- Відповідно до статті 106 Цивільного кодексу України злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи здійснюються за рішенням його учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

         Зі змісту звернення вбачається, що у вашому випадку відбувається приєднання однієї юридичної особи до іншої, а не їх злиття, оскільки внаслідок такої реорганізації не створюється нова юридична особа.

         Рішення про реорганізацію, що приймається власником майна або уповноваженим ним органом має, містити перелік заходів щодо найманих працівників юридичних осіб, що беруть участь у приєднанні.

         У випадку, якщо штатний розклад поглинаючої організації не змінюється, це означає, що працівники юридичної особи, що поглинається, підлягають звільненню внаслідок скорочення чисельності (штату) працівників у зв'язку з реорганізацією.

         Згідно з частиною третьою статті 36 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40 КЗпП України).

         Таке звільнення має відбуватися за процедурою, визначеною у КЗпП України стосовно випадків розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу - з наданням всіх гарантій та компенсацій, передбачених законодавством України про працю.

         Слід також звернути увагу на гарантії у разі звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, передбачені статтею 184 КЗпП України.

 

Департамент правового захисту апарату ФПУ