У разі, якщо на підприємстві немає прфспілки громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці здійснює уповноважена найманими працівниками особа.