- Загальноприйняте поняття «звільнення за власним бажанням» у Кодексі законів про працю України (далі – Кодекс) визначається як розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника.

         Відповідно до статті 38 Кодексу працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні.

         Слід зазначити, що стала форма такого повідомлення у законодавстві відсутня. Зазвичай, бажання працівника розірвати трудовий договір (звільнитися з роботи) виражається у власноруч підготовленій письмовій заяві, яка засвідчується особистим підписом.

         Така заява може бути подана працівником власноруч або надіслана поштою, в т.ч. і в електронному вигляді з використанням електронного підпису.

         Згідно з положеннями Закону України «Про електронний цифровий підпис» електронний цифровий підпис - вид електронного підпису, отриманого за результатом криптографічного перетворення набору електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати підписувача.

         У разі відсутності особистого підпису на заяві, а так само подання заяви в електронній формі без цифрового підпису, телеграмою, іншими засобами, що унеможливлюють засвідчення волевиявлення працівника особистим підписом роботодавець має всі підстави залишити таке звернення без розгляду.

        

Департамент правового захисту апарату ФПУ