Свою історію профспілка працівників лісових галузей України веде з 1905 року, коли з дрібних артілей і кустарів робітники об’єднувалися в спілки, товариства та каси взаємодопомоги. А в березні 1917 року в містах Єлисаветограді і Новомиргороді утворилася профспілка деревообробників. Вже до 1926 року в складі 22 Центральних правлінь і Всеукраїнських комітетів активно працювали профспілки паперовиків і деревообробників, сільськогосподарських і лісових працівників.Секретаріат ВЦРПС своєю постановою від 23.04.1953 р. об’єднав профспілки працівників деревообробної, паперової промисловості, а з червня 1956 р. перейменував у профспілку працівників лісової, паперової та деревообробної промисловості, куди входили працівники лісового господарства, паперової і деревообробної промисловості. В це об’єднання ввійшло Українське товариство мисливців і рибалок.

На січень 1980 року профспілкові ланки були в усіх областях України і нараховували більш ніж 350 тисяч членів профспілки.В травні 1996 року зі складу профспілки вибуло більш ніж 100 тисяч її членів, що належать до системи Мінлісгоспу України, які утворили свою профспілку лісового господарства.Профспілка працівників лісових галузей України є правонаступницею Республіканського комітету профспілки робітників лісової, паперової та деревообробної промисловості, яка була створена в період відновлення народного господарства після Великої Вітчизняної війни. Утворення профспілки працівників лісових галузей України сталося 5 вересня 1991 року на 1 з'їзді профспілки на базі організаційних ланок (обласних, Київської міської, Кримської республіканської та первинних профорганізацій). Перший з'їзд прийняв Статут профспілки, обрав її керівні органи.

З'їзд є вищим оганом профспілки, він скликається раз у п'ять років.У період між з'їздами затверджується керівний орган – Центральний комітет профспілки, виконавчий орган профспілки очолює Рада, яка складається з голів обласних організацій галузевої профспілки.

Станом на 1 січня 2011 року в профспілці перебуває понад 21519 членів, які об'єднуються у 85 первинних профорганізаціях, що розташовані в більшості адміністративно-територіальних одиниць України (14 обласних та Київська міська профорганізації).

Профспілка має відповідні організаційні ланки (структуру):

- первинна організація профспілки; - територіальна організація профспілки (обласна та прирівняна до неї Київська міська;

Вищими керівними органами структур профспілки є:- для первинної організації профспілки – збори (конференція);- для територіальної організації профспілки- конференція;- для профспілки працівників лісових галузей України – з'їзд.

Рішення керівних профорганів є обов'язковими для виконання підпорядкованими структурами профспілки. Всі структури профспілки в своїй діяльності керуються Статутом галузевої профспілки.Головна мета і завдання профспілки – представлення і захист соціально-економічних, правових і трудових прав та інтересів членів профспілки.Основними засобами здійснення профспілкового захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки є галузеві угоди і колективні договори, які регулярно укладаються з Міністерством промислової політики України, Асоціацією «Укрпапір», підприємствами і об'єднаннями галузей та здійснення контролю за їх виконанням.

VII-й З’їзд Профспілки працівників лісових галузей України, який відбувся 11 лютого 2021 року у м. Києві у Будинку профспілок, одноголосно обрав головою ЦК Профспілки ДУЛЮ Олексія Олександровича. 

Адреса: 01012, м.Київ, майдан Незалежності, 2

Контакти: тел./факс 279-00-96; 279-61-32