисловості України входять: 5 обласних, 1 регіональна організації Профспілки, 13 об'єднаних профспілкових організацій та 40 первинних профспілкових організацій прямого підпорядкування. Загальна чисельність становить понад 50 тисяч членів Профспілки і нам її вдалося зберегти навіть у ці кризисні роки, завдяки наполегливій праці наших профспілкових активістів.

В своїй діяльності Профспілка керується Конституцією України і Законами України „Про об'єднання громадян", „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", Кодексом законів про працю України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, загальноприйнятими нормами і принципами міжнародного права та Статутом Профспілки.

Метою діяльності Профспілки працівників оборонної промисловості України є здійснення представництва та захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.

Профспілка будує свої взаємовідносини з органами державної влади, місцевого самоврядування, роботодавцями на основі рівноправного соціального партнерства, діалогу, взаємної поваги прав та інтересів, співробітництва і консолідації дій в досягненні мети, яка задовольняє потреби членів Профспілки.

На національному рівні Профспілка укладає галузеві угоди і приймає активну участь в укладенні Генеральної угоди з Кабінетом Міністрів України. Обласні та регіональна організації профспілки укладають регіональні угоди, первинні організації Профспілки виступають стороною укладання колдоговорів.

НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКИ

Правовий захист

Соціально-трудові відносини

Охорона праці

Соціальні гарантії

Гендерна політика

Молодіжна політика

Кадрова політика

Організаційна робота

Фінанси і облік

Міжнародна робота

Навчання профспілкових активістів

Вищим органом Профспілки є з’їзд. Черговий VІI з’їзд Профспілки відбувся 30 листопада 2010 року. В період між з’їздами діяльністю Профспілки керує Центральна Рада Профспілки, засідання якої проводиться не рідше двох разів на рік. Для оперативного керівництва діяльністю Профспілки з числа членів Центральної Ради Профспілки обирається Президія Центральної Ради Профспілки.

Програмний документ Профспілки, прийнятий VІI з’їздом Профспілки – це Програма діяльності Профспілки oboronka 2працівників оборонної промисловості України на період 2011 – 2015 років, визначає перспективні задачі Профспілки, якими визначено: доведення заробітної плати в галузі до середньоєвропейського рівня, забезпечення зайнятості працездатного населення, безпечних умов праці, гідних пенсій, додержання державних соціальних гарантій, ріст рівня життя трудящих і членів їх сімей.

Центральна Рада та Президія Центральної Ради Профспілки на своїх засіданнях постійно розглядає питання, які пов'язані з виконанням Галузевих угод, аналізує стан додержання та виконання гарантованих законом прав та гарантій на умови праці та її оплату, рівня побуту та відпочинку працюючих.

Свій стратегічний курс Профспілка працівників оборонної промисловості України завжди пов’язувала з повноцінною реалізацією механізму соціального партнерства. В його основу закладено принцип укладання колективних договорів на підприємствах, галузевих і регіональних трьохсторонніх угод. Практично на всіх підприємствах, на яких діють первинні організації Профспілки, укладені колективні договори.

Профспілка працівників оборонної промисловості України і її організаційні ланки наполегливо шукають шляхів реалізації інтересів членів Профспілки в рамках переговорного процесу і тільки в крайньому випадку використовують право на організацію колективних дій по відстоюванню своїх прав.

Тільки завдяки вдалому веденню переговорів вдається стримувати неконтрольований ріст тарифів на житлово-комунальні послуги, підвищувати рівень оплати праці, з питань забезпечення зайнятості і охорони праці, додержання належних державних соціальних гарантій, а останнім часом і в питаннях невиплати заробітної плати працівникам.

При необхідності правового захисту членів Профспілки в судах, Профспілка надає їм безкоштовну правову допомогу: проводить консультації, готує необхідні документи, представляє інтереси членів Профспілки в судах.

oboron11Міжнародна діяльність Профспілки працівників оборонної промисловості здійснюється відповідно до цілей і завдань, визначених програмними і статутними документами, рішеннями з'їздів та виборних органів. Своє головне завдання в галузі міжнародної діяльності Профспілка вбачає в поглибленні діалогу з міжнародними й регіональними профоб'єднаннями на принципах взаємної поваги, взаємодопомоги та рівноправ'я.

В 1992 році Профспілка працівників оборонної промисловості України стала одним із засновників Міжнародного об’єднання профспілок працівників оборонної промисловості (МОП ПОП), в яку на сьогоднішній день входять Всеросійська профспілка працівників оборонної промисловості, Білоруська Профспілка працівників промисловості, Профспілка працівників оборонної промисловості України, та Азербайджанська Профспілка працівників промисловості. Також в 1992 році Профспілка працівників оборонної промисловості України була прийнята до складу Загальної Конфедерації Профспілок.

oboron2З 1999 року Профспілка працівників оборонної промисловості України прийнята в члени Міжнародної Федерації Металістів (МФМ). Завдяки нашим міжнародним партнерам ми одержуємо необхідну допомогу в питаннях розвитку міжнародного руху, обміні досвідом, забезпечення відвідування профспілок Німеччини, Росії, Білорусії, Азербайджану, Франції тощо. Нами проводиться постійний пошук іноземних партнерів, так налагоджено тісну співпрацю із німецькою профспілкою IG-Metall. Завдяки нашим плідним стосункам профспілкові викладачі постійно проводять навчання серед наших профспілковців, надають нам методичну допомогу, забезпечують необхідною інформацією.

Багато уваги в Профспілці приділяється навчанню профспілкового активу, молоді, що сприяє зміцненню кадрового складу Профспілки. Згідно Програми навчання Профспілки працівників оборонної промисловості України на 2011-2015 роки, яка була затверджена на засіданні Центральної Ради, в навчанні задіяні всі ланки Профспілки, від профгрупи цехових комітетів до членів Центральної Ради Профспілки. Велику увагу

oboron3Профспілка приділяє співпраці з обласними профспілковими навчальними центрами та Академією праці і соціальних відносин, а також приймає участь у навчальних семінарах організованих на міжнародному рівні. Тільки за останні два роки в міжнародних навчальних центрах пройшли навчання близько 50 членів Профспілки та близько 1000 членів Профспілки пройшли навчання в міжнародних семінарах організованих міжнародними експертами.

Також Профспілка працівників оборонної промисловості України гостро відчуває потребу залучення молоді до активного профспілкового життя. Тому в 2007 році в Профспілці працівників оборонної промисловості створено Молодіжну організацію Профспілки, яка сьогодні налічує понад 9 тисяч членів Профспілки віком до 35 років.

oboron4Молодіжна організація веде роботу на національному і міжнародному рівні. В 2007 році молодіжна делегація Профспілки побувала в Німеччині і Росії, в 2008 році – в Білорусі, в 2010 році – в Росії. В 2009 році відбувся третій міжнародний молодіжний форум Міжнародної організації профспілок працівників оборонної промисловості Білорусі, Росії і України на якому були намічені шляхи подальшої співпраці молодіжних організацій, поставлені задачі підвищення ефективності роботи профспілкових організацій по захисту соціально-економічних інтересів молоді і залучення її до активної профспілкової діяльності, а в 2012 році планується проведення наступного форуму, який ми плануємо провести в квітні 2012 року, для участі в цьому форумі запрошено представників профспілок з Німеччини, Росії, Білорусі, України, Азербайджану. В центрі уваги учасників форуму знаходились питання мотивації молоді до вступу в Профспілку і активна участь в профспілковій роботі.

Одним із напрямків роботи членських організацій Профспілки по реалізації молодіжної політики стали розробки і включення «молодіжних» розділів в колективні договори, навчання молодих профспілкових активістів, організація дозвілля молоді і т.п. За останні роки посилилась координація і взаємозв’язок всіх молодіжних організацій Профспілки. Особлива увага приділяється удосконаленню і розширенню інформаційного напрямку роботи, підготовка молодих профспілкових кадрів, їх активна участь у виборних органах і комісіях.

oboron5Умови сьогодення вимагають від Профспілки швидкого реагування на виклики часу в питаннях соціально-економічного захисту працівників. Ми ведемо постійний діалог з владою і виконавчими органами про достойний рівень оплати праці, відстоювання права працівника на гідну працю, збереження висококваліфікованого трудового потенціалу підприємств різних форм власності, забезпечення державних підприємств державним замовленням, стабілізації роботи підприємств нашої галузі та нарощування обсягів виробництва. Постійний діалог з представниками влади сприяє подоланню тих економічних негараздів які виникли сьогодні і тих які залишились невирішеними в минулі часи.

З цією метою організовуються зустрічі та наради з народними депутатами України, Головами профільних комітетів Верховної Ради України, Прем’єр-міністром України, колегії в міністерствах і відомствах. Основною проблемою, яка сьогодні стоїть перед Профспілкою – це вирішення питання виплати заборгованості із заробітної плати працівникам підприємств галузі з використанням при цьому всіх важелів впливу як на рівні підприємств, регіональному рівні, так і на рівні держави.

Профспілка працівників оборонної промисловості України і надалі буде спрямовувати свої дії на захист соціально-економічних прав членів Профспілки, підвищення життєвого рівня, досягнення справедливих та гідних рівнів оплати праці, пенсій, допомоги, зміцнення профспілкової солідарності, подальшому розвитку соціального партнерства і соціальної відповідальності.

Профспілка оборонної промисловості України є членом Федерації профспілок України з 1991 року.

Юридична адреса Профспілки працівників оборонної промисловості України: 01012, м. Київ-12, Майдан Незалежності, 2.
Телефон: 278-83-02
Факс: 279-15-95
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.