УКРЕЛЕКТРОПРОФСПІЛКА

Профспілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості України (Укрелектропрофспілка) утворена у 1990 році на базі організаційних ланок Української республіканської організації робітників електростанцій і електротехнічної промисловості, яка діяла з серпня 1966 року.

Перший (установчий) З’їзд Укрелектропрофспілки відбувся у м. Києві 11-12 вересня 1990 року (перша частина) та 30-31 січня 1991 року (друга частина). На з’їзді прийнято рішення про утворення Профспілки, затверджено Статут Профспілки, обрано Центральний комітет, Голову ЦК та заступників Голови Центрального комітету Профспілки.

19 грудня 1995 року у м. Києві відбувся II з’їзд Профспілки, який вніс відповідні зміни до Статуту Укрелектропрофспілки, обрав керівні органи Профспілки.

III з’їзд Профспілки відбувся 20 грудня 2000 року у м. Києві. З’їзд заслухав звіти про роботу Центрального комітету Профспілки та Ревізійної комісії, вніс відповідні зміни і доповнення до Статуту Профспілки. Прийнято Програму пріоритетних напрямків діяльності Профспілки на 2001-2005 роки, обрано керівні органи.

14 березня 2000 року Укрелектропрофспілку, відповідно до ст. 16 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», зареєстровано в Міністерстві юстиції України.

7 грудня 2005 року в м. Києві відбувся IV З’їзд Профспілки, який заслухав звіти Центрального комітету та Ревізійної комісії Профспілки, прийняв Статут Профспілки в новій редакції та Програму дій до 2010 року.

30 листопада 2010 року в м. Києві відбувся V З’їзд Профспілки. На З’їзді Центральний комітет Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України звітував про діяльність за період з 07 грудня 2005 року до 30 листопада 2010 року, Контрольно-ревізійна комісія Профспілки звітувала за період між ІV і V З’їздами Профспілки. На з’їзді були прийняті Статут в новій редакції та основні напрямки діяльності Укрелектропрофспілки на 2010-2015 роки.

27 листопада 2015 року в м. Києві відбувся VI з’їзд Профспілки. На З’їзді Центральний комітет Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України звітував про діяльність за період з 30 листопада 2010 року до 24 листопада 2015 року, Контрольно-ревізійна комісія Профспілки звітувала за період між V і VІ з’їздами Профспілки. На з’їзді були прийняті Статут в новій редакції та основні напрямки діяльності Укрелектропрофспілки на 2016–2020 роки й обрано керівництво Укрелектропрофспілки Шишова Сергія Сергійовича – Голову ЦК Укрелектропрофспілки та Давиденка Олександра Петровича – заступника Голови ЦК Укрелектропрофспілки та Курільця Миколу Петровича – заступника Голови ЦК Укрелектропрофспілки, Кригіна Миколу Івановича – заступника Голови ЦК Укрелектропрофспілки (на громадських засадах), голову Харківської обласної організації Укрелектропрофспілки.

24 листопада 2020 року м. Києві відбувся VII З’їзд Профспілки. На З’їзді Центральний комітет Профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості України звітував про діяльність за період з 30 листопада 2015 року до 24 листопада 2020 року, Контрольно-ревізійна комісія Профспілки звітувала у період між з’їздами Профспілки. На з’їзді були прийняті зміни та доповнення до Статуту, та затверджений у новій редакції, а також прийняті основні напрямки діяльності Укрелектропрофспілки на 2020–2025 роки та обрано нове керівництво Укрелектропрофспілки Давиденка Олександра Петровича – Голову ЦК Укрелектропрофспілки та Нікітюка Володимир Євгенійовича – заступника Голови ЦК Укрелектропрофспілки та Кучинського Василя Миколайовича – заступника Голови ЦК Укрелектропрофспілки, Кригіна Миколу Івановича – заступника Голови ЦК Укрелектропрофспілки (на громадських засадах), голову Харківської обласної організації Укрелектропрофспілки.

Станом на 01 січня 2019 року Профспілка працівників енергетики та електротехнічної промисловості України (Укрелектропрофспілка) об’єднує Київську міську, 24 обласних організацій, 258 первинних організацій (915 цехових профспілкових організацій, 2063 профспілкових груп) загальною чисельністю 122 570 членів Профспілки, з них 39, 955 жінок (32,6 % від загальної кількості членів Профспілки), 32 343 - молоді до 35 років (26,4 %).

На підприємствах енергетики працює 79 601 особи, з них 67 460 члени Профспілки, що становить 84,7 % від кількості працюючих, на підприємствах електротехнічної промисловості працює 15 554 з них 13 411 членів Профспілки, що становить 86,2 % від кількості працюючих, в енергобудівельному комплексі працює 3 586 з них 2 502 членів Профспілки, що становить 67,7 % від кількості працюючих.

Найчисельнішими територіальними організаціями Укрелектропрофспілки  являються: Дніпропетровська (19 515), Харківська (14 304), Донецька (13 269) Запорізька (12 669) Львівська (9 761) обласні організації і Київська міська профспілка (14 059), а також первинні профспілкові організації прямого підпорядкування ЦК Профспілки: ПАТ «Центренерго», ДП «НЕК» Укренерго», ПАТ «Укргідроенерго», ДП «Регіональні електричні мережі», ДТЕК Ладижинська ТЕС, ДТЕК Луганська ТЕС, ПАТ «Одескабель», ПАТ «Каховський завод електрозварювального обладнання», «Державна інспекція енергетичного нагляду України», ДП «Сєверодонецька ТЕЦ», ТОВ «Кременчуцька ТЕЦ».

Члени Укрелектропрофспілки працюють на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ДП «Національна енергетична компанія» «Укренерго», ПАТ «Центренерго», ПАТ «Укргідроенерго», ПАТ ДТЕК Енерго, та деяких інших.

Укрелектропрофспілка зміцнюючи єдність і згуртованість, концентрує свої зусилля на життєво-важливих питаннях захисту соціально-економічних і трудових прав та інтересів працівників галузей.

Серед основних – забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та погашення її заборгованості, підвищення рівня доходів, підтримка вітчизняного виробника, збереження робочих місць, підтримка трудових колективів у процесі реструктуризації та зміни форм власності, створення безпечних умов праці на кожному робочому місці, правовий захист працівників, задоволення матеріальних і духовних потреб кожного члена колективу, вирішення колективних трудових спорів, організаційне і фінансове зміцнення Профспілки.

Тарифну ставку (посадовий оклад) для працівників наскрізних професій, які виконують некваліфіковану роботу (гардеробник, садівник, прибиральник службових приміщень, швейцар, тощо) – з 01.01.2019 року складає 3074 грн., з 01.07.2019 року – 3372 грн., з 01.12.2019 року – 3531 грн..

Тарифна ставка робітників І розряду зайнятих на експлуатації енергоустаткування в електроенергетиці становить: з 01.01.2019 – 3842,5 грн., з 01.07.2011 року – 4215 грн., з 01.12.2019 року – 4414,25 грн.

В електротехніці мінімальні місячні тарифні ставки робітників підприємств І розряду з нормальними умовами праці становить: з 01.01.2019 року – 2882 грн., з 01.07.2019 року - 3011 грн., з 01.12.2019 року – 3153 грн.

Незважаючи на складну фінансову ситуацію, яка позначилась і на роботі оздоровчих закладів, в цілому вдалося зберегти лікувально-оздоровчу мережу. Функціонує 270 оздоровчих закладів. Щорічно влітку в таборах, оздоровчих в санаторіях, профілакторіях, пансіонатах та базах відпочинку оздоровилось більш як  11891 тисяч дітей працівників енергетики та електротехнічної промисловості.

Щорічно проводяться фінальні змагання Спартакіади працівників енергетики та електротехнічної промисловості України. 

Продовжується робота по організаційному і фінансовому зміцненню Укрелектропрофспілки. Удосконалюється структура Профспілки. Оновлено нормативну базу відповідно до Статуту Профспілки та чинного законодавства України.

Належна увага приділялась і приділяється навчанню профспілкових кадрів і активу. Розроблена відповідна система навчання. Згідно з рішеннями з’їзду Профспілки на ці заходи виділяється не менше трьох відсотків профспілкового бюджету.

Щорічно ЦК Профспілки проводить навчальні семінари, тренінги для виборних і штатних працівників профорганів. Серед них – голови та заступники голів обласних організацій, головні бухгалтери, голови профкомів крупних підприємств; працівники з питань організаційної роботи, економічного захисту і трудових відносин, правових питань.

З метою заохочення профспілкового активу, відзначення знаменних дат підприємств, установ та організацій Укрелектропрофспілки засновано нагрудний Знак «За активну профспілкову діяльність», Почесну грамоту Центрального комітету Профспілки, а також Грамоту ЦК Профспілки і Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

ЦК Профспілки постійно здійснює роботу, спрямовану на розвиток та зміцнення зв’язків з міжнародними профспілковими організаціями, членами яких є Укрелектропрофспілка: Міжнародної організації профспілок IndustriALL, Інтернаціоналу Громадського обслуговування (PSI), Європейської Федерації профспілок Громадського обслуговування (EPSU), Євроазійської Федерації профспілок трудящих металопромисловості.

Укрелектропрофспілка має власну символіку: прапор, емблему, Гімн Профспілки, сайт: http://ukrelectroprofspilka.org.ua та щоквартально випускається інформаційний Вісник Укрелектропрофспілки.

energelprof

*****

СТАТУТ Профспілки

Адреса: 01012, м. Київ, майдан Незалежності, 2

Контактні телефони: 044 279-42-08, 279-42-24 (факс)

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.