-   Роботодавець повинен забезпечити функціонування системи управління

охороною праці, а саме:
     створити відповідні служби і призначити посадових осіб, які
забезпечують вирішення конкретних питань охорони праці,затвердити
інструкції   про  їх обов'язки, права та відповідальність за
виконання покладених на них функцій, а також контролювати їх
додержання;
     Роботодавець розробляє за участю профспілок та вносить до колективного договору комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці.