На наше підприємство прийшов на роботу працівник, який отримав травму в результаті нещасного випадку на попередньому місці роботи. Тоді йому призначили 3 групу інвалідності. Тепер двічі на рік він має проходити обстеження в стаціонарі для підтвердження цієї інвалідності.

Чи має наше підприємство оплачувати йому за листком непрацездатності дні обстеження в стаціонарі? Чи це повинно робити попереднє, на якому він отримав травму та інвалідність?

 

 Соколов, Кіровоград

 

Перелік страхових виплат та умови їх отримання у разі настання страхового випадку за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням визначені Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» (далі — Закон) та постановою правління Фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України «Про затвердження Порядку призначення, перерахування та проведення страхових виплат» від 27 квітня 2007 р. № 24  (далі — Порядок № 24) зі змінами відповідно до положень постанови правління Фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та профзахворювань України «Про затвердження Змін до Порядку призначення перерахування та проведення страхових виплат» від 30 листопада 2010 р. № 33.

Стаття 21 Закону гарантує громадянам, які потерпіли від нещасного випадку на виробництві або профзахворювання, в повному обсязі отримати за кошти Фонду допомогу у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.

Пункт 2 Порядку № 24 роз’яснює, що підставами для отримання такої допомоги є листки непрацездатності з відповідною позначкою про характер захворювання (за наслідками нещасного випадку або профзахворювання), видані в порядку, передбаченому Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2001 р. № 455, а також наявність акта про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом (форма Н-1) або акта розслідування хронічного професійного захворювання (форма П-4). Оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності проводиться за рахунок коштів роботодавця.

Розрахунковим періодом для обчислення середньої зарплати за такими листками непрацездатності є період за останні шість календарних місяців, що передують місяцю, в якому настав страховий випадок. Оплата листка непрацездатності здійснюється за місцем роботи потерпілого, де стався нещасний випадок (або профзахворювання), у розмірі 100 % середньої зарплати.

Надалі в зв’язку з погіршенням стану здоров’я за діагнозом, який свідчить про захворювання за наслідками нещасного випадку (або профзахворювання), потерпілому за листком непрацездатності також може буде надана допомога з тимчасової непрацездатності за рахунок коштів Фонду. У таких випадках розрахунковим періодом для обчислення середньої заробітної плати є період роботи за останнім місцем роботи перед настанням тимчасової непрацездатності.

Тобто, нині оплату листка тимчасової непрацездатності вказаному працівнику при проведенні обстеження, відновного лікування, реабілітаційних заходів тощо здійснює Ваше підприємство із подальшим відшкодуванням затрат за рахунок коштів Фонду (окрім перших 5 днів тимчасової непрацездатності).

Для отримання відшкодування затрат необхідно звернутися до робочого органу виконавчої дирекції Фонду та подати пакет документів разом із заявою-розрахунком (п. 2.7 Порядку № 24), а саме:

1) копію листка непрацездатності (завірену страхувальником або працівником робочого органу виконавчої дирекції Фонду на підставі оригіналу);

2) довідку про середню зарплату (дохід) згідно з Додатком 2 до Порядку обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1266;

3) витяг з табеля обліку робочого часу потерпілого, завірений страхувальником;

4) копію акта про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, за формою Н-1;

5) копії документів, які підтверджують інвалідність (висновок МСЕК про ступінь втрати професійної працездатності) та необхідність у проведенні періодичних госпіталізацій до лікувально-профілактичного закладу.

 

За матеріалами журналу «Охорона праці

 

і пожежна безпека» №3 - 2013