Профспілка працівників космічного та загального машинобудування України (надалі – профспілка «Космомаш» України) – є добровільна неприбутковою Всеукраїнською громадською організацію працівників 25 підприємств, організацій, установ, одного студентських та двох учнівських навчальних закладів галузі, об’єднаних спільною метою захисту своїх прав та інтересів.

Профспілка має статус Всеукраїнської, здійснює свою діяльність в межах території України у відповідності з Конституцією та законами України, положеннями Статуту.

Профспілка є складовою частиною профспілкового руху України, входить до складу Федерації профспілок України. В своїй діяльності профспілка незалежна від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, роботодавців, інших громадських організацій, політичних партій, їм не підзвітна та не підконтрольна: взаємовідносини з ними будує на основі рівноправного партнерства та співробітництва.

Профспілка може брати участь у міжнародному профспілковому русі, встановлювати і розвивати зв’язки з профспілками інших країн, вступати в міжнародні профоб’єднання.

Після прийняття Закону «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» №1045-XIV від 15.09.1999 року профспілка «Космомаш» України в числі перших була зареєстрована 16 березня 2000 року (свідоцтво № 1362) та отримала статус Всеукраїнської.

Задачі Профспілки захищати соціально – економічні права та інтереси людини праці. Захищати інтереси членів профспілки при скороченні виробництва, не допускати масових звільнень, сприяти створення нових робочих місць.

Професійна спілка працівників космічного та загального машинобудування України була створена установчим з'їздом профспілки 27 листопада 1991 року на базі організаційних ланок профспілки працівників загального машинобудування колишнього СРСР, розташованих на території України.

Професійна спілка працівників космічного та загального машинобудування України є членською організацією ФПУ, що гарантує:

повніше забезпечення захисту економічних, соціальних, трудових, правових, духовних інтересів членів профспілки;

можливість брати участь у колегіальному вирішенні проблем профспілкового руху; колективному цивілізованому відстоюванні інтересів людини праці;

у законотворчому процесі через представників ФПУ та народних депутатів від профспілок;

одержувати від ФПУ практичну та юридичну допомогу з усіх питань захисту інтересів та прав членів профспілки, в тому числі у навчанні профспілкових кадрів;

вдосконалювати інформаційне забезпечення своєї діяльності через видання підприємства "Профінформ" ФПУ та ін.

За статистичним звітом на 01.01.2014 р. року кількість первинних організацій в профспілці – 25, які  об'єднують 36304 членів профспілки, що складає 91,1% всіх працюючих. Молодь складає 30%.

Статутом передбачено чітку і пряму організаційну структуру профспілки, а саме:

первинна профспілкова організація – регіональна профспілкова організація -  Центральний комітет профспілки.

Штат апарату становить лише 3 одиниці (голова профспілки та два заступники).

Для координації діяльності первинних профспілкових організацій підприємств та установ галузі, розташованих у 9 областях України,  в регіонах створені на громадських засадах  4 галузеві Ради Голів профспілкових комітетів – Дніпропетровська, Харківська, Київська, Черкаська.

Регіональна організація профспілки об’єднують первинні профспілкові організації за територіальною ознакою.

Регіональні організації працівників космічного та загального машинобудування створюються в регіонах за рекомендацією ЦК профспілки рішенням зборів голів профкомів первинних організацій відповідного регіону та утворюють галузеві ради.

 Рада формується із складу голів профкомів всіх підприємств (об’єднань), організацій галузі. Що діють у регіоні. Із свого складу Рада обирає голову, який має повноваження заступника голови ЦК профспілки галузі в регіоні. Форму голосування (закрите або відкрите), а також термін повноважень голови і його заступника визначаються Радою.

У своїй діяльності галузеві Ради керуються законодавством України, Статутом профспілки, постановами ФПУ, Центрального комітету профспілки.

Основним завданням Ради є оперативна координація дій профкомів, практична і методична допомога первинним профспілковим організаціям у вирішенні питань представництва та захисту членів профспілки. Функціонує на громадських засадах.

Проведено 17 розширених пленумів ЦК профспілки,

Щорічно проводяться  виїзні розширені Пленуми ЦК  профспілки.

За останні 5 років до профспілки прийнято 2 нових первинних профспілкових організацій: ППО ДП «Завод Арсенал» м. Київ та ППО КПСПБ «Арсенал» м. Київ.

Наша профспілка щорічно приймала участь у Всеукраїнській акції по благоустріюЗа чисте довкілля”,   приймали  участь у першому Всеукраїнському форумі профспілок України  « За гідну працю і добробут людей» (7 жовтня 2014р) , 15 жовтня та 23 грудня 2014року у мирній Акції протесту з пікетуванням Кабінету міністрів, Верховної Ради України.

Профспілка «Космомаш» України щорічно організує благодійну акцію по сдачі крові молодими працівниками – членами профспілки.

Щорічно профспілка «Космомаш» України приймала участь у Всеукраїнському огляді на кращу організацію оздоровлення дітей та підлітків. Займали 1 класне місце в своїй підгрупі серед галузевих профспілок на протязі 5 років.

Лідером і опорою галузі у проведенні культурно-масової роботи є Палац культури машинобудівників Державного підприємства «Виробничого об'єднання Південний машинобудівний завод" імені О.М.Макарова» (Генеральний Директор – С.М.Войт, Голова профкому – В.В.Васильєв, Директор Палацу культури – В.В.Боярин). Палац культурипостійно опікується організацією дозвіллямта відпочинку не тільки трудящих галузі та їхніх сімей, а й інших мешканців міста, області. 4 колективи мають звання "народний", 2 – "зразковий". В них займається 725 працівників заводу, молоді та дітейчленів профспілки. Стало традицією, що колективи художньої самодіяльності кожного оздоровчого сезону виступають з концертами на базах відпочинку длятрудящих та членів їх сімей.


           У
 спортивно-масовій роботі та підготовці спортсменів олімпійського резерву базовим у галузі є спортивний клуб "Метеор" Державного підприємства «Виробничого об'єднання Південний машинобудівний завод" імені О.М.Макарова» . На базі СК "Метеор" працює 5 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, з них - 4 школи олімпійського резерву, і одна – комплексна, з 6 відділеннями. Загалом  165 навчальних груп, з яких 28 – оздоровчої спрямованості. В них займається більш як 2,5 тис. дітей заводського мікрорайону. За своїми спортивними досягненнями всі школи рік у рік займають провідне становище серед аналогічних шкіл України. Щорічно до збірної команди України входять: до основного складу – 20 чоловік, кандидатів до збірної – 12-18 чоловік, до резерву збірної – 12 чоловік. Загалом – 80 осіб.


              Спортивна слава спортивного комплексу "Метеор" – це не тільки досягнення його кращих спортсменів. Це й успіхи тренерів, котрі творчо підходять до процесу спортивних занять, проводять Їх на основі новітніх досягнень науки і техніки. Це – заслужені тренери України В.В.Куршакова, Д.Я.Коченков, А.В.Дулік, І.М.Шевченко, Д.Д.Щоглова, О.О.Биков, тренери Д.В.Давшина, В.В.Семенюта, В.М.Шиян, Д.П.Кузьміна, О.О.Чеботарьов та інші.
             З 22 по 27 червня 2014 року на базі СК «Метеор» була проведена IX спартакіада серед молодіжних команд підприємств галузі. Молоді спортсмени з 6 підприємств виборювали перемогу у 14 видах спорту.
Питаннями оздоровлення працівників галузі, підтримки підприємств у збереженні й розвитку баз та будинків відпочинку, пансіонатів, санаторіїв, дитячих таборів займається як ЦК профспілки та і керівникі підприємств галузі.
             Серед підприємств космічної галузі 48% мають санаторії, бази відпочинку і табори для дітей.
Всього налічується 27 таких об'єктів, які можуть одночасно прийняти 7600 відпочиваючих. Вони знаходяться в 9 областях та курортних місцевостях України. 27% закладів відпочинку розташовані на узбережжі морів: 6 – Чорного моря та 1 – Азовського. Підприємства галузі мають 12 оздоровчих закладів для дітей, які можуть приймати за одну зміну до 4500 відпочиваючих. Більшість закладів відпочинку працюють у літній період, 4 – цілий рік і можуть прийняти одночасно 1370 чол.

На території закладів відпочинку передбачено медичні пункти, обладнані спортивні майданчики, місця для культмасової роботи, танцзали та майданчики, кінозали, ігрові кімнати та бібліотеки, торгові точки.

Найкращі бази відпочинку, пансіонати сімейного відпочинку мають Державне підприємство «Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод" імені О.М.Макарова» (м. Дніпропетровськ),  ВО "Київприлад",  ДАХК"Київський радіозавод", ВО "Комунар" (М.Харків), ДП «КБ "Південне ім. М.К.Янгеля" (м. Дніпропетровськ), ВАТ "ЧеЗаРа" (м.Чернігів).

Так, ВО "Південмаш" має 4 установи для відпочинку та оздоровленння працівників, з них 2 працюють упродовж року – пансіонат санаторного типу "Південний" (м. Трускавець) на 80 місць та  санаторій профілакторій «Південний» на 50 місць для оздоровлення без відриву від виробництва.

10 грудня 2014 року в  м. Дніпропетровськ  відбувся  V з’їзд профспілки працівників космічного та загального машинобудування України. На V з’їзді був обраний новий склад Центрального комітету профспілки та обраний голова профспілки «Космомаш» України, його заступники, та склад контрольно – ревізійної комісії. 

26 лютого 2021 року  на VII позачерговому з’їзді Профспілки Головою Профспілки працівників космічного та загального машинобудування України обрано ГАРМАША Віктора Михайловича. 

 

Контакти:

Адреса Центрального комітету профспілки працівників космічного та загального машинобудування України:

вул. Криворізька буд.1,

м. Дніпропетровськ, 49047

тел./факс (0562) 34-39-06, (0562) 34-03-28

тел. (0562) 33-63-99;

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Затенацька Зоя Миколаївна – заступник голови профспілки, голова Харківської галузевої Ради профспілки.  тел. (057) 731-30-49;

Офіцеров Геннадій Георгієвич – заступник голови профспілки, голова ППО ДАХК «Київський радіо завод», тел./ф (044) 566-87-85.