Професійна спілка працівників культури України утворена на І-му Установчому з’їзді 30 вересня 1990 року, як правонаступниця Української республіканської професійної організації працівників культури, що діяла з 1953 року. На цьому з’їзді було затверджено Статут Профспілки працівників культури України, як основний правовий документ, що регулює життєдіяльність Профспілки, визначає її основні цілі та завдання, а також структуру і керівні виконавчі органи організацій Профспілки. На з’їзді було обрано Центральний комітет, голову та заступників голови Центрального комітету Профспілки працівників культури України.

Головою Центрального комітету Профспілки 30 вересня 1990 року обрано Перелигіну Людмилу Федорівну.

Після утворення Профспілки відбулося п’ять з’їздів – у 1990, 1995, 2000, 2005 та 2010 роках, на яких визначені основні напрями діяльності, внесені зміни і доповнення до Статуту Профспілки працівників культури та обрані профспілкові органи на новий виборчий період.

На останньому з’їзді головою Профспілки одноголосно обирається Перелигіна Людмила Федорівна – заслужений працівник профспілок України, заслужений працівник культури України, кавалер Ордена княгині Ольги ІІІ ступеню.

Профспілка працівників культури України нараховує в своїх рядах близько 300 тисяч членів Профспілки працівників культури України, зокрема:

- в державному та комунальному секторі галузі культури нараховується біля 206300 членів Профспілки;

- в закладах фізичної культури і спорту - біля 21600 членів Профспілки;

- в системі Держкомтелерадіо України – біля 12540 членів Профспілки;

- інших членів Профспілки – біля 3 300.

У цілому Профспілка охоплює членством 96,78% від працівників підприємств, установ та організацій різних форм власності, студентів навчальних закладів І-ІУ рівнів акредитації та учнів професійно-технічних училищ сфери культури.

Профспілка нараховує у своєму складі 26 територіальних організацій Профспілки (24 - обласні організації профспілки; Кримська республіканська організація профспілки; Київська міська організація Профспілки) до складу яких входять:

5038 - первинних організацій Профспілки,

3549 - профкомів, 1419 профорганізаторів,

471 - районних організацій Профспілки,

98 - міських організацій Профспілки.

Метою діяльності Профспілки залишається представництво та захист професійних, трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки. Завдяки спільним зусиллям профспілкових організацій усіх рівнів, встановленню толерантних відносин з соціальними партнерами, Профспілка вирішує питання щодо ліквідації заборгованості по заробітній платі, збереженню об’єктів культури, особливо в сільській місцевості, не допускає масового скорочення працівників культури. Соціальні відносини регулюються Галузевими угодами. Так Профспілкою укладено Галузеві угоди з Міністерством культури України, Держкомтелерадіо України, Мінсім’ямолодьспорту України, «Укрпрофтур».

Профспілка проводить значну роботу, спрямовану на розвиток та зміцнення зв'язків з міжнародними профспілковими організаціями в сфері культури, являючись членом шести міжнародних профспілкових об'єднань. Солідарність у спільному відстоюванню прав членів профспілок працівників культури і обмін досвідом роботи допомагають профспілковим органам активніше захищати права та інтереси членів профспілки працівників культури України.

Рішенням Національної служби посередництва і примирення України від 5.10.2011 року № 011/11-00-Г Профспілка працівників культури визнана такою, що відповідає критеріям репрезентативності на галузевому рівні для участі у колективних переговорах з укладення галузевих (міжгалузевих) угод та для делегування представників до органів соціального діалогу на відповідному рівні.

Адреса: 01012. м. Київ, майдан Незалежності, 2, кімната 657.

Контактні телефони: 279-45-15; 279-43-80; 279-44-88.