- Відповідно до Закону України «Про охорону праці» (Стаття 43) на роботодавця (юридичних та фізичних осіб) які відповідно до законодавства використовують найману працю, накладаються штрафні санкції.

        За порушення законодавства про охорону праці та невиконання
приписів (розпоряджень) посадових осіб органів виконавчої влади з
нагляду за охороною праці юридичні та фізичні   особи,   які
відповідно   до   законодавства   використовують   найману працю,
притягаються органами виконавчої влади з нагляду за охороною праці
до сплати штрафу в порядку, встановленому законом. Сплата штрафу
не звільняє юридичну або фізичну особу, яка відповідно   до
законодавства використовує найману працю, від усунення виявлених
порушень у визначені строки.
     Максимальний розмір штрафу не   може   перевищувати   п'яти
відсотків середньомісячного фонду заробітної плати за попередній
рік юридичної чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства
використовує найману працю.

     Несплата або неповна сплата штафу юридичними чи фізичними особами,які відповідно до законодавства використовують найману працю, штрафу тягне за собою нарахування пені на несплачену суму штрафу (його частини) з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, що діяла в період такої несплати, за кожен день прострочення.

     Притягнення до відповідальності посадових осіб за порушення законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці здійснюється   відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.