-   Відповідно до статті 6 Закону України «Про відпустки» (далі – Закон) щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору.

         До щорічних відпусток відносяться: основна відпустка, додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими умовами праці, додаткова відпустка за особливий характер праці, інші додаткові відпустки, передбачені законодавством.

         Згідно зі статтею 11 Закону щорічна відпустка має бути перенесена на інший період або продовжена, зокрема, у разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої в установленому порядку.

         Таким чином, якщо працівник належним чином повідомив роботодавця про тимчасову непрацездатність, засвідчену у встановленому законом порядку до початку відпустки, вона має бути перенесена на інший період.

         Якщо ж непрацездатність настала під час перебування у щорічній відпустці, така відпустка підлягає подовженню на кількість календарних днів, упродовж яких працівник відповідно до листка непрацездатності хворів.

         У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і роботодавцем. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали.

         Слід враховувати, що відповідно до статті 12 Закону невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівникові, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

         Варто наголосити, що наведені положення Закону не надають працівникові права на свій розсуд вирішувати питання про перенесення відпустки на наступний період безпосередньо за днем припинення тимчасової непрацездатності.

         Навіть у разі виникнення у працівника права на подовження щорічної відпустки через тимчасову непрацездатність вона має бути оформлена належним чином на підставі листка тимчасової непрацездатності та відповідної заяви.

 

Департамент правового захисту