- На підприємстві діє колективний договір, укладений декілька років тому. Нинішній директор не виконує положення зазначеного договору, посилаючись на те, що не брав участі у його підписанні та вважає його таким, що втратив чинність. Чи правомірні такі дії роботодавця? Куди можна оскаржити невиконання роботодавцем колективного договору?

Правовідносини, що виникають у зв'язку з укладенням та виконанням колективного договору на підприємстві, в установі, організації, регулюються положеннями Кодексу законів про працю України, Закону України «Про колективні договорі угоди» від 01.07.1993 р. № 3356-XII, Закону України «Про соціальний діалог в Україні» від 23.12.2010 р. № 2862-VI, інших нормативно-правових актів.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про колективні договори і угоди» (далі – Закон) колективний договір є угодою, яка укладається відповідно до чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин і узгодження інтересів працівників та роботодавців.

Згідно із статтею 2 Закону колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають статус юридичної особи. Аналогічні положення містяться у статті 11 Кодексу законів про працю України (далі – Кодекс), а також статті 65 Господарського кодексу України.

Відповідно до статті 5 Закону умови колективних договорів і угод, укладених відповідно до чинного законодавства є обов'язковими для підприємств, на які вони поширюються, та сторін, які їх уклали.

Статтею 17 Кодексу (стаття 9 Закону) визначено, що колективний договір набирає чинності з дня його підписання представниками сторін або з дня, зазначеного у ньому. Після закінчення строку чинності колективний договір продовжує діяти до того часу, поки сторони не укладуть новий або не переглянуть чинний, якщо інше не передбачено договором. Колективний договір зберігає чинність у разі зміни складу, структури, найменування уповноваженого власником органу, від імені якого укладено цей договір. Положення колективного договору поширюються на всіх працівників юридичної особи незалежно від того, чи є вони членами профспілки, і є обов'язковими як для роботодавця, так і для працівників підприємства.

А відтак, відмова адміністрації від виконання умов діючого на підприємстві колективного договору із зазначених у зверненні мотивів є неправомірною.

Статтею 15 Закону (стаття 19 Кодексу) передбачено, що контроль за виконанням колективного договору проводиться безпосередньо сторонами, які його уклали у порядку, визначеному цим колективним договором.

Крім того, відповідно до статті 20 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», частини 2 статті 19 Кодексу профспілки, їх об'єднання здійснюють контроль за виконанням колективних договорів, угод.

У разі порушення роботодавцями, їх об'єднаннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування умов колективного договору, угоди профспілки, їх об'єднання мають право направляти їм подання про усунення цих порушень, яке розглядається в тижневий термін. У разі відмови усунути ці порушення або недосягнення згоди у зазначений термін профспілки мають право   оскаржити неправомірні дії або бездіяльність посадових осіб до місцевого суду.

Крім того, у випадку порушення чи невиконання роботодавцем умов колективного договору, працівник має право особисто звернутися до Державіної інспекції України з питань праці (Держпараці України).

Посадові особи Держпраці України, яка є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, мають право за зверненням фізичних та юридичних осіб проводити перевірки додержання роботодавцями законодавства про працю. За результатами таких перевірок у разі виявлення порушень посадовими особами Держпраці видаються обов’язкові для виконання роботодавцями приписи про усунення порушень, а також можуть складатися протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені, зокрема, статтею 41-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Порушення чи невиконання колективного договору, угоди).

Також слід зазначити, що згідно зі статтями 3, 15 Цивільного процесуального кодексу України кожна особа має право в порядку, встановленому зазначеним кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин.

Отже, якщо роботодавцем порушуються чи не виконуються умови чинного колективного договору, що стосуються конкретного працівника (наприклад положення, які регулюють умови оплати праці), такий працівник має право особисто звернутися до судових органів за захистом порушених прав.

 

Департамент правового захисту апарату ФПУ