- Працівник має право відкликати раніше подану заяву про звільнення, але тільки у разі, якщо причина звільнення - за власним бажанням.
Так, Кодекс законів про працю України (далі – КЗпП України) передбачає ряд підстав розірвання трудового договору, одна з яких - розірвання трудового договору з ініціативи працівника.
Відповідно до статті 38 КЗпП України працівник має право розірвати договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.
Але зазначений двотижневий термін може бути скорочено, якщо заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу, а саме у випадку:
- переїзду на нове місце проживання;
- переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість;
- вступу до навчального закладу;
- неможливості проживання у даній місцевості, підтвердженої медичним висновком;
- вагітності;
- догляду за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом;
- догляду за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом І групи;
- виходу на пенсію;
- прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин.
У даній ситуації власник або уповноважений ним орган зобов'язаний розірвати трудові відносини в певний строк, зазначений у заяві, і видати наказ, у якому причини й дата звільнення мають бути чітко сформульовані.
Водночас працівникові дається право відкликати раніше подану заяву про звільнення за власним бажанням. Це – безумовне право працівника.
Працівник може відкликати заяву про звільнення до настання двотижневого строку, зафіксувавши факт подання такої заяви власникові або уповноваженому ним органу, наприклад вислати поштою або написавши заяву про відкликання заяви про звільнення та офіційно її зареєструвавши у канцелярії (відділі кадрів тощо).
Проте можливість відкликання своєї заяви про звільнення залежить від того, яка підстава звільнення вказана.
У разі, коли працівник просить звільнити його за власним бажанням і в заяві не вказує дату звільнення, він повинен відпрацювати два тижні, протягом яких він має право змінити своє рішення і залишитися на роботі.
Якщо працівник після закінчення попередження про звільнення не залишив роботу і не вимагає розірвання трудового договору, роботодавець не має права звільнити його за раніше поданою заявою, крім випадку, коли на його місце вже запросили працівника в порядку переведення з іншого підприємства.
У разі, коли в заяві працівника про звільнення з роботи за власним бажанням вказана дата звільнення (в передбачених законом випадках), відкликати заяву можна тільки до цієї дати.
При розірванні трудового договору відповідно до пункту 1 статті 36 КЗпП України - за угодою сторін, коли з пропозицією однієї сторони про припинення трудового договору погоджується друга сторона, вважається, що згоди про припинення трудового договору досягнено. При звільненні «за угодою сторін» відкликання заяви неможливо.

Департамент правового захисту апарату ФПУ