- Відповідно до статті 23 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України ) трудовий договір може бути :

1 ) безстроковим, який укладається на невизначений строк;

2) на визначений строк, установлений за погодженням сторін;

3) таким, що укладається на час виконання певної роботи.

Строковий трудовий договір укладається у випадках, якщо трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівників та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Статтею 24 КЗпП України передбачено, що укладення трудового договору оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу.

Частиною 3 статті 179 КЗпП України та статтею 18 Закону України «Про відпустки» встановлено, що за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства.

На період відсутності такої жінки адміністрація підприємства може прийняти на роботу іншого працівника за строковим трудовим договором (частина 2 статті 23 КЗпП України).

У наказі про прийняття на роботу нового працівника має зазначатися строк, з якого починає діяти трудовий договір та конкретне прізвище основного працівника, на посаду якого він приймається. При внесенні в установленому порядку записів до трудової книжки нового працівника посилання на прізвище основного працівника не здійснюється.

Департамент правового захисту апарату ФПУ