prof_mashbudr

Професійна спілка працівників машинобудування та металообробки України

ДОВІДКА
про професійну спілку працівників машинобудування таметалообробки України

Професійна спілка працівників машинобудування та металообробки України була створена установчою конференцією профспілки 16 липня 1990 року на базі організаційних ланок (обласних і первинних організацій) профспілки працівників важкого машинобудування колишнього СРСР, які були розташовані на території України.

6 грудня 1991 року в м. Києві відбувся І з'їзд профспілки працівників машинобудування та металообробки України. З'їзд прийняв рішення про констатуювання І з'їзду профспілки працівників важкого машинобудування України в І з'їзд профспілки працівників машинобудування та металообробки України, затвердив новий Статут професійної спілки працівників машинобудування та металообробки України, Раду профспілки та вибрав голову Ради профспілки. У відповідності до ст. 6.1 Статуту профспілки вищим органом Профспілки є з'їзд, який скликається Центральним Комітетом Профспілки один раз у п'ять років.

II з'їзд профспілки відбувся в м. Києві 14 березня 1996 року. З'їзд заслухав звіт про роботу Ради профспілки працівників машинобудування та металообробки України за період з грудня 1991 року по лютий 1996 року, затвердив Статут зі змінами та доповненнями внесеними II з'їздом Профспілки, підтвердив повноваження обраних прямим делегуванням членів Центрального Комітету профспілки, обрав голову Центрального Комітету профспілки, ревізійну та мандатну комісії профспілки.

В зв'язку з прийняттям 15 вересня 1999 року Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності", 25 листопада 1999 року в м. Києві відбувся III-й позачерговий з'їзд профспілки, який прийняв та затвердив Статут профспілки із змінами та доповненнями, які були внесені у відповідності до даного Закону України.

ІV , V та VI-й з'їзди профспілки відбулися відповідно 11 квітня 2001 року , 30 березня 2006 року та 16 лютого 2011 року. На останньому шостому з'їзді Профспілки була прийнята Програма діяльності Профспілки на 2011-2016 роки та відповідні зміни та доповнення до Статуту профспілки.

Профспілка на добровільній основі об'єднує членів профспілки, які працюють (навчаються) на підприємствах, в організаціях, установах, навчальних закладах машинобудування та металообробки, незалежно від форм власності і відомчої належності.

Станом на 1 січня 2011 року профспілка нараховує 175560 (сто сімдесят п’ять тисяч п’ятсот шістьдесят) членів профспілки. На цю ж дату профспілка нараховувала 224 (двісті тридцять чотирі) первинних організацій. Первинні організації профспілки розташовані в 22 адміністративно територіальних одиницях України за винятком 5 (п'яти) (Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Тернопільська області, м. Севастополь), визначених частиною другою статті 133 Конституції України. В 11 з них існують 10 обласних і одна міська в м. Києві організацій профспілки, а в інших 11 областях, де немає середньої ланки профспілки, тобто обласної організації профспілки, 22 первинні організації профспілки прямого підпорядкування Центральному Комітету.

Головна мета профспілки - представлення, реалізація та захист професійних, трудових, соціальних, економічних, духовних прав та інтересів членів профспілки.

Профспілка, її керівні органи, а також виборні органи організаційних ланок профспілки в своїй діяльності керуються принципами соціального партнерства з органами державної влади і роботодавцями, а в разі необхідності - застосовують конструктивну опозицію.

Основним засобом здійснення профспілкового захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки є колективні договори, дією яких охоплені абсолютна більшість членів профспілки, а також Галузева угода, яка щорічно, починаючи з 1993 року, укладається Центральним Комітетом профспілки з Мінпромполітики України. Основними вимогами профспілки є:

- збереження та розвиток машинобудівної галузі України як однієї з пріоритетних галузей, які забезпечують виробничий потенціал держави та зайнятість кваліфікованих працівників;

- забезпечення достатнього життєвого рівня за рахунок високої заробітної плати;

- створення державою необхідних умов по захисту вітчизняного виробника машинобудівної продукції;

- підвищення ефективності управління виробництвом із сторони власника;

- гарантоване забезпечення безпечних умов праці, здоров'я, відпочинку, соціального захисту працівників та членів їх сімей.

Адреса: 01012, м.Київ-12, м, Незалежності,2

Контактні телефони: 279-68-02, т/факс 278-13-72

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..