- Доброго дня. Підкажіть, будь-ласка, чи можна жінку, яка має двох неповнолітніх дітей, примусити вийти у її вихідний на «суботник», мотивуючи розпорядженням «зверху», при цьому діти повинні залишитися самі, так як батько працює в іншому місті.

 

                                                                                     Олеся, м. Бровари

 

Кодексом законів про працю України визначено, що робота у вихідні дні забороняється. Залучення окремих працівників до роботи у ці дні допускається тільки з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства, установи, організації і лише у виняткових випадках, що визначаються законодавством.

Так, відповідно до частини 2 статті 71 КЗпП України залучення окремих працівників до роботи у вихідні дні допускається в таких виняткових випадках:

1) для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій і негайного усунення їх наслідків;

2) для відвернення нещасних випадків, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, загибелі або псування майна;

3) для виконання невідкладних, наперед не передбачених робіт, від негайного виконання яких залежить у дальшому нормальна робота підприємства, установи, організації в цілому або їх окремих підрозділів;

4) для виконання невідкладних вантажно-розвантажувальних робіт з метою запобігання або усунення простою рухомого складу чи скупчення вантажів у пунктах відправлення і призначення.

Залучення працівників до роботи у вихідні дні провадиться за письмовим наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу. Ці норми стосуються всіх працівників, у тому числі жінок, що мають неповнолітніх дітей. Відповідно до статті 6 Сімейного кодексу України неповнолітніми вважаються діти у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Забороняється залучення до робіт у вихідні дні жінок, що мають дітей віком до трьох років (стаття 176 КЗпП України).

Отже, посилання на розпорядження «зверху» не може бути підставою для залучення Вас до роботи у вихідний день.

 

Департамент правового захисту апарату ФПУ