logo prupu big 

Профспілка працівників вугільної промисловості України (далі Профспілка) заснована установчою конференцією 1 березня 1991 року, в якості масової добровільної самоврядної неприбуткової громадської організації, що об'єднує працівників, пов'язаних спільними інтересами за характером їх діяльності в організаціях, установах і на підприємствах вугільної промисловості, інших секторах економіки, а також студентів і учнів профільних навчальних закладів, пенсіонерів, непрацюючих інвалідів, які визнають Статут Профспілки і сплачують членські профспілкові внески.

За результатами легалізації, проведеної Міністерством юстиції України відповідно до чинного законодавства, Профспілка має статус Всеукраїнської Профспілки.

Відповідно до Статуту Профспілки поряд з повною назвою визначена скорочена назва Профспілки - ППВПУ або Уквуглепрофспілка.

Профспілка має свою символіку: прапор та емблему, які реєструються відповідно до законодавства України, а також власні нагороди та заохочення, Положення про які затверджуються Пленумом ЦК Профспілки.

Прапор та емблема Профспілки глибоко символічні: чорний колір символізує вугілля, зелений - життя, червоний - боротьбу Профспілки за права та інтереси трудящих, схрещені молотки золотистого кольору на прапорі - це міжнародний символ шахтарської праці та солідарності.

Мета Профспілки - здійснення представництва і захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.

Виборні органи Профспілки:

1. З’їзд Профспілки (вищий орган), який скликається один раз на п’ять років.

2. Центральний комітет Профспілки (ЦК Профспілки) – керівний виборний орган Профспілки в період між з’їздами і підзвітний їм.

Президія ЦК Профспілки - виконавчий виборний орган Профспілки, що здійснює оперативне керівництво організаційними ланками Профспілки та приймає рішення про скликання пленумів ЦК Профспілки, проведення інших заходів згідно мети та завдань Профспілки.

За структурою Профспілка складається з трьох ланок:

• первинні організації Профспілки, які діють на підприємствах, в організаціях, установах і навчальних закладах; керівний виборний орган – профспілковий комітет (профком)

• територіальні організації Профспілки, які створюються за територіально виробничим принципом в шахтарських регіонах і об'єднують первинні організації Профспілки згідно з затвердженим в установленому Статутом Реєстром організацій Профспілки; керівний виборний орган - територіальний комітет (терком)

• всеукраїнська організація – Профспілка, яка об’єднує територіальні організації та первинні організації Профспілки і веде Реєстр територіальних і первинних організацій Профспілки; керівний виборний орган - Центральний комітет Профспілки (ЦК Профспілки)

 

Організаційні ланки Профспілки (первинні і територіальні організації) перебувають в 7 областях України: Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Львівській, Волинській, Одеській, Харківській та в м. Києві. Вони об'єднують працівників вуглевидобувних шахт, вугільних розрізів, машинобудівних заводів, ремонтно-механічних заводів, збагачувальних фабрик, інших організацій та установ.

Згідно наявних даних, станом на 1 січня 2023 року Профспілка працівників вугільної промисловості України об’єднує 10 територіальних організацій профспілки, Раду первинних організацій вуглезбагачення, до складу яких входять 157 первинних організацій та 9 первинних організацій, які перебувають на обліку ЦК Профспілки. У 18-ти навчальних закладах кількість членів профспілки складає 3691 особу ( 86,5 %- загальної кількості усіх учнів і студентів) та 75 % від кількісного складу членів Профспілки.

На цей час всього в Профспілці перебувають на обліку 166 первинних профспілкових організацій із загальною чисельністю 47958 членів Профспілки., в тому числі 43413 осіб з числа працівників підприємств, організацій і установ вугільної промисловості ( всіх форм власності), що складає 61,9% з числа працівників і 90,5% від загальної чисельності Профспілки.

Чисельність пенсіонерів, які перебувають на профспілковому обліку становить 938 осіб( 2,0% від всіх членів Профспілки). Жінок з числа членів Профспілки нараховується 14175 осіб( 29, 6%), а молоді , віком до 35 років – 16290 осіб ( 34,0% загальної чисельності членів Профспілки).

Відповідно до рекомендації Федерації профспілок України за умови дії воєнного стану в Україні до загальної чисельності членів профспілки включені всі категорії членів Профспілки, якщо вони не подали заявки про вихід із Профспілки. В тому числі, Продовжують перебувати на обліку члени Профспілки, які мобілізовані до лав Збройних сил України, перебувають за межами розташування своєї профспілкової організації на території України, або за кордоном, втратили зв'язок зі своєю організацією, вимушено не працюють за причини пошкодження підприємства або тимчасового припинення дії трудового договору та інші.

Профспілка працівників вугільної промисловості України входить як Всеукраїнська членська організація до Федерації профспілок України (ФПУ) та до Глобального союзу IndustriALL, який представляє інтереси 50 мільйонів працівників із 140 країн світу, зайнятих у гірничодобувній, енергетичній та переробних галузях, і є одною з сил руху глобальної солідарності, який веде боротьбу за кращі умови праці та права профспілок у всьому світі. Профспілка діє у відповідності до Конституції України, норм міжнародного права, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», інших законів і нормативно –правових актів України та Статуту Профспілки.

Профспілка незалежна у своїй діяльності від органів державної влади, місцевого самоврядування, роботодавців і їх об'єднань, політичних партій та інших громадських організацій, їм непідзвітна, непідконтрольна і співпрацює з ними на рівноправних засадах, що й задекларовано в пункті 1.4. Статуту Профспілки.

 

Дії Профспілки спрямовані в першу чергу на створення економічних, законодавчих та організаційних передумов для забезпечення належного соціального і правового захисту членів Профспілки,зростання заробітної плати та своєчасної її виплати, на поліпшення стану охорони праці і зниження рівня захворюваності, на збереження і створення нових робочих місць.

Профспілка представлена в Колегії Міністерства енергетики України, Галузевій тристоронній соціально-економічній раді, Спільному представницькому органі об’єднань профспілок України, Громадській Раді при Міненерго України та інші, а також є засновником Професійного недержавного пенсійного Фонду «Шахтар».

 

Укрвуглепрофспілку більше 20 років очолював Турманов Віктор Іванович, який був народним депутатом України чотирьох скликань. Ним особисто або за його участю було подано та прийнято понад 40 законопроектів, спрямованих на поліпшення соціально-економічних гарантій трудящих вугільної промисловості. У тому числі неодноразово продовжувався мораторій на банкрутство державних вугільних підприємств; а 2 вересня 2008 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про підвищення престижності шахтарської праці», прийняття якого протягом тривалого часу ініціювала Укрвуглепрофспілка. Даний Закон України дозволив в рази підняти мінімальний рівень пенсій шахтарів, підвищити тарифні ставки, впроваджувати компенсації за електроенергію, газ, опалення та інші пільги.

Незважаючи на всі існуючі негаразди,виклики і загрози нинішнього часу, Профспілка працівників вугільної промисловості України, всі її організаційні ланки докладають всіх зусиль для організаційного зміцнення Профспілки та посилення впливу на забезпечення трудових і соціальних прав спілчан.

Назараз Профспілку працівників вугільної промисловості України очолює Зимін Андрій Олександрович, обраний на посаду голови ППВПУ 12 вересня 2023 року делегатами VI З'їзду Профспілки.

Офіційний сайт Профспілки працівників вугільної промисловості України - www.prupu.org

Адреса Центрального комітету Профспілки працівників вугільної промисловості України:

  • 01001, м.Київ, Майдан Незалежності, 2, кім. 802
  • E-mail приймальні: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (основний)