„Укргазпрофспілка" -добровільна неприбуткова громадська організація, що об"єднує 87600 працівників газових господарств України, з них п 5000 непрацюючих пенсіонерів. Галузева профспілка працівників газових господарств України створена в 1992 році на базі організаційних ланок – первинних профспілкових організацій підприємств газового господарства України. Рішення про створення профспілки прийнято Установчим з"їздом профспілки, який відбувся в листопаді 1992, прийняв Статут профспілки, затвердив Основні програмні завдання профспілки, обрав керівні органи.

Чергові з"їзди профспілки відбулися в 1997 та 2002, 2007 роках. На ІІІ з"їзді профспілки, який відбувся в 2002 році, прийнята нова редакція Статуту профспілки та Основні програмні завдання профспілки на 2003-2007 роки. Ці документи, а також Галузева угода, є основними документами, якими профспілка керується в своїй діяльності.

Профспілка об'єднує 19 об'єднаних профспілкових комітетів (65246 чл. профспілки),269 первинних організацій за виробничо-професійним принципом, в яких працює 59 штатних працівників, з них 30 звільнених голів профкомів.Первинні і об"єднані організації профспілки розташовані у всіх адміністративно-територіальних одиницях України. Виконавчий апарат „Укргазпрофспілки" знаходиться за адресою: 01012, Київ, майдан Незалежності, 2, кім. 534 і 554.

Соціальними партнерами „Укргазпрофспілки" є Міністерство палива та енергетики України, Національна акціонерна компанія „Нафтогаз України", Дочірня компанія „Газ України" та відкриті акціонерні товариства з газопостачання та газифікації. Основним документом, згідно з яким профспілка здійснює представництво та соціально-економічний захист працівників галузі є Галузева угода, яка щорічно укладається з НАК „Нафтогаз України" та передбачає зобов"язання сторін у сфері виробництва та трудових відносин, оплати праці та підвищення реального рівня доходів працівників, покращення умов і охорону праці, сприянню відродження фізичної культури і спорту, організації художньої самодіяльності, інших форм задоволення духовних потреб працюючих, організації оздоровлення працюючих та членів їх сімей, в т.ч. за рахунок коштів Фонду соціального страхування.

Завдяки спільним зусиллям профспілки та господарських органів (НАК Нафтогаз України", ДК „Газ України", ВАТ з газопостачання та газифікації), працівники галузі, в основному, своєчасно одержують заробітну плату, розмір якої щорічно зростає. Значним досягненням є доведення на більшості підприємств галузі мінімальної заробітної плати працівника І розряду до рівня прожиткового мінімуму.

Щорічно на заходи з охорони праці, передбачені Галузевою угодою, витрачаються значні кошти. В галузі, починаючи з 1996 року щорічно проводяться Всеукраїнські спартакіади, яким передують районні та обласні спортивні змагання, з 1998 року-Всеукраїнські фестивалі-огляди самодіяльних художніх колективів „Блакитний вогник". В цих заходах приймають участь тисячі працівників галузі.

Профспілка працівників газових господарств України входить до складу Федерації профспілок України, є членом міжнародних профспілкових об"єднань: Міжнародної Євразійської Федерації металістів та Інтернаціоналу громадського обслуговування та приймає активну участь в діяльності цих організацій. Важливим напрямком діяльності профспілки є співпраця з міжнародним профспілковим рухом.

В рамках Міжнародної Євроазійської Федерації профспілок металістів навчання в Туреччині пройшли десятки членів профспілки. Представники галузевої профспілки приймали участь в семінарах, які проводилися Міжнародним профспілковим об'єднанням - Інтернаціонал громадського обслуговування.

Адреса: 01012, м.Київ, Майдан Незалежності, 2, кімн. 534, 554.
Контактні телефони: голова Ради Профспілки працівників газових господарств України - Копанічук Сергій Іванович.
гол.бухгалтер Шумик Л.В.,зав.орг відділом Златогурська Н.В.- 279-86-54,
і заст. голови Ради Янчук А.І., зав. міжнародним відділом Павленко Г.В. - 278-01-81.