Профспілка авіапрацівників України була створена 23 грудня 1991 року на першому з'їзді профспілки на базі Республіканської організації профспілки авіапрацівників СРСР.

На з'їзді було прийнято рішення про утворення самостійної Професійної спілки авіапрацівників України. В профспілку ввійшли первинні профспілкові організації працівників цивільної авіації, гідрометеорологічної служби, авіаційно-спортивних клубів України, працівники та учнівська молодь, курсанти та студенти навчальних закладів. На той час профспілка об'єднувала 62500 членів.
 
На з'їзді був прийнятий Статут профспілки, обрані Центральний комітет профспілки, Ревізійна комісія, Голова та заступник Голови ЦК профспілки. Головою Профспілки було обрано Звінника Івана Давидовича.

11 грудня 1996 року на черговому другому з'їзді профспілки авіапрацівників України були внесені зміни та доповнення до Статуту профспілки і затверджена його нова редакція.

В зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" 23 лютого 2000 р. на Ш позачерговому з'їзді профспілки авіапрацівників України були внесені зміни і доповнення до Статуту профспілки, який є основним документом регламентуючий діяльність профспілки, з метою приведення його у відповідність з вищеназваним Законом і прийнята його нова редакція.

29 березня 2000 року Професійна спілка авіапрацівників України була зареєстрована Міністерством юстиції України як Всеукраїнська організація.
На черговому IV з'їзді профспілки 25 грудня 2001 року були підведені підсумки діяльності профспілки за звітний період і визначена тактика дій на наступний період. Головою Профспілки авіапрацівників України знову обрано Звінника Івана Давидовича.

Голова профспілки – Звінник Іван Давидович, 19 січня 1935 р. н., працює в профспілці з 1976 року. З 1976 по 1981р.р. – секретар Українського республіканського комітету профспілки авіапрацівників. З 1981 по 1991р.р. – Голова Українського республіканського комітету профспілки авіапрацівників. З 1991 по теперішній час – Голова Профспілки авіапрацівників України. Нагороджений знаками: „Відмінник Аерофлоту", „Профспілкова відзнака".

Заступник Голови профспілки – Акімов Станіслав Олексійович, 16 листопада 1940 р. н., працює в профспілці з 1981 р. З 1981 по 1986р.р. – Голова профспілкового комітету Київського інституту інженерів цивільної авіації. З 1986 по 1991р.р. – секретар Українського республіканського комітету профспілки авіапрацівників України. З 1991 по теперішній час – заступник Голови профспілки авіапрацівників України. Нагороджений знаками: „Відмінник Аерофлоту", „Профспілкова відзнака".

На перше січня 2004 р. Профспілка авіапрацівників України об'єднує понад 30тис. членів профспілки, які входять до 115 первинних профорганізацій. На профспілковому обслуговуванні в ЦК профспілки авіапрацівників України знаходяться 86 первинних профорганізацій і 29 – на обслуговуванні об'єднаного профспілкового комітету Гідрометеорологічної служби України.

Для надання практичної допомоги профкомам з питань трудового законодавства і соціального страхування в апараті ЦК профспілки введена посада завідувача відділом соціального захисту та правової роботи, а з питань охорони праці – технічного інспектора праці.

Починаючи з 1998 року, щорічно з ініціативи ЦК профспілки разом з Центральною Радою спорттовариства „Спартак", проводяться Спартакіади з літніх видів спорту серед колективів авіапідприємств.

Центральним комітетом профспілки раз в два роки проводяться огляди-конкурси колективів художньої самодіяльності підприємств і організацій цивільної авіації.

За звітний період було укладено 4 Галузевих угоди між профспілками працівників цивільної авіації та Мінтрансом України.

З 1999р. в Галузевій угоді було введено нове "Положення" про винагороду за вислугу років в цивільній авіації, в якому встановлені нові розміри щомісячної винагороди в залежності від стажу роботи і в два рази підвищено її максимальний розмір.

До 01 жовтня 2001 року Центральний комітет профспілки мав свій бюджет соціального страхування, управляв його коштами. Проведена робота в цьому напрямку дозволяла створювати щорічно Фонд оздоровчих заходів, кошти якого направлялися на додаткове оздоровлення працюючих і членів їх сімей, на надання фінансової допомоги профілакторію "Політ", Медичному Центру ЦА, санаторію-профілакторію Національного авіаційного університету, базі відпочинку Херсонського авіапідприємства, а також на літнє оздоровлення дітей авіапрацівників і придбання дитячих Новорічних подарунків.

Центральним комітетом профспілки авіапрацівників України надається фінансова допомога профспілковим комітетам первинних профорганізацій, пенсіонерам, учасникам Великої Вітчизняної війни, а також окремим членам профспілки за клопотаннями профкомів.

З моменту утворення Профспілка авіапрацівників України є членом Міжнародного об'єднання профспілок авіапрацівників країн СНД (МОПавіа). Голова Профспілки авіапрацівників України Звінник І.Д.- член Ради МОПавіа.

Профспілка авіапрацівників України має тісні дружні зв'язки з профспілками авіапрацівників Росії, Білорусі, Казахстану, Віргінії, Узбекистану, Вірменії, Молдови. Регулярно проводиться обмін досвідом роботи з профспілками цих країн.

Через Федерацію профсплілок України вирішуються питання соціального захисту працюючих та соціально незахищених людей на рівні владних структур, шляхом лобіювання інтересів членів профспілок через представників у Верховній Раді України, укладання Генеральної угоди з КМ України.

 

СТАТУТ Професійної спілки авіапрацівників України

ПРОГРАМА дій Професійної спілки авіапрацівників України на 2007- 2011 рокител.  (044) 205-76-70