З метою визначення порядку заповнення трудових книжок осіб, які навчаються та проходять стажування, Міністерство соціальної політики України та Міністерство юстиції України видали спільний наказ від 08.11.2013 року № 748/2354/5 «Про затвердження Змін до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників».

         Відповідно до положень зазначеного наказу з моменту його прийняття трудові книжки мають вестися і на студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, які проходять стажування на підприємстві, в установі, організації усіх форм власності.

         Обов'язок ведення трудових книжок зазначених категорій учнів та студентів покладено на роботодавця, у якого вони проходили стажування.

         Згідно з новими правилами запис до трудової книжки стажиста має вноситися із зазначенням посади, періоду та місця проходження (назви структурного підрозділу) стажування, спеціальності (кваліфікації) або професії (кваліфікаційного рівня).

         Підставою для внесення таких записів до трудової книжки є наказ про проходження стажування.

         При цьому, заповнення трудової книжки вперше (як і у випадку з найманими працівниками) має проводитися власником або уповноваженим ним органом не пізніше тижневого строку з дня прийняття на стажування студента вищого, учня професійно-технічного навчального закладу, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.

         Натомість, періоди роботи студентів, слухачів курсів, учнів, аспірантів та клінічних ординаторів, які мають трудові книжки у студентських таборах, при проходженні виробничої практики і при виконанні науково-дослідної госпдоговірної тематики, а згідно з внесеними змінами і при проходженні стажування підтверджуються відповідною довідкою із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади та часу роботи (стажування).

         На підставі цієї довідки навчальні заклади (наукові установи) забезпечують занесення до трудових книжок вказаних студентів, учнів, аспірантів та клінічних ординаторів відомості про роботу та стажування.

        

 

Департамент правового захисту апарату ФПУ