Право профспілок здійснювати громадського контролю за додержанням роботодавцем законодавства про охорону праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці закріплено Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» (Стаття 21, частина 7)і Законом України «Про охорону праці» (Стаття 41)

     Громадський контроль за додержанням законодавства про охорону
праці здійснюють професійні спілки, їх об'єднання в особі своїх
виборних органів і представників.
     Професійні спілки   здійснюють   громадський   контроль   за
додержанням законодавства про охорону праці, створенням безпечних
і   нешкідливих   умов   праці,   належних   виробничих   та
санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників спецодягом,
спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та   колективного
захисту. У разі загрози життю або здоров'ю працівників професійні
спілки мають право вимагати від роботодавця негайного припинення
робіт на робочих місцях, виробничих дільницях, у цехах та інших
структурних підрозділах або на підприємствах чи виробництвах
фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують
найману працю, в цілому на період, необхідний для усунення загрози
життю або здоров'ю працівників.

       Для здійснення своїх контрольних функцій профспілки мають право створювати відповідні інспекції, комісії, затверджувати положення про них.

     Крім цього згідно з Генеральною угодою п.6.3 та регламентом Кабінету Міністрів України п.7 параграф 33(постанова КМУ від 18.07.2007 № 950) проекти законодавчих і підзаконних актів у сфері охорони праці і здоров’я направляються на узгодження спільному представницькому органу профспілок (СПО). Таким чином працює громадський контроль профспілок у сфері законотворчої роботи.