- Роботодавець для забезпечення належних умов праці впроваджує прогресивні   технології,   досягнення   науки   і техніки, засоби механізації та автоматизації виробництва, реалізує вимоги
ергономіки тощо; 
  забезпечує належне утримання будівель і споруд, виробничого
обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом;