prof_mzhk

 

фото мжк 1

Професійна спілка молодіжних житлових комплексів та комітетів місцевого самоврядування України (Профспілка працівників МЖК  України) створена у 1992 році.  Свою діяльність здійснює  відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та Статуту Профспілки. Легалізована в установленому законом порядку Міністерством юстиції України (Свідоцтво  про реєстрацію об’єднання  громадян 20 березня 2000року №1367).  Профспілка працівників МЖК України визнана Національною службою посередництва і примирення (рішення № 002/16-00-1 від 17 лютого 2016 року) такою, що  підтвердила репрезентативність  на галузевому рівні для участі у колективних переговорах з укладення галузевих (міжгалузевих) угод, та для делегування представників до відповідних органів соціального діалогу.

Профспілка працівників МЖК України входить до   Федерації профспілок України, яка є самим чисельним об’єднання профспілкових організацій в Україні та об’єднує 43 всеукраїнські галузеві профспілки.

Профспілка працівників  МЖК України є членом Спільного представницького органу об’єднань профспілок (СПО об’єднань профспілок), який розглядає та узгоджує цільові державні та регіональні програми, законопроекти, інші нормативно-правові акти, що надходять на погодження від органів державної влади.

Основна мета  Профспілки працівників МЖК України - це представництво, здійснення та захист трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади, в органах місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями.

Основні напрями  діяльності Профспілки працівників МЖК  України:

-         використання колективно-договірної системи  соціально - трудових відносин для забезпечення  зайнятості,  належної оплати праці,  створення безпечних і здорових умов праці членів профспілки,

 -   застосування передбачених законодавством механізмів і процедур для     вирішення колективних трудових спорів.

-          координація роботи первинних профспілкових організацій в інтересах Профспілки та її членів.

-          сприяння розвитку молодіжного житлового будівництва в Україні

-          забезпечення громадського контролю за використанням коштів на будівництво житла для молодих сімей.

-          сприяння в прийнятті  і реалізації місцевих та Державних програм  по забезпеченню житлом усіх категорій населення, поширенню позитивного досвіду.

       Членами Профспілки працівників МЖК згідно Статуту можуть бути особи, які працюють в молодіжних житлових комплексах, органах місцевого самоврядування, молодіжних, будівельних, інших організаціях, підприємствах  чи   установах близьких за родом діяльності незалежно від форм власності і видів господарювання. Розмір членського внеску становить 1% від місячної заробітної плати ( доходу).

Основною мотивацією для вступу до Профспілки є:

- захист Профспілкою  інтересів працівника шляхом переговорів з роботодавцем та знаходження розумного компромісу в усіх питаннях, які стосуються регулювання соціально- трудових відносин ( оплата праці, відпустка, умови праці і т.д.)

- об’єднання зусиль Роботодавця, Профспілки,  інших громадських організацій, органів місцевого самоврядування   в питаннях реалізації житлових програм.

                                                         

    Особливу увагу Профспілка зосереджує на питанні фінансуванні Державної програми забезпечення молоді житлом,  а саме виконанні п 3.51 Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин  в Україні на 2019 -2021 р між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профоб’єднаннями, якою урядова сторона бере на себе зобов’язання

«Забезпечити реалізацію Державної програми забезпечення молоді житлом з метою отримання молоддю пільгових довгострокових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла шляхом залучення всіх можливих джерел фінансування та спрощення умов участі молоді у державній програмі пільгового довгострокового кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) і придбання житла».     Відстоюючи інтереси  молоді у вирішенні житлових проблем   між Профспілкою  та Державною спеціалізованою фінансовою установою «Державний фонд сприяння                                                                                                             молодіжному житловому будівництву» (ДСФУ « ДФСМЖБ»)  www.molod-kredit.gov.ua

було  укладено Угоду про співпрацю з метою консолідації зусиль обох  сторін  по  реалізації житлової політики, захисті прав працюючої молоді,  підтримці підприємств будівельного комплексу. З цією метою Профспілка працівників МЖК всебічно популяризує роботу Фонду та  поширює рекомендації та інформаційні матеріали щодо покрокових дій молоді для участі в житлових Програмах. В  усіх Регіональних управліннях Державної  спеціалізованої фінансової установи «Державний  Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» створені первинні профспілкові організації,  що входять до складу Профспілки працівників МЖК України.

                                              

З історії створення Руху молодіжних житлових комплексів ( МЖК) та Профспілки:

Рух МЖК розпочався у 1971 році у місті Калінінграді ( Росія), як молодіжний експеримент для забезпечення житлом молоді і на початку 80-х років, і за підтримки комсомолу, отримав широке розповсюдження на всій території бувшого Радянського Союзу. В Україні МЖК почали розвиватися з 1986 р. В 90-х роках МЖК вже стали загальновизнаною практикою вирішення як житлових, так і соціальних проблем молоді. Молодіжний житловий комплекс (МЖК)  - це, з одного боку, збудоване зусиллями молоді, держави і будівничих установ якісне житло та інфраструктура, а з іншого – це комплекс підходів до організації довкілля, в якому основним принципом є самоврядування та інноваційність. МЖК надавали практичну можливість розвивати місцеве самоврядування та створювали сприятливі умови для діяльності громадських ооганізацій.

       Сьогодні економісти та політологи вважають, що саме МЖК були передвісником ринкових та демократичних перетворень в країні. Це був приклад ефективного господарювання в умовах планової економіки та розбудови основ громадянського суспільства. Зараз,  в нових економічних умовах, МЖК суттєво трансформувалися, більшість з них переросли в потужні будівельні організації, а інші взяли на себе функцію крім будівництва - експлуатацію і розвиток інфраструктури та облаштування уже забудованих територій культурними, оздоровчими та побутовими підприємствами.

      Велике значення для  розвитку молодіжного будівництва   стало прийняття у 1993 році Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні", стаття 10 якого закріпила право молоді на кредити для придбання житла.

        Таким чином, у  міру  створення та розвитку молодіжних житлових комплексів в Україні стала потреба у створенні професійної спілки, спілки в якій молодіжний житловий комплекс домінує, яка враховує специфіку галузі, яка орієнтована на соціальний захист, допомогу працівникам галузі.

     Перша профспілкова організація МЖК в Україні була створена у м. Харкові в МЖК «Інтернаціоналіст» в 1990р. Пізніше, у грудні 1990р. 17 первинних профспілкових організацій організацій МЖК м. Харкова створили Харківський обласний комітет профспілки працівників молодіжних житлових комплексів та комітетів місцевого самоврядування. Досвід харків'ян по створенню профспілкових  організацій  першими перейняли в МЖК "Мрія" м. Сєвєродонецька Луганської області та МЖК "Митниця" в м. Черкаси.

      22 квітня в 1992 році в Києві на установчій конференції була створена Українська республіканська профспілка працівників молодіжних житлових комплексів та комітетів місцевого самоврядування. Головою Центрального Комітету був обраний харків'янин Ігор Власенко, на цій же конференції було прийнято рішення про вступ до Федерації незалежних профспілок України (з листопада 1992р - Федерація Профспілок України).

        

       18 лютого 2000р. на конференції Профспілки Українська республіканська профспілка працівників молодіжних житлових комплексів та комітетів місцевого самоврядування була  перейменована на Професійну спілку працівників молодіжних житлових комплексів та комітетів місцевого самоврядування України. З 1996 р. очолює Профспілку Караван Ніна Григорівна , Голова Центрального комітету Профспілки.

e-mail:profspilkamgk@gmail.com

   

фото мжк 3