YAk pobuduvaty efektyvni komunikatsii instruktsiya dlya osvityan

Київська обласна рада профспілок взяла курс на модернізацію інформаційної роботи та запровадження новітніх інформаційних технологій.

 

Форми і методи комунікаційної роботи Київоблпрофради, її членських організацій проаналізували Президія та Молодіжна рада КОРПС наприкінці листопада ц.р. Їх рішення спрямовані на осучаснення та вдосконалення інформроботи в профспілках із застосуванням сучасних форм обміну інформацією.

У постанові Президії перед членськими організаціями КОРПС ставиться завдання модернізувати інформаційну роботу, проводити її більш інтенсивно та системно. Нові комунікації оптимізують профспілкову діяльність та розширюють її можливості, тому одним з пріоритетів визначено не лише донесення інформації до членів профспілок і суспільства, а й її оперативне подання.

Йдеться про необхідність створення та впровадження у профспілках оновленої системи комунікацій, що має посилити ефективність висвітлення профспілкової інформації та забезпечити охоплення нею більш широкої аудиторії. Така робота зміцнить авторитет та сприятиме створенню позитивного іміджу профспілок у суспільстві.

- У час застосування Інтернет-технологій видається недостатнім обмежувати інформаційний напрямок роботи лише однобічним інформуванням профактиву про свою діяльність, - говорить голова КОРПС Василь Хвостіков. – Члени профспілок зараз активно користуються сучасними комунікативними засобами, гаджетами, тому змінюються вимоги як до змісту інформації, так і способів її розповсюдження та донесення до цільової аудиторії.

Члени Президії КОРПС відзначили, що активна комунікативна робота сприяє пізнаваності профспілок в інформаційному просторі. Таким чином підвищується довіра до профспілкової діяльності, здійснюється вплив на громадську думку. Завдяки цьому до Київської обласної ради профспілок формується ставлення як до найчисельнішої правозахисної організації Київщини.

В сучасних умовах більш оперативний, інтерактивний, а до того ж і менш затратний (у грошовому вимірі) спосіб донесення інформації здійснюється через Інтернет-видання, цифрові і мережеві платформи, електронні бази даних, популярні соціальні мережі, відеосервіси, онлайн-трансляції, блогосферу тощо.

Значну роль в інформаційній роботі Київської обласної ради профспілок відіграє її Офіційний сайт (http://korps.com.ua/). За період з 01.01.2021 по 01.10.2021 відбулась значна активізація розміщення матеріалів на цьому ресурсі. В основному це повідомлення про роботу облпрофради, її членських організацій, Молодіжної ради, а також офіційні листи, звернення і заяви КОРПС та ін. За цей період кількість переглядів матеріалів на сайті КОРПС склала більше 85 тис. відвідувань, що ілюструє значний прогрес у порівняні з попереднім періодом.

У інформаційній роботі Київоблпрофрада робить акцент на переважному використанні Інтернет-ресурсів, де застосовуються сучасні (в тому числі безкоштовні) сервіси та на присутності у соціальних мережах.

З огляду на це, у серпні 2021 року було створено сторінку Київської обласної ради профспілок у соціальній мережі Fасеbоок https://www.facebook.com/korps.com.ua.

На переконання членів Молодіжної ради, перевага присутності у Фейсбуці та інших соцмережах полягає у тому, що розміщена там інформація відразу доноситься до широкої аудиторії, в тому числі лідерів громадської думки, профактивістів, які потім мають можливість поширювати її через пости на власних сторінках. Важливим у такому обміні інформацією є ще й налагодження додаткових горизонтальних зв’язків між представниками профактиву різних ланок.

Домінуючим принципом функціонування сторінки Київської обласної ради у Fасеbоок є не лише інформування про свою діяльність, а також  привернення до цього уваги з боку громадськості, організацій та установ, в тому числі, міжнародних партнерів.

За об’єктивними показниками, кількість вподобань сторінки Київської обласної ради профспілок на Fасеbоок за цей період становить - 279.

82,4% її аудиторії складають люди віком 25-54 роки.

63% аудиторії становлять жінки і 37% - чоловіки.

Кожна новина охоплює від 150 до 850 осіб.

За показниками відвідувань сайту КОРПС і сторінки Київоблпрофради у Fасеbоок можна зробити висновок, що вони збільшуються під час проведення різноманітних заходів КОРПС таких як семінари, круглі столи, акції протесту або участь представників облради у перемовинах з соціальними партнерами та ін.. Користувачі соцмереж, у свою чергу, активно поширюють профспілкову інформацію на своїх сторінках, що збільшує аудиторію охоплення цією інформацією.

Крім того, в інформаційній роботі Київська обласна рада профспілок активно використовує такі засоби комунікацій як сайт ФПУ, газета «Профспілкові вісті», регіональні ЗМІ, телебачення і радіо.

Покращення інформаційної та комунікаційної роботи визначено одним з основних напрямів у роботі Молодіжної ради КОРПС. Заходи, що проводяться нею, висвітлюються на офіційному веб-сайті Київської обласної ради профспілок у окремій рубриці «Молодіжна робота».

З метою покращення профспілкових комунікацій та обміну досвідом між молодими профспілковцями створено та постійно наповнюється група Молодіжної ради КОРПС у мережі Вайбер. Також заплановано створення сторінки Молодіжної ради у Фейсбуці.

Президія КОРПС постановила перед своїми членськими організаціями завдання провести роботу по створенню власних сайтів та сторінок обласних організацій галузевих профспілок у соціальних мережах. Дане доручення оперативно подавати інформацію про свою діяльність на власні сайти та сторінки у соціальних мережах.

Молодіжній раді Київської обласної ради професійних спілок поставлене завдання щодо створення сторінки Молодіжної ради у соціальній мережі Fасеbоок, регулярного розміщення інформації про діяльність Молодіжної ради на сайті КОРПС та сторінці у соціальній мережі Fасеbоок.

Київоблпрофрада