- Державна реєстраційна служба України на своєму офіційному сайті розмістила Інформаційний лист для професійних спілок та їх об’єднань щодо поширення дії Закону України «Про громадські об’єднання» на профспілки (http://www.drsu.gov.ua/show/6442).

Вказане роз’яснення стало результатом звернення Федерації профспілок України до Міністерства юстиції України щодо підтвердження у офіційному роз’ясненні, що особливості регулювання утворення, реєстрації, діяльності та припинення професійних спілок, їх організацій та об’єднань визначаються спеціальним Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

За дорученням Міністерства юстиції України звернення Федерації профспілок України розглянула Державна реєстраційна служба України, яка є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян та інших громадських формувань.

Державна реєстраційна служба України у своєму висновку підтвердила, що із введенням в дію Закону України «Про громадські об’єднання» правовідносини у сфері утворення, реєстрації, діяльності та припинення професійних спілок, їх організацій та об’єднань продовжують регулюватися Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», оскільки Закон України «Про громадські об’єднання» не містить положень, які б визначали, що сфера його діяльності поширюється на ці правовідносини.

 

Департамент правового захисту апарату ФПУ