Я звернулася до роботодавця із заявою про надання щорічної відпустки згідно із затвердженим на підприємстві графіком.

            Директор не приймає у мене заяву та відмовляється її реєструвати. Які мої дії? Чи маю я право у період, визначений графіком відпусток направити відповідну заяву роботодавцеві поштою та відправитися на відпочинок?

 

            Відповідно до статті 74 Кодексу законів про працю України (далі – Кодекс) громадянам, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, надаються щорічні (основна та додаткові) відпустки із збереженням на їх період місця роботи (посади) і заробітної плати.

            Згідно з частинами десятою та одинадцятою статті 10 Закону України «Про відпустки» (далі – Закон) черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх відпочинку.

            Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.

            Частиною четвертою статті 11 Закону встановлено заборону ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років підряд.

            У разі порушення власником або уповноваженим ним органом терміну письмового повідомлення працівника про час надання відпустки щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути перенесена на інший період.

            Якщо роботодавець ухиляється від прийому та реєстрації заяви про надання відпустки, її слід направити поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення за юридичною адресою підприємства, установи, організації, а також за фактичним місцезнаходженням (у випадку їх неспівпадання).

            Спори, які виникають щодо надання відпусток, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про працю – комісією по трудових спорах, що створена та діє на підприємстві, в установі, організації та (або) у судовому порядку.

            Також слід зазначити, що самовільне використання щорічної відпустки у судовій практиці розцінюється як прогул без поважної причини, а тому ми не рекомендуємо залишати робоче місце не дочекавшись видання роботодавцем відповідного наказу та отримання заробітної плати за час відпустки.

            Нагадуємо, що у разі порушення вашого конституційного права на відпочинок негайно звертайтеся до виборного органу первинної профспілкової організації, що діє на підприємстві, в установі, організації, а також до Територіальної державної інспекції України з питань праці у вашій області, містах Києві та Севастополі.

 

 

Департамент правового захисту апарату ФПУ