Запитання. Чи має пріоритет акт за формою Н-5 над актом за формою Н-1 під час розслідування гострих професійних захворювань? Чи можна отримати відшкодування шкоди внаслідок гострого захворювання за наявності акта за формою Н-1 та відсутності акта за формою Н-5?

 

Стосовно пріоритету акта за формою Н-5 над актом за формою Н-1 під час розслідування гострих професійних захворювань, а також щодо отримання відшкодування шкоди потерпілому внаслідок гострого професійного захворювання за наявності акту за формою Н-1 повідомляємо наступне.

Відповідно до пункту 47 Порядку, за результатами спеціального розслідування складається акт за формою Н-5, на підставі якого (у разі, коли нещасний випадок визнано таким, що пов'язаний з виробництвом) акт за формою Н-1, картка за формою П-5 (у разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) стосовно кожного потерпілого, а також оформляються інші матеріали спеціального розслідування, зазначені у пунктах 50 і 51 цього Порядку.

Враховуючи, що в акті за формою Н-5 зазначається висновок комісії щодо визнання (невизнання) нещасного випадку пов'язаним чи непов'язаним з виробництвом, то можна вважати, що він є пріоритетним над актом за формою Н-1.

Для розгляду справ про страхові виплати до Фонду соціального страхування від нещасних випадків подаються акт розслідування нещасного випадку або акт розслідування професійного захворювання за встановленими формами та (або) висновок МСЕК про ступінь втрати професійної працездатності застрахованого відповідно до статті 35 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

Департамент охорони праці ФПУ