- Чинне законодавство України про працю не містить норм, які б забороняли укладати трудовий договір у вихідні дні, передбачені статтею 67 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України), за умови, що зазначені дні на підприємстві є робочим відповідно до правил внутрішнього трудового розпорядку та колективного договору (додатками до яких зазвичай є графіки роботи, змінності).

         Таким чином, у разі якщо роботодавцем у встановленому законом порядку запроваджено на підприємстві графіки змінності, що передбачають роботу працівників у вихідні дні, визначені у статті 67 КЗпП України, обмеження щодо укладення трудового договору в такі дні відсутні.

         А відтак, працівник може приступити до роботи і у вихідний день, оскільки за графіком його роботи (змінності) це робочий день.

         Необхідно зазначити, що відповідно до статті 29 КЗпП України до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов'язаний, зокрема, роз'яснити працівникові його права і обов'язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору, а також ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором.

 

Департамент правового захисту апарату ФПУ