- Вимога роботодавця або будь-якої його посадової особи про примусовий вихід працівників із профспілкової організації є неправомірною.
Конституція України, Конвенція Міжнародної організації праці № 87 про свободу асоціації і захист права на організацію, частина перша статті 6 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» надають громадянам право на основі вільного волевиявлення без будь-якого дозволу створювати професійні спілки, вступати до них та виходити з них на умовах і в порядку, визначеному їх статутами, брати участь у роботі профспілок.
Крім того, слід зазначити, що статтею 22 Кодексу законів про працю України встановлена заборона будь-якого прямого або непрямого обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні трудового договору залежності від членства у професійній спілці.

 

Департамент правового захисту апарату ФПУ