6 вересня 1991 року, через два тижні після проголошення Незалежності України, за ініціативи Голів профкомів атомних станцій та НВО «Прип'ять», утворено Раду профспілкових організацій атомних станцій та НВО «Прип'ять».

12 вересня 1991 року Раду профспілкових організацій атомних станцій та НВО "Прип'ять" було прийнято до складу Федерації незалежних профспілок України.

23 – 24 січня 1992 року відбувся V установчий з'їзд, на якому й було утворено Профспілку працівників атомної енергетики та промисловості України. Засновниками її стали 13 первинних профспілкових організацій, які об'єднували 53 тис. членів профспілки. Після створення профспілки за декілька місяців до її складу увійшли багатотисячні профспілкові організації НВО "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", ВО "Придніпровський хімічний завод", Жовтоводського будівельного промислового проектного об'єднання, Харківського фізико-технічного інституту, заводу "Електрон" тощо.

Станом на 01 січня 2018 року на обліку в Атомпрофспілці перебувало 62 656 членів профспілки, у тому числі 8 981 пенсіонерів, які об’єднуються 5 об’єднаними (до складу яких входить 45 первинних профспілкових організацій) та 49 первинними профспілковими організаціями. Усі напряму виходять на Центральний комітет Атомпрофспілки. Атомпрофспілка побудована за дволанковою структурою: ЦК профспілки – первинна профспілкова організація.

Профспілкове членство серед працюючих станом на 01.01.2018р. становило 90,96%.

Серед спілчан кількість жінок – 24 172 особи, що становить 38,58% від загальної чисельності, непрацюючих пенсіонерів – 8981 особи, що становить 14,33% від загальної чисельності. Молодих членів профспілки у віці до 35 років – 14 294, що становить 22,81% від загальної чисельності,

Робота з молоддю є важливим напрямом діяльності центрального комітету Атомпрофспілки від дня заснування профспілки. Для своєчасного і вдумливого підходу до розв'язання виробничих, соціально-побутових проблем молодих працівників, організації їх дозвілля ще на початку 1994 р. було створено секцію «Молодь Атомпрофспілки», яку в квітні 2000 року було реорганізовано в молодіжну організацію – Спілку молоді Атомпрофспілки, а згодом – в Організацію молоді Атомпрофспілки. Структура молодіжної організації є такою ж, як і у цілому профспілки.

Атомпрофспілка об'єднує працівників багатьох сфер економіки, підприємств, установ і організацій, що належать до різних сфер управління: Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Міністерства охорони здоров'я, Державної служби з надзвичайних ситуацій України, Державного комітету ядерного регулювання, інших міністерств та відомств. Серед членів профспілки – представники найбільш масових професій: атомники, гірники, хіміки, наукові працівники, будівельники, медики.

У центрі уваги ЦК профспілки – питання підвищення рівня роботи всіх профспілкових ланок та практичної реалізації ними своїх повноважень. Для цього розширюється коло профспілкового активу, проводиться відповідно до усталеного графіку навчання. Удосконалюється робота самого Центрального комітету профспілки. Організовуються виїзні засідання Президії та Пленуми ЦК, практикується ознайомлення членів ЦК зі станом справ безпосередньо на підприємствах, що сприяє прийняттю ЦК виважених рішень.

Центральний комітет профспілки виявляє постійну турботу про охорону праці та соціальних захист працівників діючих атомних електростанцій. У центрі уваги ЦК профспілки перебували й залишаються проблеми соціального захисту працівників Чорнобильської атомної електростанції, яку виведено з експлуатації, та жителів м. Славутича.

Невід'ємною частиною охорони здоров'я працівників є фізкультурно-оздоровча робота, яку в галузі проводить засноване Атомпрофспілкою добровільне спортивне товариство профспілки „Атом України".

У цілому діяльність профспілки планується на підставі стратегій розвитку організації. Останній такий документ – «Програма дій Профспілки працівників атомної енергетики та промисловості України на період до 2022 року».

Програма спрямована на підвищення рівня життя та захищеності членів Атомпрофспілки, визначення ролі і місця Атомпрофспілки в нових соціальних і політичних умовах у взаємовідносинах із законодавчою і виконавчою владою, політичними партіями, громадськими організаціями, профспілками, роботодавцями на галузевому та виробничому рівнях. Програма підтверджує прихильність Атомпрофспілки принципам вітчизняного та міжнародного профспілкового руху: свободі, справедливості, солідарності, незалежності.

Пріоритетним для профспілки напрямом є ведення колективних переговорів, укладання колективних договорів, галузевих угод, розширення гарантій діяльності Атомпрофспілки на підприємстві. Завдяки ним забезпечуються членам профспілки (найманим працівникам) гідний рівень заробітної плати, безпечні умови праці, соціальні гарантії та пільги. Атомпрофспілка своєчасно проводить переукладання Галузевих угод з метою встановлення згаданих показників. Розробляє рекомендації щодо ведення переговорів з укладання, перегляду колективних договорів та розмежування повноважень робочих груп з ведення колективних переговорів, профкомів, та конференцій трудових колективів з метою внесення змін до діючих колдоговорів, проводить обов’язкову експертизу проектів колективних договорів підприємств профільними спеціалістами ЦК Атомпрофспілки. Основними вимогами у такій діяльності є: недопущення необґрунтованого скорочення робочих місць у ході приватизації, корпоратизації та реорганізації підприємств, змін в організації виробництва; недопущення відпливу кваліфікованих працівників; громадський контроль за додержанням законодавства про працю та охорону праці.

Атомпрофспілка вважає за необхідне брати активну учать у формуванні державного бачення розвитку атомно-енергетичного та промислового комплексу України в умовах сучасних перетворень шляхом конструктивного соціального діалогу із Міністерством енергетики та вугільної промисловості, Міністерством екології та природних ресурсів та з Міністерством охорони здоров’я. Співпрацювати із ДАЗВ України щодо визначення державної стратегії розвитку зони відчуження, підприємств, які виконують державні завдання. Так, наприклад, за ініціативи та за участю ЦК профспілки було розроблено і прийнято Закон України, програму Кабінету Міністрів та спеціальну резолюцію II Конгресу Міжнародної федерації профспілок гірників, хіміків, енергетиків і різноробочих (ІСЕМ).

Атомпрофспілка активно впроваджує міжнародний досвід з підвищення соціального захисту працівників. Спільно з Європейськими профспілками лобіює інтеграцію європейського соціального законодавства в українське правове поле.

Ще 1995 року профспілка приєдналась до найавторитетнішої та найчисленнішої на той час Міжнародної федерації профспілок гірників, хіміків, енергетиків та різноробочих (ІСЕМ). Участь Атомпрофспілки в ІСЕМ дала можливість провести в Україні дві міжнародні конференції з чорнобильських питань та здійснити низку інших важливих заходів, спрямованих на захист трудових і соціально-економічних інтересів працівників, об'єднаних профспілкою.

У 2012 року ICEM шляхом злиття з IMF (Федерація металістів ) та ITGLWF (Федерація працівників текстильних галузей) трансформована в ГС IndustriALL. Голова Атомпрофспілки Валерій Матов є членом Виконкому ГС IndustriALL.

З 2005 року Атомпрофспілка є членом Європейської Федерації профспілок громадського обслуговування (EPSU) та Інтернаціоналу громадського обслуговування (PSI). Голова Атомпрофспілки Валерій Матов є членом Виконкому EPSU.

Профспілка бере активну участь у всеукраїнських та міжнародних заходах та кампаніях щодо захисту прав профспілок, налагоджує партнерство з громадськими організаціями та соціальними партнерами, які мають спільні цілі та інтереси. А також підтримує воїнів – учасників АТО, надає їм матеріальну, юридичну та інформаційну допомогу; інформує міжнародну профспілкову спільноту про продовження військової агресії РФ.

Підтримуючи міжнародні тенденції, профспілка стратегічним завданням на наступний період своєї діяльності вбачає впровадження комплексного гендерного підходу у діяльність Атомпрофспілки та її організаційних ланок. Це передбачає, зокрема, введення гнучких графіків роботи з метою виконання сімейних обов’язків; рівну оплату за рівну працю для чоловіків та жінок; недопущення проявів насилля до жінок/ чоловіків на робочому місці та проявів сексизму.

Реалізацію інформаційної політики Атомпрофспілки забезпечують офіційний інформаційний орган Атомпрофспілки - газета «Атомник України» та офіційний веб-сайт: www.atomprofspilka.info.

У Стратегії передбачено створення єдиного інформаційного центру Атомпрофспілки на базі газети «Атомник України», офіційного веб-сайту та сторінки Атомпрофспілки на Facebook. Подальша комп’ютеризація профорганізацій; створення системи єдиного електронного документообігу в ЦК Атомпрофспілки, ППО та ООП; впровадження новітніх інформаційних технологій, таких як вайбер, у профкомах, скайп-конференцій, проведення прес-конференцій посадових осіб Атомпрофспілки тощо.

VІ З'їзд Атомпрофспілки, на якому було затверджено програму дій Атомпрофспілки на період до 2022 року та обрано очільника профспілкової організації на новий термін, відбувся 24 березня 2017 року. Ним знову став Валерій Матов.

 

Голова професійної спілки працівників атомної енергетики та промисловості України – Матов Валерій Олексійович.

Народився 17 травня 1953 року у м. Жовті Води Дніпропетровської області.

Освіта вища 1976 року закінчив Криворізький гірничо-рудний інститут за фахом інженер-маркшейдер, у 2001 році – Академію зовнішньої торгівлі за фахом магістр міжнародного менеджменту.

Трудову діяльність розпочав у 1976 році інженером-маркшейдером шахти "Північна" східного гірничо-збагачувального комбінату.

1989-1997рр. – Голова групкому профспілкової організації комбінату.

З грудня 1997 року – заступник Голови ЦК Професійної спілки працівників атомної енергетики та промисловості України.

Обраний на посаду Голови Атомпрофспілки 1 лютого 2005 року.

Заступники голови – Лич Олексій Васильович, Прудніков Павло Вікторович.

 

Офіційний веб-сайт в Інтернеті: http://atomprofspilka.info.