300px-Flag of ILO.svg


     Під час навчального курсу правових (головних правових) інспекторів праці профспілок України, які проходять підвищення кваліфікації в АПСВТ ФПУ, національний координатор проекту Міжнародної організації праці Софія Литвин розповіла про заплановані заходи МОП щодо покращення роботи інспекцій праці в Україні.


      Як повідомила С.Литвин, Міжнародна організація праці запроваджує проект «Зміцнення системи інспекції праці і механізмів соціального діалогу» в рамках  реалізації Програми гідної праці МОП для України на 2016 – 2019 роки.
    Проект започатковується для підтримки Уряду України у підвищенні ефективності системи інспекції праці та забезпечення дотримання трудового законодавства. Метою проекту є  зміцнення інституціональної спроможності ключового органу виконавчої влади з цих питань, а саме Державної служби України з питань праці (далі - Держпраці), також посилення ролі соціальних партнерів задля забезпечення застосування конвенцій МОП про інспекцію праці у промисловості й торгівлі (№ 81) 1947 р. та про інспекцію праці в сільському господарстві (№ 129) 1969 р., що були ратифіковані Україною у 2004 р.
     Національний координатор проекту зауважила, що скорочення штату, яке  відбувалося останнім часом у Держпраці, призвело до того, що з цієї інституції звільнилися багато висококваліфікованих працівників, що негативно позначилось саме на ефективності її роботи. Тому заходи, які заплановані під час реалізації проекту, будуть спрямовуватись також і на підвищення рівня кваліфікації працівників Держпраці.  
      Початок проекту заплановано на 11 жовтня 2016 року.
     За додатковою інформацією звертайтесь:
http://www.ilo.org/ukraine/
https://www.facebook.com/sofia.lytvyn?hc_ref=PAGES_TIMELINE    

                  

 Правова та технічна інспекція праці профспілок