Запитання

ачальник відділу охорони праці компанії «Лугфарм», м. Луганск)

 

Чи зобовязане підприємство розслідувати випадок невиробничого травматизму, якщо потерпілий не  подавав відповідної заяви?  

 

Відповідь:

Так, зобовязано.

Нормативно-правовим актом щодо проведення розслідування нещасного випадку невиробничого характеру є постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2001 р. № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру».

Згідно з положеннями частини 2 п.11  зазначеної постанови «Рішення щодо розслідування нещасного випадку приймається керівником організації на підставі звернення потерпілого, листка непрацездатності або довідки лікувально-профілактичного закладу».

         За результатами розслідування складається акт за формою НТ (невиробничий травматизм) згідно з додатком 3 цієї постанови.

Цей акт затверджується керівником органу (організації), що проводив розслідування.

Акти за формою НТ, які складаються за результатами розслідування нещасних випадків з працюючими особами, зберігаються в організації разом з матеріалами розслідування протягом 45 років.

Матеріали розслідування можуть прийматися для розгляду при призначені потерпілому від нещасного випадку невиробничого характеру страхових виплат відповідним Фондом соціального страхування.

         Розслідування нещасних випадків невиробничого характеру надзвичайно важливе з огляду на те, що до цих випадків нерідко відносять випадки травмування працівника на виробництві.

Отже, наявність заяви від потерпілого для проведення розслідування нещасного випадку, який стався у невиробничій сфері, не є обов’язковим.

 

Департамент охорони праці ФПУ