arton26143 66160

 

У Міжнародний день рівної оплати праці, 18 вересня, МКП закликає всі уряди прийняти закони та реформи для подолання стійкого глобального розриву в оплаті праці між чоловіками та жінками, що перевищує 20%.

Систематична дискримінація, недооцінка праці жінок та непропорційна частка неоплачуваної роботи по догляду за хворими є основними причинами розриву в оплаті праці жінок та чоловіків.

Ця нерівність є ще більшою для жінок з множинними та перехресними ідентичностями та в секторах, де переважають жінки, таких як охорона здоров'я та догляд, де гендерний розрив в оплаті праці становить 24%, а більшість високооплачуваних працівників є чоловіками.

Ситуація ускладнюється тим, що жінки не мають доступу до гідної оплачуваної роботи. Гендерний розрив у зайнятості робочої сили залишається на рівні 27%, і більшість жінок працюють на нестабільних та неформальних робочих місцях з неадекватною мінімальною заробітною платою та обмеженим доступом до соціального захисту або взагалі не мають такого доступу.

Крім того, гендерні розриви збільшилися через непропорційні втрати зайнятості та доходів жінок через економічні наслідки пандемії COVID-19.

Подолання гендерного розриву в оплаті праці лежить в основі Нового суспільного договору, який вимагає справедливості в оплаті праці, і гендерно-трансформаційного порядку денного для відновлення і стійкості, прийнятого на 4-й Всесвітній конференції жінок МКП.

Профспілки реагують

Від Чилі до Ірландії, від Нової Зеландії до Південної Африки профспілки беруть участь у лобіюванні, інформаційно-пропагандистських кампаніях та соціальному діалозі з метою прийняття та забезпечення дотримання рівної оплати праці, антидискримінаційного законодавства та заходів щодо поєднання роботи та сімейного життя, а також подолання гендерної сегрегації на ринку праці.

Профспілки також закликають до адекватних інвестицій в економіку догляду, створення нових робочих місць для жінок, загального доступу до державних якісних послуг охорони здоров'я та догляду, прожиткового мінімуму заробітної плати та загального соціального захисту.

В Європейському Союзі профспілки проводять кампанію за прийняття сильної Директиви ЄС про прозорість оплати праці.

Нещодавно опублікований звіт МОП щодо законодавства про прозорість оплати праці демонструє, що все більше країн приймають законодавство про рівну оплату праці, включаючи Францію, Чилі, Литву, Сполучені Штати та Ісландію. Заходи щодо забезпечення прозорості оплати праці є ефективним інструментом для визначення та впровадження законодавства про рівну оплату праці.

Універсальна ратифікація та ефективна імплементація Конвенції МОП про рівну оплату праці залишається фундаментальним базовим трудовим стандартом для всіх країн. Втілення К100 в життя є головною метою Міжнародної коаліції за рівну оплату праці (EPIC), очолюваної МОП, структурою ООН Жінки та ОЕСР.

https://www.ituc-csi.org/international-equal-pay-day-2022?lang=en