- Останнім часом в Україні створено багато нових профспілок і мають місце випадки, коли громадянин вступає до новоутвореної профспілки і одночасно продовжує перебувати в профспілці, до якої вступив раніше. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності (стаття 7) не забороняє подвійного членства, проте передбачає, що самі профспілки можуть для таких випадків передбачати в статутах обмеження, а також відповідальність за порушення норми статуту, яка забороняє подвійне членство. Наприклад, у статуті може бути передбачено виключення з профспілки особи, яка протягом певного часу не припинила членство у іншій профспілці.

 

Департамент правового захисту апарату ФПУ