- Відповідно до частини третьої статті 42 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» за наявності письмових заяв працівників, які є членами профспілки, роботодавець щомісячно і безоплатно утримує із заробітної плати та перераховує на рахунок профспілки членські профспілкові внески працівників відповідно до укладеного колективного договору чи окремої угоди в терміни, визначені цим договором.
Згідно із частиною першою статті 25 Закону України «Про оплату праці» забороняється будь-яким способом обмежувати працівника вільно розпоряджатися своєю заробітною платою, крім випадків, передбачених законодавством.
Отже, у разі, якщо працівник звернувся із заявою до роботодавця про відрахування із заробітної плати профспілкових внесків на рахунок профспілкової організації, працівник бухгалтерії, який згідно із посадовою інструкцією виконує відповідні бухгалтерські операції, зобов'язаний здійснити такі відрахування.
Щодо оплати праці бухгалтера, то вона здійснюється на підставі укладеного з ним трудового договору. Законодавством не передбачено обов'язку роботодавця чи профспілкового комітету окремо оплачувати утримання та перерахування профспілкових внесків. Разом з тим, у колективному договорі може передбачатися умова щодо виплати винагороди бухгалтеру за виконання такої роботи.

 

Департамент правової роботи апарату ФПУ