Які мої права при укладенні такого договору? Яким чином мають оформлятися трудові відносини на визначений термін?

 

         - Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України (далі – Кодекс) трудовий договір є угодою між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

         Статтею 23 Кодексу визначено, що трудовий договір може бути безстроковим, що укладається на невизначений строк, на визначений строк, встановлений за погодженням сторін, а також таким, що укладається на час виконання певної роботи.

         При цьому строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

         Таким чином, строковий трудовий договір є різновидом трудового договору, що укладається на підставі та в порядку, визначеному законодавством України про працю. А відтак, на працівників, з якими укладено такі договори розповсюджуються всі права та гарантії, передбачені трудовим законодавством.

         Працівник, що стає до роботи оформляється за звичайною процедурою прийняття(переведення) на іншу роботу: подає відповідну заяву із зазначенням конкретної дати або події після настання якої дія трудового договору припиняється.

         У наказі про прийом на роботу обов’язково має бути відображена умова про строковість трудового договору. В іншому випадку трудовий договір вважатиметься укладеним на невизначений строк.

         При цьому запис про строковий характер трудового договору (строковий, тимчасова або сезонна робота) до трудової книжки не заноситься.

 

Департамент правового захисту